Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Wiejsiejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1840-1912
- brak danych - 1840 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
1. Duplikaty z lat 1840-1909, 41 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1885-1912, 20 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/205/0/1/1 Księga Duplikat Aktow Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych wyznania Mojżeszowego Okręgu Wiejsieie na rok 1840 sporządzona 1840-1840 20
63/205/0/1/2 Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Wiejsieie na Rok 1841 sporządzona 1841-1841 31
63/205/0/1/3 Duplikat Aktow urodzonych, zaślubionych i Zeszłych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Wiejsieie na Rok 1842 sporządzony 1842-1842 31
63/205/0/1/4 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Wyznania Starozakonnych Okręgu Wiejsieie z roku 1843 1843-1843 52
63/205/0/1/5 Rok 1844 Duplikat Urodzonych, Zeszłych i Zaślubionych Starozakonnych Okręgu Wiejsieie 1844-1844 38
63/205/0/1/6 Duplikat Akt Urodzonych [i zgonów] Starozakonnych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Wiejsieie za Rok 1845 1845-1845 27
63/205/0/1/7 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Wiejsieje z Roku 1846 1846-1846 60
63/205/0/1/8 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Wiejsieje za roku 1848 1848-1848 34
63/205/0/1/9 Duplikat Akt Zaślubionych, Urodzonych i Zmarłych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Weysieje w Roku 1849 1849-1849 45
63/205/0/1/10 Duplikat Akt Urodzonych, zmarłych i Zaślubionych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Weysieie w roku 1850 1850-1850 36
63/205/0/1/11 Duplikat Zaślubionych, Urodzonych i Zmarłych Okręgu Wiejsieje Wyznania Mojżeszowego Rok 1851 1851-1851 45
63/205/0/1/12 Duplikat Zaślubionych, Urodzonych i Zmarłych Okręgu Wiejsieje Wyznania Moyżeszowego za rok 1852 1852-1852 46
63/205/0/1/13 Duplikat Zaślubionych i Umarłych Okręgu Wiejsieje Wyznania Mojżeszowego za rok 1853 1853-1853 27
63/205/0/1/14 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Wiejsieje na rok 1856 1856-1856 48
63/205/0/1/15 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego Okręgu Bożniczego Wiejsieje przysługujący na 1857 1857-1857 51
1 2 3 4 5

Amount of archival material

61

61

0

0.56

0.56

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -