Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Sejnach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1826-1912
- brak danych - 1826 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1826-1912, sygn. 1/1-1/38.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat 1861-1912, sygn. 2/1-2/37.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/207/0/1/1 Duplicat Akt Parafii Berznickiey Okręgu Seyneńskiego Wyznania Ludu Moyżeszowego z Roku 1826 1826-1826 15
63/207/0/1/2 Duplicat z Roku 1828 Urodzonych, „Zaślubionych” i umarłych z całego Okręgu Seyneńskiego to iest z Parafii 1. Seyneńskiej 2. Krasnopolskiej 3.Berznickiey 1828-1828 52
63/207/0/1/3 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Seyneńskiej, Berznickiey i Krasnopolskiej za Rok 1829 1829-1829 59
63/207/0/1/4 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych za rok 1836 z Okręgu Sejny 1836-1836 32
63/207/0/1/5 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych z Okręgu Sejny Wyznania Mojżeszowego za Rok 1838 1838-1838 38
63/207/0/1/6 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Ludu Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego za Rok 1840. 1840-1840 33
63/207/0/1/7 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Moyżeszowego Okręgu Sejneńskiego na Rok 1844 1844-1844 70
63/207/0/1/8 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego z Roku 1847 1847-1847 56
63/207/0/1/9 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego z roku 1849 1849-1849 78
63/207/0/1/10 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego z roku 1850. 1850-1850 62
63/207/0/1/11 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego z Roku 1852 1852-1852 115
63/207/0/1/12 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego na Rok 1857 1857-1857 41
63/207/0/1/13 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego na Rok 1858 1858-1858 71
63/207/0/1/14 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejnenskiego Na Rok 1859 1859-1859 61
63/207/0/1/15 Duplikat Aktów Urodzeń, Ślubów i Śmierci Starozakonnych Okręgu Sejny na rok 1865 1865-1865 31
63/207/0/1/16 Duplikat Aktu Urodzonych, Zaślubionych, Zmarłych Ludu wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejneńskiego na rok 186. 1866-1866 60
63/207/0/1/17 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sejny na rok 1867 1867-1867 38
63/207/0/1/18 Duplikat Rodivšimsja, Brakosočetavšimsja i Umeršim Evrejskogo ispovědanija Sejnskogo Okruga na 1871 god 1871-1871 43
63/207/0/1/19 Duplikat Rodivšichsja, Brakosočetavšichsja i Umeršich v 1872 godu v Sejnskom Evrejskom Božničnom Okruge 1872-1872 34
63/207/0/1/20 Duplikat Rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich evrejach Sejnskogo Evrejskogo Okruga na 1875 god 1875-1875 58
63/207/0/1/21 Duplikat dlja zapisi brakosočetavšichsja, rodivšichsja i umeršich evreev Sejnskogo Evrejskogo Okruga na 1880 god 1880-1880 119
63/207/0/1/22 Duplikat dlja zapisi brakosočetavšichsja, rodivšichsja i umeršich Evreev Sejnskago Evrejskago Okruga na 1881 god 1881-1881 84
63/207/0/1/23 Duplikat dlja zapisi brakosočetavšichsja, rodivšichsja i umeršich evreev Sejnskago Evrejskago Okruga na 1882 god 1882-1882 89
63/207/0/1/24 Duplikat dlja sostavlenija aktov o brakosočetavšichsja, rodivšichsja i umeršich evreev Sejnskago Evrejskago Okruga na 1887 god 1887-1887 73
63/207/0/1/25 Duplikat Dlja sostavlenîja aktov o brakosočetavšichsja, rodivšichsja i umeršich evreev Sejnskago Evrejskago Okruga na 1888 god 1888-1888 79
63/207/0/1/26 Szczątki duplikatu akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych okręgu bożniczego w Sejnach z r. 1889 1889-1889 36
63/207/0/1/27 Duplikat dlja sostavlenija aktov o brakosočetavšichsja, rodivšichsja i umeršich evreev Sejnskago Evrejskago Okruga na 1893 god 1893-1893 68
63/207/0/1/28 Księga duplikatów aktu stanu cywilnego okręgu żydowskiego Sejny za 1894 rok 1894-1894 53
63/207/0/1/29 Duplikat Dlja sostavlenija aktov o brakosočetavšichsja, rodivšichsja i umeršich evreev Sejnskago Evrejskago okruga na 1896 god 1896-1896 67
63/207/0/1/30 Duplikat Dlja zapisyvanija aktov o brakosočetavšichsja, rodivšichsja i umeršich evreev Sejnskago božničnago okruga na 1897 g 1897-1897 63
63/207/0/1/31 Duplikat Dla zapisyvanija aktov o brakosočetavšichsja, rodivšichsja i umeršich evreev Sejnskago Božničnago Okruga za 1898 g. 1898-1898 32
63/207/0/1/32 [Księga akt urodzeń wyznania mojżeszowego w Sejnach] 1900-1900 20
63/207/0/1/33 Kniga dlja zapisyvanija aktov o brakosočetavšichsja, rodivšichsja i umeršich evreev Sejnskago božničnago okruga na 1901 g. 1901-1901 59
63/207/0/1/34 Kniga dlja zapisyvanija aktov o brakosočetavšichsja, rodivšichsja i umeršich evreev Sejnskogo božničnogo okruga na 1903 god 1903-1903 31
63/207/0/1/35 [Księga akt urodzeń wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego w Sejnach Nr 7-10] 1906-1906 8
63/207/0/1/36 Dublikat aktov graždanskago sostojanija Sejnskago božničnago okruga o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umieršich za 1910 god 1910-1910 34
63/207/0/1/37 Dublikat aktov graždanskago sostojanija Sejnskago božničnago okruga o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umieršich za 1911 god 1911-1911 41
63/207/0/1/38 Dublikat aktov graždanskago sostojanija Sejnskago božničnago okruga o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umieršich za 1912 god 1912-1912 38
63/207/0/2/1 Dowody Do Aktów Małżeństw Okręgu Sejny za rok 1861 1861-1861 55
63/207/0/2/2 Dowody do aktów Małżeństw Okręgu Sejny za rok 1862 1862-1862 90
63/207/0/2/3 Dowody do Aktów Zawartych Małżeństw między osobami Starozakonnemi Okręgu Sejny za rok 1863 1863-1863 97
63/207/0/2/4 Dowody do Aktów Zawartych Małżeństw Starozakonnych Okręgu Sejny za rok 1864 1864-1864 66
63/207/0/2/5 [Dokumenty do akt małżeństw] 1865-1865 85
63/207/0/2/6 [Dokumenty do akt małżeństw] 1866-1866 62
63/207/0/2/7 Dowody do Akt Zaślubionych Okręgu Sejny za rok 1867 1867-1867 51
63/207/0/2/8 Dokumenty k brakosočetavšichsja v gorode Sejnach v 1868 g. 1868-1868 45
63/207/0/2/9 [Dowody do akt małżeństw wyz. mojżeszowego w Sejnach] 1877 1877-1877 70
63/207/0/2/10 [Aneksa Sejny - żydowskie] 1882-1882 71
63/207/0/2/11 [Aneks wyznanie mojżeszowe Sejny] 1883-1883 98
63/207/0/2/12 [Aneksy wyz. mojżeszowe Sejny 1884] 1884-1884 108
63/207/0/2/13 Dokumenty k knige o brakosočetavšichsja evrejach Sejnskago evrejskago Okruga na 1885 god 1885-1885 128
63/207/0/2/14 Dokumenty k Knigie o brakosočetavšichsja evrejach Sejnskago evrejskago Okruga na 1886 god 1886-1886 77
63/207/0/2/15 Dokumenty k knige o brakosočetavšichsja evrejach Sejneskago Evrejskago Okruga na 1887 god 1887-1887 84
63/207/0/2/16 Dokumenty o brakosočetavšichsja evrejach Sejnskago božničnago okruga za 1888 god 1888-1888 79
63/207/0/2/17 Dokumenty o brakosočetavšichsja evrejach po Sejnskago Božničnomu Okrugu za 1889 god 1889-1889 111
63/207/0/2/18 Dokumienty o brakosočetavšichsja evrejach po Sejnskomu Božničnomy okrugu za 1890 god 1890-1890 87
63/207/0/2/19 [Dokumenty do akt małżenstw wyznania mojżeszowego w Sejnach] 1891-1891 64
63/207/0/2/20 Dokumenty o brakosočetavšishsja evrejach po Sejnskamu Božničnomu okrugu za 1892 god 1892-1892 36
63/207/0/2/21 Delo Magistrata uezdnago goroda Sejn Suvalkskoj Gubernii s dokumentami o brakosočetaniu evreev. 1893-1893 56
63/207/0/2/22 Delo Magistrata goroda Sejn s dokumentami o brakosočetani evreev. 1894-1894 38
63/207/0/2/23 Delo Magistrata Goroda Sejn Suvalkskoj Gubernii c dokumentami o brakosočetavšichsja evrejev v 1895 g. 1895-1895 37
63/207/0/2/24 Delo magistrata goroda Sejn suvalskoj gubernij s dokumentami o brakosočetavšichsja evreev no Sejskomu evrejkomu božničnomu okrugu za 1896 g. 1896-1896 52
63/207/0/2/25 Delo magistrata goroda Sejn suwalskoj gubernii s dokumentami o brakosočetavšichsja evreev po Sejnskomu evrejskomu božničnemu okrugu za 1897 god 1897-1897 45
63/207/0/2/26 Delo Magistrata Goroda Sejn s dokumentami o brakosočetavšichsja evrejach v 1898 g. 1898-1898 32
63/207/0/2/27 Delo Magistrata Gor. Sejn Suvalskoj Gubernij s dokumientami o brakosočetavšichsja evrejach v 1899 g. 1899-1899 48
63/207/0/2/28 Delo Magistrata Goroda Sejn s dokumientami o brakosočetavšichsja evrejach s 1900 g. . 1900-1900 56
63/207/0/2/29 Delo Magistrata Goroda Sejn Suvalksoj Guberni s dokumientami o brakosočetavšichsja evrejev za 1901 god 1901-1901 33
63/207/0/2/30 Delo Magistratu Goroda Sejn Suvalksoj Guberni s dokumientami o brakosočetavšichsja evrejev za 1902 g. 1902-1902 33
63/207/0/2/31 Delo Magistrata Goroda Sejn s dokumentami o brakosočetavšichsja evrejach za 1903 g. 1903-1903 42
63/207/0/2/32 Dokumenty o brakosočetavšichsja za 1904 g. po Sejnskomu Evrejskomu Okrugu 1904-1904 40
63/207/0/2/33 Delo magistrata goroda Sejn suvalkskoj guberni s dokumentami o brakosočetavšichsja 1905-1905 17
63/207/0/2/34 Dokumenty o brakosočetavšichsja evrejev Sejnskago božničnago okruga za 1908 god 1908-1908 33
63/207/0/2/35 Delo magistrata goroda Sejn Suvalkskoj guberni s dokumentami o brakosočetavšichsja po Sejnskomu evrejskomu božničnomu okrugu za 1909 god 1909-1909 40
63/207/0/2/36 Dokumienty o bakosočetavšichsja evrejach po sejnskomu božničnomu okruga za 1911 god 1911-1911 0
63/207/0/2/37 Dokumienty o brakosočetavšichsja po Sejnskomu evreiskomu božničnomu okrugu za 1912 god 1912-1912 31

Amount of archival material

73

63

0

1.05

0.96

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -