Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór dokumentów: cesarskich, królewskich, książęcych, władz administracyjnych, stanów szlacheckich, miejskich, kościelnych

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - 1293-1959
- brak danych - 1293 - 1959
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
niemiecki
hebrajski
rosyjski
arabski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Przed II wojną światową zbiór dokumentów przechowywanych w AP w Szczecinie liczył ok. 10 tyś. j.a. Dzielił się on na dwie grupy, a mianowicie dokumenty kościelne (Rep. 1 Geistliche Urkunden) oraz książęce (Rep. 2 Herzogliche Urkunden). Według zachowanych danych z 1939 r. archiwum szczecińskie przechowywało: 7436 dokumentów kościelnych i klasztornych (Rep. 1) oraz 1537 dokumentów książęcych i 594 dokumenty prywatne (Rep. 2). Poza zbiorem znajdowały się dokumenty miejskie przechowywane w aktach poszczególnych miast.
W 1942 r. dokumenty jako najcenniejsze archiwalia w zasobie AP ewakuowano do zamku w Pęzinie. Prawdopodobnie w 1945 r. w niewyjaśnionych do końca okolicznościach większość z nich przewieziono na zachód Odry. Obecnie znajdują się one w Landesarchiv w Greifswaldzie: Rep. 1, 2 - ok.. 10200 j.a. (łącznie z dokumentami miejskimi).
Do AP w Szczecinie po wojnie powróciło tylko kilkadziesiąt pergaminów pochodzących ze zbioru przedwojennego (głównie dokumenty miejskie przechowywane w aktach miast Debrzno, Gryfino, Jastrowie. Uzupełniły je zabezpieczone na terenie Pomorza przez archiwistów polskich dokumenty pochodzące z różnych kancelarii i wchodzące niegdyś w skład różnych zespołów.
Dziś zbiór dokumentów zawiera dokumenty pergaminowe i papierowe oraz siedem tabliczek woskowych z XV w. Większość tych dokumentów została przekazana do AP przez różne osoby prywatne i instytucje.
1. Położenie prawne księstw pomorskich 1612-1806; 27 j.a. - przywileje udzielane stanom.
2. Lenna 1376-1812; 44 j.a. - listy lenne, nadania i potwierdzenia dóbr (kilka dokumentów wystawionych zostało przez królów polskich).
3. Nobilitacje szlachty 1698-1812; 10 j.a. - nadanie godności baronów, tytułu hrabiowskiego przez króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego, nadanie tytułów szlacheckich.
4. Nadania orderów i odznak 1728-1790; 7 j.a. - w tym również Orderu Orła Białego.
5. Przyjęcia do zakonu 1484-1626; 4 j.a. - wybór spowiednika i wyposażenia księżniczek.
6. Zakwaterowanie wojsk 1631; 2 j.a. - dezercja.
7. Sprawy chłopów 1542-1754; 4 j.a.
8. Przywileje poszczególnych miast 1293-1830; 27 j.a. - w tym potwierdzenie przywileju lokacyjnego dla miasta Szczecina.
9. Nadania obywatelstwa miejskiego 1819-1959; 7 j.a.
10. Przywileje cechowe 1507-1830; 50 j.a.
11. Sprawy kupców i kramarzy 1660-1845; 6 j.a.
12. Ustanowienie kata 1788-1798; 2 j.a.
13. Studnia miejska 1778; 1 j.a.
14. Transakcje kupna-sprzedaży 1391-1631; 7 j.a.
15. Spór o handel między Szczecinem a Stargardem 1459; 1 j.a.
16. Karczmy 1660; 1 j.a.
17. Jarmarki 1731-1771; 1 j.a.
18. Sołectwa 1628-1766; 16 j.a. - nadania, przywileje.
19. Młyny i młynarze 1623-1746; 6 j.a.
20. Świadectwa 1622-1838; 38 j.a. - ukończenia nauk u rzemieślników, dobrego pochodzenia i urodzenia.
21. Ochrona przeciwpożarowa 1623-1778; 2 j.a.
22. Skrypty dłużne i długi 1496-1833; 15 j.a.
23. Rybołówstwo 1552; 1 j.a.
24. Zezwolenia na budowę 1686-1799; 3 j.a.
25. Wiersz na cześć króla polskiego 1786; 1 j.a.
26. Atesty dla statków 1832-1845; 2 j.a.
27. Dokumenty w języku hebrajskim i arabskim pocz. XX w; 2 j.a.
28. Tablice woskowe 1416; 7 j.a. - zapisy przychodów miasta Lipska
29. AKCESJA nr 2466/2008; 1858; 1 j.a. - świadectwo potwierdzenia szlachectwa Heroldii Królestwa Polskiego nr 15668 dla Władysława Popławskiego herb Jastrzębiec z 27.II.1858 r.
30. Przes. Nr 151/2009 - potwierdzenie przynależności do cechu
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/1/0/-/1 Bogusław IV, książę pomorski przyznaje mieszczanom miasta Wołogoszcz przywileje na wzór Lubeki, Gryfii i Dymina, uposaża miasto i wytycza mu 1282, maj 0
65/1/0/-/2 Książę pomorski Bogusław IV potwierdza lokację miasta Szczecin przez Barnima I z 3 kwietnia 1243 roku i otrzymane wówczas prawo 1293, 9-10 sierpnień 0
65/1/0/-/3 Bogusław IV nadaje miastu Białogardowi prawo lubeckie, uwalnia je od opłat na Parsęcie i opisuje granice miasta 1307 0
65/1/0/-/4 Bogusław IV udziela prawa składu miastu Białogardowi nad Parsętą 1307, 4 maj 0
65/1/0/-/5 Winrych Kniprode, Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego nadaje Hermanowi von dem Walde 9 łanów w Elsenau (Olszanowo/Elżanowo) w powiecie człuchowskim z 1376 0
65/1/0/-/6 Dziedzice z Nożyna (Gross Nossin) powiat słupski, sprzedają miastu Słupsk młyn w Kobylnicy (Cubbelisse) 1391, 13 grudnia 0
65/1/0/-/7 Joachim, książę pomorski wydaje list lenny braciom Klaudiuszowi, Ludwikowi, Wulfowi i Jerzemu zatwierdzający w posiadanie lenna w Krackow po zamarłym 1451, 20 sierpnia 0
65/1/0/-/8 Brat Anancius de Ferraria komisarz zakonu szpitalników św. Jana przesyła Małgorzacie, matce Kaspra i żonie jego Małgorzacie uprawnienia do wyboru 1481, 8 września 0
65/1/0/-/9 Bogusław X, książę pomorski nadaje braciom Piotrowi i Pawłowi von Puttkammer z Wicka wioskę w lenno określając uprawnienia i granice 1486, 8 lutego 0
65/1/0/-/10 Mateusz Puttkammer wystawia list dłużny na kwotę 25 złotych renkich Pawłowi Tesmarowi starszemu bractwa pogrzebowego w Słupsku oraz Hermannowi Scharenstope 1496 0
65/1/0/-/11 Krystian Lowendal z Petershagen wystawił skrypt dłużny na sumę 150 marek proboszczowi kościoła Panny Marii w wikaremu kościoła św. Ottona 1505, 11 listopada 0
65/1/0/-/12 Starsi cechów kowali w Stralsudzie, Greifswaldzie, Demminie, Grimmen, Bergen na Rugii ustalają warunki pracy parobków zatrudnionych w warsztatach cechowych 1507 0
65/1/0/-/13 Bogusław X książę Szczecina, Pomorza itd. zatwierdza w imieniu własnym oraz synów Jerzego i Kazimierza lenno Płotów z przynelżnymi do 1512, 24 luty 0
65/1/0/-/14 książęta Jerzy I i Barnim IX potwierdzają konfirmację przywileju itd. miasta Wolgast dokonaną przez ich ojca Bogusława X dnia 4 1524, 10 czerwca 0
65/1/0/-/15 Pozew Luteke von Massow wobec braci von Wobeser Jakuba, Jerzego, Pawła, Wacława i Marcina przed sąd apelacyjny w Esslingen 1525, 23 sierpnia 0
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

296

0

0

0.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.