Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Mirosławiu

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1871-1910
- brak danych - 1871 - 1910
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół zachowany fragmentarycznie:
1. Duplikaty urodzeń, małżeństw, zgonów 1871-1910, 8 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1888-1904, 11 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/417/0/1/1 Duplikat dlja zapisyvanija aktov o roždenii, brakosočetanii i umeršich Evrejach Miroslavskogo Okruga za 1871 god 1871-1871 27
63/417/0/1/2 Duplikat dlja zapisyvanija metričeskich aktov o roždivšichsja, umeršich i brakosočetavšichsja Evrejach Miroslavskogo Božničnogo Okruga v 1872 godu 1872-1872 11
63/417/0/1/3 Duplikat dlja zapisi metričeskich aktov o roždivšichsja, brakosočetavšichsja u umeršich evrejach Miroslavskogo Božničnogo Okruga na 1873 god 1873-1873 29
63/417/0/1/4 Duplikat o roždivšichsja, brakosočetavšichsja u umeršich Evrejach Miroslavskogo Božničnogo Okruga na 1881 god 1881-1881 32
63/417/0/1/5 Duplikat o rodivšichsja, brakosočetavšichsja u umeršich Evrejach v Miroslavskom Božničom Okrugu za 1882 god 1882-1882 28
63/417/0/1/6 Duplikat aktov graždanskogo sostojanija o rodivšichsja, umeršich i brakosočetavšichsja po Miroslavskomu Evrejskomu Okrugu za 1885 god 1885-1885 29
63/417/0/1/7 Duplikat o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich evrejach Miroslavskogo Okruga za 1904 god 1904-1904 21
63/417/0/1/8 Duplikat [akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych] Okręgu Żydowskiego w Mirosławiu w roku 1910 1910-1910 14
63/417/0/2/1 Dokumenty o brakosočetavšichsja evrejach za 1888 god po Miroslavskomu Božničnomu Okrugu 1888-1888 10
63/417/0/2/2 Dokumenty o brakosočetavšichsja evrejach za 1889 god po Miroslavskomu Božničnomu Okrugu 1889-1889 26
63/417/0/2/3 Dokumenty o brakosočetavšichsja evrejach za 1890 god po Miroslavskomu Božničnomu Okrugu 1890-1890 17
63/417/0/2/4 Dokumenty o brakosočetavšichsja evrejach za 1891 god po Miroslavskomu Božničnomu Okrugu 1891-1891 16
63/417/0/2/5 Dokumenty k knige činovnika graždanskogo sostojanija Miroslavskogo Božničnogo Okruga, o brakosočetavšichsja evrejach za 1892 god 1892-1892 9
63/417/0/2/6 Dokumenty k knige činovnika graždanskogo sostojanija Miroslavskogo Božničnogo Okruga, o brakosočetavšichsja evrejach za 1893 god 1893-1893 21
63/417/0/2/7 Dokumenty k knige činovnika graždanskogo sostojanija Miroslavskogo Božničnogo Okruga, o brakosočetavšichsja evrejach za 1894 god 1894-1894 14
1 2

Amount of archival material

19

19

0

0.18

0.18

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -