Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór Samuela Gottlieba Loepera

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - 1526-1790 [1863]
Loepersche Sammlung 1526 - 1790
1791 - 1863
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - niemiecki
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Samuel Gottlieb Loeper urodził się w Stargardzie w 1712 r. Był urzędnikiem w sądzie nadzorczym w Koszalinie, a później radcą Rejencji Szczecińskiej. Jego dobra znajdowały się w Lubiechowie (pow. Kołobrzeg), w Bełtnie (pow. Białogard) i Rzecku (pow. Choszczno). W swoich majątkach posiadał znaczne zbiory biblioteczne. Największą kolekcję odziedziczył po swoim ojcu - doktorze prawa.
Samuel Loeper zmarł w Lubiechowie w 1778 r. Po jego śmierci archiwalia przejął jego kuzyn. W 1834 r. wnukowie Loepera zbiór swego dziadka przekazali w depozyt Pomorskiemu Towarzystwu Historycznemu. Zbiór ten składał się z rękopisów (m.in. były tumanuskrypty Thomasa Kantowa, kodeks Friedricha Dregera), z około 1000 druków, map, grafik i obrazów. Po 1855 r. na mocy zarządzenia premiera Prus Ottona von Manteuffla archiwum prowincjonalne w Szczecinie przejęło pod swą opieką zasób aktowy i biblioteczny Pomorskiego Towarzystwa Historyczno-Archeologicznego, w tym także i zbiór Loepera (Rep. 38f).
W 1942 r. w ramach ewakuacji zbiór Loepera wywieziono do Mierzęcina (pow. Strzelce Kraj.), a później w głąb Niemiec. Do Szczecina powrócił w 1948 r.
1. Pisma różne 1601-1790; 18 j.a. – repertoria dawnych archiwów przepisane i sporządzone przez Friedricha Dregera, registratura archiwum Ebersteinów, informacje o dokumentach zebrane przez Emanuela Wendlanda.
2. Przyroda b.d.; 1 j.a. – rękopis Dregera, opis Pomorza sporządzony przez Eliharda Lubinusa.
3. Etnografia, geografia, topografia, statystyka 1670-1670; 1 j.a. – opis Pomorza wykonany przez M. Adama Gerschorium z Gdańska.
4. Historia Pomorza 1574-1835; 32 j.a. – rękopis kroniki Kantowa, genealogia rodów pomorskich, dane biograficzne książąt pomorskich, opis kościołów w superintendenturze wołogoskiej, pieczęcie i herby szlacheckie, matrykuły książąt na Rugii z lat 1257-1326 opracowane przez Dregera.
5. Kraje i wydarzenia 1577-1744; 20 j.a. – odpisy dokumentów z lat 1390-1742 dotyczące stosunków z Polską, Danią, Szwecją, Brandenburgią, Meklemburgią i Sycylią, stosunki władców pomorskich z cesarzem Karolem V, dokumenty z czasów wojny trzydziestoletniej, kapitulacja Bogusława XIV wobec Szwecji, pokój w Osnabruck, potwierdzenia przywilejów stanowych przez elektorów brandenburskich.
6. Ustrój i administracja 1526-1790; 41 j.a. – ordynki, przywileje, zwoływanie Landtagów, uchwały, rezolucje miast, zarządzenia władz szwedzkich na Pomorzu, statuty, cła, akcyza, matrykuły, tabele łanów w poszczególnych powiatach pomorskich.
7. Dom książęcy XVI-XVIII w.; 4 j.a. – genealogia książąt pomorskich i biskupów kamieńskich, objaśnienia do herbów pomorskich, podziały księstwa, umowy spadkowe, koronacja Fryderyka I na króla Prus, śmierć cesarzy Leopolda I i Józefa I.
8. Stan szlachecki 1626-1743, 11 j.a. – historia stanu szlacheckiego, sprawy lenne Pomorza, meklemburskie prawo lenne, ustrój lenny z 1569 r., podatki, oszacowani dóbr.
9. Miasta 1569-1749; 18 j.a. – historia miast pomorskich, odpisy dokumentów lokacyjnych i przywilejów.
10. Rody szlacheckie i mieszczańskie 1575-1701; 7 j.a. – genealogia rodów, listy lenne, pastorzy w Kołobrzegu, spuścizna Johanna Mikraeliusa.
11. Prawo 1601-1790; 4 j.a. – prawo zwyczajowe, słowiańskie, prawa poszczególnych miast, klasztorów i kapituł.
12. Kościół 1601-1738; 10 j.a. – historia kościoła na Pomorzu, statuty kapituły kamieńskiej, matrykuła Kołacka, matrykuła kolegiaty kołobrzeskiej (odpis Dregera), matrykuły klasztorów, akta dotyczące szkół.
13. Varia 1529-1863; 14 j.a. – katalog biblioteki Bruggenmanna (później General-Landschaft-Bibliothek), rozporządzenia z lat 1529-1712, edykty, przywileje książęce i królewskie, instrukcje dla urzędników, sądownictwo nad żołnierzami, sprawy kościelne i szkolne, porozumienie między Szwecją i Prusami dotyczące żeglugi przybrzeżnej.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/11/0/1/1 Extract menines Gnedigen Herren tho Stettin Pommern Breue ok. der Kloster das Wolgastischen Orths (verfasste auch Nicols v. Klemptzen, Erasm Hausen pp.) Aus dem Wolgast. Archiv abgeschrieben durch fr. vom Dreger 1742-43 1742-1743 0
65/11/0/1/2 Pars I. der Registratur aller im Fürstlichen Alten Stettinschen Archivo befindlichen Urkunden Originalien und Acten so gemachet No 1642 Mit Vorbericht v. Friedr. v. Dreger vom J. 1736 1736-1741 0
65/11/0/1/3 a) Acta wegen der Interims Administrationi der sequestrirten Vorpomm. Lande No 1715 darin vom Stralsunder Archiv. b) Registratur des Fürstl. Wolgastischen Archivs so später nach Stettin gebracht worden, v. J. 1647 und Bezeichnung dessen, was 1715 noch vorhanden gewesen 1715 0
65/11/0/1/4 Accepta aus der Registratur des Gräfl. v. Ebersteinischen Archives, welches zu Naugarten aus dem Amthaus ausbehalten wird 1715 0
65/11/0/1/5 1. Einige alte Nachrichten u. Urkunden gesammelt von Emmanuel Wendtland. a) Abschriften von Urkunden pp. betr. das Stift Cammin (Darin: Aktenst. wegen Bugenhagens Wahl zum Bischof p.) Bl. 1-162 b) Originalien allerei Art. v. J. 1613 pp. Bl. 163 (Darunter Bl. 136 ü. Schreiben Gustav Adolphs an Bogislav XIV. Bl. 175 das gross Churf. an Christina v. Schweden) 2. Briefe, so des beühmten Präs. Dr Mevius eingenhändig an den sel. Cantzler Rungen geschrieben, nebst einem Briefe v. Runge 1642 Jg. 3. Allerhandt Collectaune, so bei ausrichtung der Pommerschen Regierung aufgehoben No 1653. Bibl. "in welche się wegen des sel. Hl. Cantzler Rungens gehören" 1613-1654 0
65/11/0/1/6 Friedrichs von Dregers Sammlung von Urkunden und Aktenstücken zur Pommerschen Geschichte, betitelt Jus. publicum Pomeranicum. Tomus I-XVII Tomus I - Lose beiliegend als Vorbericht der ganzen Sammlung: a) (Sam. Gottl. Löpero) Auskunft über Dreger histor. diplom. Sammlung betitelt Jus. publicum Pommeraniae, und über deren Anordnung durch den späteren Besitzer S. G. Löper (i Bogen) fol. b) Designatio des Stifts. Kirchen u. Kloster Matricula, so ich (v. Dreger) bereits abgeschrieben habe 1739-1739 0
65/11/0/1/7 Registratur der Chronologisches Verzeichnis derer von dem v. Dreger gesammelten, auch aus andern angeführten p. Pommerschen Urkunden, diejenigen, so in dessen Cod. diplom. befindlich, mit eingeschlossen. (Auch gezeichnet. Registraura Cod. dipl. Pom.) Dipl. seculi. XII v. J (834-1200 Jrh.) Vol. I 1761-1761 0
65/11/0/1/8 Registratur der Chronologisches Verzeichnis derer von dem v. Dreger gesammelten, auch aus andern angeführten p. Pommerschen Urkunden, diejenigen, so in dessen Cod. diplom. befindlich, mit eingeschlossen. (Auch gezeichnet. Registraura Cod. dipl. Pom.) Dipl. seculi. XII v. J (1201-1280) Vol. II 1761-1761 0
65/11/0/1/9 Registratur der Chronologisches Verzeichnis derer von dem v. Dreger gesammelten, auch aus andern angeführten p. Pommerschen Urkunden, diejenigen, so in dessen Cod. diplom. befindlich, mit eingeschlossen. (Auch gezeichnet. Registraura Cod. dipl. Pom.) Dipl. seculi. XII v. J (1281-1310) Vol. III 1761-1761 0
65/11/0/1/10 Registratur der Chronologisches Verzeichnis derer von dem v. Dreger gesammelten, auch aus andern angeführten p. Pommerschen Urkunden, diejenigen, so in dessen Cod. diplom. befindlich, mit eingeschlossen. (Auch gezeichnet. Registraura Cod. dipl. Pom.) Dipl. seculi. XII v. J (1311-1325) Vol. IV 1761-1761 0
65/11/0/1/11 Registratur der Chronologisches Verzeichnis derer von dem v. Dreger gesammelten, auch aus andern angeführten p. Pommerschen Urkunden, diejenigen, so in dessen Cod. diplom. befindlich, mit eingeschlossen. (Auch gezeichnet. Registraura Cod. dipl. Pom.) Dipl. seculi. XII v. J (1501-1637) Vol. VIII 1761-1761 0
65/11/0/1/12 Aussen: Register[atura] Dreger[iana] Innen: von Löpers Hand: Chronologisches Verzeichnis der in der von dem Geh. R. v. Dreger angefertigten Registratur enthaltenen und angeführten Pommerschen Urkunden, diejenigen, so in dessen Codice diplomatico befindlich mit eingeschlossen… 1761-1761 0
65/11/0/1/13 Verzeichnis derer zu dem 2-ten ü. folgenden Tomis des v. Dregerschen Codicis diplom. Pom. gehörigen Urkunden. Fr. v. Dreger Manualia wegen Edirung eines Codicis diplom. Pom. a 1716 1716-1716 0
65/11/0/1/14 Numismatica Pomeraniae (Verzeichniss einiger Pommerschen Müntzen und Medaillen; Allerhand Merkwürdige sachen. Gelehne correspondence wegen der Pommerschen Historie; Miscellanea quodens Pom. concernentia) brak daty 0
65/11/0/1/15 Miscellanea Historia Pomeraniae Mustrantia. Colectore Samuel Gottlieb Loeper Stargard Pomer., inchoata a 1731 mens Septemb. 1731-1731 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

181

181

0

12.00

12.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.