^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Akta małżeństw wyznania rzymskokatolickiego parafii w Studzienicznej z lat 1889-1899]

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1889-1899

1889 - 1899
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 188
220x360 Tak
całkowicie CS 1998
mikrofilm CS 1998
Number of scans per page
1 2 3 4
...
11 12 13 14 15
...
23 24 25 26

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Studzieniczna -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Akta urodzeń -

Javascript support needed to browse indexes