Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Kumielsk

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1874-1936
Standesamt Kumilsko 1874 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Urząd Stanu Cywilnego Kumielsk powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Pisz i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37). księgi urodzeń z lat: 1874-1876,1878,1880,1884,1892-1895,1900-1901,1909-1910;1915-1917 księgi małżeństw z lat: 1875-1876,1879,1881,1884-1885,1887-1896,1898-1901,1904-1905,1916-1919,1921-1924,1926-1927,1930,1932-1936, księgi zgonów z lat:1874-1875,1877-1878,1882,1884-1885,1889,1893-1895,1897-1906,1919-1922,1932,1934-1936 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
64/296/0/-/1 Haupt-Geburts-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Kumilsko Kreis Johannisburg 1874 0
64/296/0/-/2 [Haupt]-Sterbe-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Kumilsko Kreis Johannisburg 1874-1875 0
64/296/0/-/3 Haupt-Geburts-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Kumilsko Kreis Johannisburg 1875 0
64/296/0/-/4 Haupt-Heiraths-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Kumilsko Kreis Johannisburg 1875 0
64/296/0/-/5 [Haupt-Geburts-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Kumilsko Kreis Johannisburg 1876 0
64/296/0/-/6 Heiraths-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Kumilsko Kreis Johannisburg 1876 0
64/296/0/-/7 Sterbe-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Kumilsko Kreis Johannisburg 1877 0
64/296/0/-/8 Geburts-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Kumilsko Kreis Johannisburg 1878 0
64/296/0/-/9 Sterbe-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Kumilsko Kreis Johannisburg 1878 0
64/296/0/-/10 [Heiraths-Haupt-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Kumilsko Kreis Johannisburg] 1879,1881 55
64/296/0/-/11 Geburts-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Kumilsko Kreis Johannisburg] 1880 77
64/296/0/-/12 [Sterbe-Haupt-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Kumilsko Kreis Johannisburg] 1882 92
64/296/0/-/13 Geburts-Haupt-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Kumilsko Kreis Johannisburg 1884 79
64/296/0/-/14 Heiraths-Haupt-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Kumilsko Kreis Johannisburg 1884 38
64/296/0/-/15 Sterbe-Haupt-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Kumilsko Kreis Johannisburg 1884 57
1 2 3 4 5

Amount of archival material

71

71

0

0.94

0.94

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -