Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Komenda Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Gołdapi

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1949-1955
- brak danych - 1949 - 1955
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - młodzieżowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powszechna Organizacja "Służba Polsce" została utworzona na mocy ustawy z 25 lutego 1948 roku o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży (Dz.U.R.P., nr 12, poz. 90). Na czele organizacji stał Komendant Główny powoływany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra obrony narodowej, instancjami organizacji były: Komenda Główna, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe i komendy gminne (lub równorzędne miejskie). Organizacja uległa likwidacji w wyniku zarządzenia nr 362 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1955 roku. Likwidacja nastąpiła do 31 grudnia 1955 roku. Niektóre zadania organizacji przejęły: Liga Przyjaciół Żołnierza (w zakresie przysposobienia wojskowego), Związek Samopomocy Chłopskiej (w zakresie popularyzacji wiedzy rolniczej i pracy świetlicowej) oraz Główny Komitet Kultury Fizycznej (w zakresie opieki nad Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe). Komenda Powiatowa P.O."SP" w Gołdapi funkcjonowała przez cały okres istnienia organizacji, zasięg jej działania to teren powiatu Gołdap. Podlegały mu hufce gminne (od 1955 r. - gromadzkie) oraz hufce szkolne, istniejące w średnich szkołach ogólnokształcących i zawodowych. rozkazy dzienne Komendy Powiatowej "SP", sprawozdania, sprawy personalne pracowników Komendy Powiatowej, informacja o działalności PO"SP", praca polityczno-wychowawcza, działalność szkoleniowa, sportowa i kulturalno-oświatowa w hufcach, popularyzacja V Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie, prace społeczne, rejestracja junaków, wcielenie do brygad, werbunek do zasadniczych szkół zawodowych - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
64/12/0/-/1 Rozkazy dzienne Komendy Powiatowej PO "SP" [dotyczą głównie wyjazdów służbowych pracowników] 1953-1954 0
64/12/0/-/2 Sprawy personalne [charakterystyki pracowników, oceny pracy z kadrą] 1951-1953 0
64/12/0/-/3 Wytyczne do pracy komendantów gminnych PO "SP" 1951-1951 0
64/12/0/-/4 Sprawozdania kwartalne z działalnosci Komendy Powiatowej PO "SP" 1953-1955 0
64/12/0/-/5 Meldunki tygodniowe o pracy Komendy Powiatowej PO "SP" 1954-1954 0
64/12/0/-/6 Miesięczne plany pracy oraz sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej PO "SP" 1955-1955 0
64/12/0/-/7 Informacje o działalności PO "SP" oraz LZS na terenie województwa 1954-1954 0
64/12/0/-/8 Praca polityczno-wychowawcza. Plany, informacje i meldunki z przeprowadzonych imprez 1952-1955 0
64/12/0/-/9 Protokoły zebrań i narad 1953-1955 0
64/12/0/-/10 Ankiety statystyczne o stanie hufców PO "SP" a ich działalność 1952-1955 0
64/12/0/-/11 Szkolenie w hufcach PO "SP". Meldunki, oceny 1952-1955 0
64/12/0/-/12 Działalność sportowa w hufcach PO "SP". Informacje, meldunki 1951-1955 0
64/12/0/-/13 Działalność kulturalno-oświatowa. Meldunki, informacje 1952-1954 0
64/12/0/-/14 Działalność PO "SP" w zakresie upowszechniania czytelnictwa prasy i książki. Meldunki i sprawozdania. 1952-1955 0
64/12/0/-/15 Popularyzacja V festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie. Meldunki, sprawozdania 1955-1955 0
1 2

Amount of archival material

22

22

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.