Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowe Liceum Mechaniczne I stopnia w Ełku

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1947-1952
- brak danych - 1947 - 1952
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
inwentarz książkowy No - brak danych -
Szkoła powstała 1.10.1947 roku pod nazwą Państwowe Gimnazjum Mechaniczne i miała za zadanie kształcenie fachowych pracowników przemysłu. Początkowo mieściła się w gmachu przy ul. Czerwonej Armii 14 razem z Publiczną Średnią Szkołą Zawodową i Państwowym Gimnazjum Krawieckim. Od 1.01.1948 r. Gimnazjum Mechaniczne przeniosło się do gmachu przy ul. Armii Czerwonej 1 (budynek gimnazjum niemieckiego). 1 września 1948 r. pismem Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego zostało przemianowane na Państwowe Liceum Mechaniczne I stopnia. Dalsza reorganizacja nastąpiła 1 stycznia 1950 roku, Liceum zostało połączone z Publiczną Średnią Szkołą Zawodową. Od roku szkolnego 1950/51 na mocy zarządzenia DOSZ zaczyna swe istnienie Zasadnicza Szkoła Zawodowa, posiadająca dwie pierwsze klasy, jednocześnie są klasy wyższe istniejącego Liceum Mechanicznego. Państwowe Liceum Mechaniczne kończy swoją działalność w 1952 roku. Kancelaria szkoły: okólniki, sprawy organizacyjne, plany pracy i sprawozdania z działalności, protokoły kontroli i posiedzeń rady pedagogicznej, katalogi klasyfikacyjne, dokumentacja finansowa, korespondencja, akta osobowe nauczycieli i pracowników;
Warsztaty: protokoły posiedzeń rady warsztatowej, plany produkcji, praktyki wakacyjne, dokumenty fiansowe, akta osobowe pracowników warsztatów
- brak danych -

Amount of archival material

109

109

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

1

0.02

1951-1952

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.