^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta małżeństw wyznania rzymskokatolickiego parafii w Janówce 1890-1896

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1890-1896

1890 - 1896
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
destrukt
238 - brak danych -
240 x 350 Tak
całkowicie CS 1897
mikrofilm CS 1897
Number of scans per page
1 2 3 4
...
6 7 8 9 10
...
14 15 16 17

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Janówek -
Janówka -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Akta urodzeń -

Javascript support needed to browse indexes