Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Jora Wielka

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1874-1900
Standesamt Gr. Jauer 1874 - 1898
1900 - 1900
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Urząd Stanu Cywilnego Jora Wielka powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Giżycko i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37). księgi urodzeń z lat 1874-1898, księgi małżeństw z lat 1874-1897, księgi zgonów z lat 1874-1900. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
64/329/0/-/1 Geburts-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Gr. Jauer Kreis Loetzen 1874 22
64/329/0/-/2 Heiraths-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Gr. Jauer Kreis Loetzen 1874 11
64/329/0/-/3 Sterbe-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Gr. Jauer Kreis Loetzen 1874 11
64/329/0/-/4 Heiraths-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Gr. Jauer Kreis Loetzen 1875 25
64/329/0/-/5 Heiraths-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Gr. Jauer Kreis Loetzen 1876 38
64/329/0/-/6 Geburts-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Gr. Jauer Kreis Loetzen 1877 61
64/329/0/-/7 Heiraths-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Gr. Jauer Kreis Loetzen 1877 36
64/329/0/-/8 Sterbe-Neben-Register des [Königlich] Preussischen Standes-Amtes Gr. Jauer Kreis Loetzen 1877 52
64/329/0/-/9 Heiraths-Neben-Register des [Königlich] Preussischen Standes-Amtes Gr. Jauer Kreis Loetzen 1878 30
64/329/0/-/10 Geburts-Neben-Register des [Königlich] Preussischen Standes-Amtes Gr. Jauer Kreis Loetzen 1879 62
64/329/0/-/11 Geburts-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Gr. Jauer Kreis Loetzen 1880 62
64/329/0/-/12 Sterbe-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Gr. Jauer Kreis Loetzen 1880-1881 101
64/329/0/-/13 Geburts-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Gr. Jauer Kreis Loetzen 1881-1882 111
64/329/0/-/14 Geburts-Neben-Register des Königlich Preussischen Standes-Amtes Gr. Jauer Kreis Loetzen 1883 60
64/329/0/-/15 Sterbe-Neben-Register des Königlichen Preussischen Standes-Amtes Gr. Jauer Kreis Loetzen 1883-1884 70
1 2 3

Amount of archival material

41

41

0

0.58

0.58

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -