^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga akt małżeństw parafii rzymskokatolickiej w Janówce z lat 1928-1936]

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 13
- brak danych -
1928-1936

1928 - 1936
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga druk rękopis
dobry
364 - brak danych -
23 x 36 cm Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -