Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Smolanach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1898-1934
- brak danych - 1898 - 1898
1898 - 1934
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy roboczy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi.
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Parafię rzymskokatolicką w Smolanach utworzono w 1897 r.
Zespół jest otwarty.
1. Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1898-1922.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1898, 1904, 1906-1907, 1912-1914, 1922-1934.
zespół częściowo zmikrofilmowany, częściowo zdigitalizowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/669/0/1/1 [Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego parafii w Smolanach] 1898-1898 75
63/669/0/1/2 [Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego parafii w Smolanach] 1906-1906 39
63/669/0/1/3 [Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego parafii w Smolanach] 1907-1907 36
63/669/0/1/4 [Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Smolanach] 1908-1908 37
63/669/0/1/5 [Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Smolanach] 1910-1910 36
63/669/0/1/6 [Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Suwałkach] 1911-1911 26
63/669/0/1/7 [Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Smolanach] 1912-1912 34
63/669/0/1/8 [Księga akt urodzeń parafii rzymskokatolickiej w Smolanach] 1898-1913 263
63/669/0/1/9 [Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Smolanach] 1913-1913 42
63/669/0/1/10 [Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Smolanach z 1914 r.] 1914-1914 51
63/669/0/1/11 [Księga akt zgonów parafii rzymskokatolickiej w Smolanach z lat 1897-1917] [1897] 1898-1917 466
63/669/0/1/12 [Ksiąga akt małżeństw parafii rzymskokatolickiej w Smolanach z lat 1898-1918] 1898-1918 133
63/669/0/1/13 [Księga akt małżeństw parafii rzymskokatolickiej w Smolanach z lat 1918-1922] 1918-1922 29
63/669/0/1/14 [Księga akt zgonów parafii rzymskokatolickiej w Smolanach z lat 1918-1922] 1918-1922 59
63/669/0/1/15 [Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Smolanach z lat 1915-1916] 1915-1916 0
1 2 3

Amount of archival material

33

7

0

0.42

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -