Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór Karla Loewego

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - 1820-1894
Loewesche Sammlung 1820 - 1894
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - niemiecki
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Johann Karl Gottfried Loewe urodził się 30.XI.1796 r. w Löbejun koło Halle w rodzinie kantora i organisty. Początkowo uczył się muzyki i śpiewu u ojca, a następnie w Halle, gdzie rozwinął swój talent muzyczny. W 1813 r. na kilka lat przed maturą (w 1871 r.) wydał drukiem pierwszą kompozycję. Studiował filozofię i teologię na uniwersytecie w Halle i w Jenie. W 1820 r. po zdaniu egzaminu z muzyki i pedagogiki w Berlinie, otrzymał odkróla funkcję dyrektora muzycznego w Szczecinie. Do jego zadań należało kierowanie życiem muzycznym w kościołach i szkołach, ponadto był profesorem muzyki w seminarium nauczycielskim i w Gimnazjum Mariackim. W 1850 r. otrzymał tytuł kantora i organisty w kościele św. Jakuba. W tym czasie odbył wiele podróży, m.in. do Wiednia, Pragi, Wrocławia, Londynu, Paryża, Szwecji i Norwegii. Zmarł w 1869 r.
Karl Loewe jest uznawany za najwybitniejszego kompozytora szczecińskiego, skomponował 18 oratoriów, 8 oper, 4 `kantaty, kilkanaście ballad i pieśni, w tym 6 ballad do wierszy Adama Mickiewicza. Napisał 3 podręczniki do nauki muzyki.
Spuścizna po kompozytorze początkowo była przechowywana w utworzonym ku jego czci towarzystwie Loewe-Verein. Po jego upadku przejęta została przez Pomorskie Towarzystwo Historyczno-Archeologiczne. Po wojnie 13 j.a. tego zbioru trafiło do AP w Szczecinie.
1. Notatki I połowa XIX w; sygn. 1-2; 2 j.a. – ręcznie pisane uwagi, adresy różnych osób, fragmenty wierszy i melodii.
2. Listy 1820-1894; sygn. 3-5; 3 j.a. – korespondencja z różnymi osobami, m.in. z żoną Augustą, córkami, sprawozdania z podróży zagranicznych w formie listów, korespondencja spadkobierców K. Loewe.
3. Utwory muzyczne sygn. 6-9; 4 j.a. – drukowane partytury utworów; K. Loewego, Heinricha Triesta, Johanna Beschnitta.
4. Książki 1834-1875; sygn. 10-12; 3 j.a. – komentarz Loewego do Fausta Goethego, przewodnik po Norwegii, biografia Franza Kerna o poecie i historyku Ludwiku Giesebrechcie.
5. Album pieśni i ballad sygn. 13; 1 j.a. – pieśni i ballady skomponowane na głos i pianino.
Część spuścizny po Karlu Loewe znajduje się w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Amount of archival material

13

13

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.