Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Wiżajnach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1829-1900
- brak danych - 1829 - 1900
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
1. Duplikaty z lat 1829-1900, 44 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1848-1859, 1879, 8 j.a.
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta Stanu Cywilnego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/206/0/1/1 Duplikat. Księga Zawierająca w Sobie Akta Małżeństwa, Urodzonych i Umarłych Wyznania Moyżeszowego Okręgu Wiżayny Urzędnika Stanu Cywilnego za Rok 1829 1829-1829 20
63/206/0/1/2 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Gmina Wiżayny Wyznania Moyżeszowego na Rok 1830 Gminy Wiżayny 1830-1830 18
63/206/0/1/3 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Wyznania Moyżeszowego Okręgu Wiżayny na Rok 1832 1832-1832 18
63/206/0/1/4 Duplicat Aktów Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Wiżayny Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych z Roku 1833 1833-1833 20
63/206/0/1/5 Duplikat Aktów Urzędnika Stanu Cywilnego Okręgu Wiżayny Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych z Roku 1834 1834-1834 15
63/206/0/1/6 Duplikat Aktów Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Wiżayny za Rok 1835 1835-1835 21
63/206/0/1/7 Duplikat Aktów Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Wiżayny za Rok 1836 1836-1836 16
63/206/0/1/8 Duplikat Aktów Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moiżeszowego Okręgu Wiżayny za Rok 1837 1837-1837 12
63/206/0/1/9 Duplikat akt Urodzonych, Zaślubionych i Zeyścia Okręgu Wiżaynskiego Wyznania Moyżeszowego w Roku 1838 1838-1838 17
63/206/0/1/10 Duplikat Ksiąg Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Wiżaynskij Wyznania nie Chrześcijańskiego Urodzonych, Umarłych i Zaszlubionych. 1840-1840 15
63/206/0/1/11 Duplikat Akt Urodzonych, Zaszlubionych i Umarłych Wyznania Nie chrześcijańskiego Parafii Wiżajny z Roku 1841 1841-1841 25
63/206/0/1/12 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Wyznania nie Chrześcijańskiego Parafii Wiżajnskiej z Roku 1842 1842-1842 35
63/206/0/1/13 Księga Duplikat Aktów Urzędnika Stanu Cywilnego Okręgu Wiżayny Wyznania Moyżeszowego Zaślubionych, Urodzonych i Umarłych za rok 1844 1844-1844 18
63/206/0/1/14 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych wyznania Moyżeszowego Okręgu Wiżajny Na Rok 1845 1845-1845 25
63/206/0/1/15 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w Mieście Wiżajny w Roku 1846 1846-1846 25
1 2 3

Amount of archival material

52

52

0

0.79

0.79

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.