Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Pruski Urząd Katastralny w Gołdapi

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1821-1944
Preussisches Katasteramt Goldap 1821 - 1944
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Ustawa władz pruskich o rewizji podatku gruntowego z 21 maja 1861 roku wprowadziła ujednolicenie poboru podatków w państwie pruskim. Na mocy tej ustawy zostały powołane władze katastralne. Lata 1861-1865 poświęcono na przygotowanie podstawowej dokumentacji pomiarowo-ewidencyjnej i szacunkowej, nazywanej katastrem gruntowym i budynkowym. 1 kwietnia 1865 roku powołano specjalne urzędy do bieżącego uzupełniania sporządzonego w okresie przygotowawczym katastru gruntowego i budynkowego. W poszczególnych powiatach powołano specjalnych urzędników do prowadzenia akt katastralnych, po kilku latach ustaliła się nazwa dla placówek powiatowych - Koeniglich Preussisches Katasteramt, w późniejszym okresie - Katasteramt. Na czele centralnej placówki przy rejencji - Biura Katastralnego - stał inspektor katastralny, który przeprowadzał okresowe kontrole w podległych urzędach katastralnych. Podział rejencji na obręby i nadanie tym obrębom numeracji przeprowadzono już w okresie przygotowawczym w latach 1861-1865. W skład jednego obrębu wchodziła jedna gmina wiejska lub samodzielny obszar dworski, wyjątkowo łączono obszar wsi i obszar dworski w jeden obręb. Urząd Katastralny w Gołdapi zasięgiem swojego działania obejmował powiat Gołdap i część powiatu Darkiejmy. księgi katastralne powiatu Gołdap (księgi nieruchomości, księgi niw, księgi budynków): sygn. 1-503, plany katastralne wsi powiatu i miasta Gołdap: sygn. 504-1578, księgi katastralne powiatu Darkiejmy (księgi nieruchomości, księgi niw, księgi budynków): sygn. 1579-1761, plany katastralne wsi powiatu Darkiejmy: sygn. 1762-1955 - brak danych -

Amount of archival material

1955

1955

0

10.50

10.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.