Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Sejnach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1826-1912
- brak danych - 1826 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1826-1912, sygn. 1/1-1/38.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat 1861-1912, sygn. 2/1-2/37.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/207/0/1/1 Duplicat Akt Parafii Berznickiey Okręgu Seyneńskiego Wyznania Ludu Moyżeszowego z Roku 1826 1826-1826 15
63/207/0/1/2 Duplicat z Roku 1828 Urodzonych, „Zaślubionych” i umarłych z całego Okręgu Seyneńskiego to iest z Parafii 1. Seyneńskiej 2. Krasnopolskiej 3.Berznickiey 1828-1828 52
63/207/0/1/3 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Seyneńskiej, Berznickiey i Krasnopolskiej za Rok 1829 1829-1829 59
63/207/0/1/4 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych za rok 1836 z Okręgu Sejny 1836-1836 32
63/207/0/1/5 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych z Okręgu Sejny Wyznania Mojżeszowego za Rok 1838 1838-1838 38
63/207/0/1/6 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Ludu Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego za Rok 1840. 1840-1840 33
63/207/0/1/7 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Moyżeszowego Okręgu Sejneńskiego na Rok 1844 1844-1844 70
63/207/0/1/8 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego z Roku 1847 1847-1847 56
63/207/0/1/9 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego z roku 1849 1849-1849 78
63/207/0/1/10 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego z roku 1850. 1850-1850 62
63/207/0/1/11 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego z Roku 1852 1852-1852 115
63/207/0/1/12 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego na Rok 1857 1857-1857 41
63/207/0/1/13 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego na Rok 1858 1858-1858 71
63/207/0/1/14 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejnenskiego Na Rok 1859 1859-1859 61
63/207/0/1/15 Duplikat Aktów Urodzeń, Ślubów i Śmierci Starozakonnych Okręgu Sejny na rok 1865 1865-1865 31
1 2 3 4 5

Amount of archival material

73

63

0

1.05

0.96

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.