Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1890-1935
- brak danych - 1890 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Zespół zachowany szczątkowo, w zastępstwie duplikatów - unikaty:
1. Księgi urodzeń 1890-1910
2. Księgi małżeństw 1890-1921
3. Księgi zgonów 1890-1935
4. Akta zbiorcze małżeństw 1923-1935
- brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
63/526/0/1/1 Akta ur. Parafii Bargłów 1890-1890 200
63/526/0/1/2 Akta zejścia Bargłów 1890-1890 93
63/526/0/1/3 [Księga akt małżeństw wyznania rzymsko-katolickiego parafii w Bargłowie] 1890-1891 138
63/526/0/1/4 [Księga akt urodzeń wyzania rzymskokatolickiego parafii w Bargłowie] 1891-1895 791
63/526/0/1/5 [Akta urodzeń parafii rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym z lat 1896-1899] 1896-1899 729
63/526/0/1/6 Księga zejścia [parafii rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym] od 1891 do 1899 r. 1891-1899 766
63/526/0/1/7 Akta urodzeń parafii rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym 1900-1904 397
63/526/0/1/8 [Księga akt małżeństw parafii rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym z lat 1892-1907] 1892-1907 330
63/526/0/1/9 [Księga akt urodzeń parafii rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym z lat 1905-1910] 1905-1910 411
63/526/0/1/10 Księga Zejścia [parafii rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym] od 1900 do 1913 1900-1913 404
63/526/0/1/11 [Księga akt małżeństw parafii rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym z lat 1908-1921] 1908-1921 287
63/526/0/1/12 [Księga akt zgonów parafii rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym z lat 1913-1927] 1913-1927 410
63/526/0/1/13 [Księga akt małżeństw parafii rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym z lat 1921-1923] 1921-1923 99
63/526/0/1/14 [Księga akt małżeństw parafii rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym z lat 1923-1935] 1923-1935 482
63/526/0/1/15 [Księga akt zgonów parafii rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym z lat 1928-1936] 1928-1936 302

Amount of archival material

17

6

0

0.68

0.21

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -