Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Okręgowy w Grodnie Wydział Zamiejscowy w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1919-1939
- brak danych - 1919 - 1939
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
inwentarz kartkowy roboczy Yes do części zespołu - zespół w trakcie opracowywania
inwentarz książkowy Yes niekompletny - jako uzupełnienie w przypadku braku pomocy kancelaryjnych (12 t.)
spis roboczy Yes - brak danych -
inne pomoce No repertoria, skorowidze
Sąd Okręgowy w Suwałkach powołano mocą Dekretu Naczelnika Państwa 16 I 1919 r., datę jego otwarcia określono na 9 III 1919 r. Do jego właściwości terytorialnej zaliczono powiaty: augustowski, sejneński i suwalski. Rozporządzeniem Prezydenta RP z 5 VIII 1933 r. zniesiono Sąd Okręgowy w Suwałkach i włączono jego okręg do Sądu Okręgowego w Grodnie. 6 VIII 1933 r. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości utworzono w Suwałkach Wydział Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Grodnie dla okręgów Sądów Grodzkich w Augustowie, Sejnach, Sopoćkiniach i Suwałkach z właściwością rzeczową obejmującą wszystkie sprawy, do których rozpoznania powołane były sądy okręgowe (do Grodna przeniesiono prowadzenie spraw kadrowych i administracyjnych Wydziału Zamiejscowego i Sądów Grodzkich). Taka sytuacja ustrojowa Sądu przetrwała do wybuchu II wojny światowej. Sąd Okręgowy był sądem I instancji w ważniejszych sprawach karnych i cywilnych oraz rozpatrywały odwołania od sądów grodzkich. Sąd dzielił się na wydziały. Zachowały się sprawy cywilne: działowe dotyczące podziału sum spadkowych, przywrócenia zakłóconego posiadania itp., zbiorowe dla wniosków i zarządzeń, odwoławcze, apelacyjne od orzeczeń Sądów Grodzkich i Sądów Okręgowych, sprawy wytyczane w trybie postępowania nakazowego. W Wydziale Karnym zachowały się sprawy karne ogólne, karne uproszczone, zażalenia w sprawach karnych, sprawy karno-administracyjne i karno-skarbowe, oraz sprawy karne Sądu Doraźnego. W skład zespołu wchodzą również akta: Wydziału Rejestru Handlowego, Kancelarii Prezesa Sądu i Komornika Sądu Okręgowego (niepełne). - brak danych -

Amount of archival material

19246

0

0

85.81

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.