Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Goleniowie

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - [1711-1879] 1879-1945
Amtsgericht Gollnow 1711 - 1879
1879 - 1945
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sąd Obwodowy w Goleniowie (Amtsgericht Gollnow) powstał 1 października 1879 r. w ramach ogólnej reformy sądownictwa II Rzeszy, jako sąd pierwszej instancji w sprawach cywilnych i karnych, na mocy ustawy uchwalonej przez Reichstag z 27 stycznia 1877 i pruskich przepisów wykonawczych z 28 kwietnia 1878. Powołano go w miejsce Sądu Powiatowego (Kreisgericht) i przejął większość przejął jego kompetencji. W sprawach cywilnych sąd obwodowy orzekał do wartości sporu 300 marek (suma ta z biegiem czasu wzrosła), zaś w sprawach pracy, najmu różnego rodzaju lokali, kradzieży zwierząt, prostytucji wyrokowano bez względu na wartość materialną sporu. W kompetencji sądu były również postępowania upadłościowe, zarządy przymusowe, licytacje. Sąd zajmował się też sprawami hipoteczno-gruntowymi, opiekuńczymi, wykonywaniem testamentów. Sądy prowadziły rejestry handlowe oraz statków, przechowywały księgi wtórne (Nebenregister) właściwych urzędów stanu cywilnego.
Od wyroków Sądu Obwodowego w Goleniowie przysługiwało prawo apelacji do Sądu Krajowego w Szczecinie (Landgericht Stettin).
Okręg działania sądu obwodowego obejmował miasto Goleniów i kilkudziesięciu wsi w części powiatów Nowogard (Kreis Naugard), i Kamień (Kres Cammin).
Sąd Obwodowy w Goleniowie działał do początku 1945 r.
1. Administracja ogólna, organizacja prac w sądzie, prowadzenie rejestrów sądowych, ksiąg gruntowych, wykonywanie przepisów prawa karnego i cywilnego, 34 j.a. z lat 1831-1945.
2. Procesy cywilne i karne, sprawy dotyczące sporów własnościowych jak też procesy o charakterze kryminalnym (kradzież , napady), 38 j.a. z lat 1844-1945.
3. Hipoteka, akta hipoteczno gruntowe, 200 j.a. z lat 1733-1944.
4. Testamenty, dotyczą osób wszystkich klas społecznych Goleniowa i miejscowości podległych jurysdykcji sądu, 2097 j.a. z lat 1711-1945.
Poszczególne sprawy testamentowe według nazwisk:
na literę A, 23 j.a. z lat 1743-1937,
na literę B, 230 j.a. z lat 1750-1945,
na literę C, 13 j.a. z lat 1780-1936 ,
na literę D, 65 j.a. z lat 1777-1945,
na literę E, 34 j.a. z lat 1787-1939,
na literę F, 63 j.a. z lat 1782-1944,
na literę G, 149 j.a. z lat 1788-1943,
na literę H 178 j.a. z lat 1763-1945,
na literę J, 29 j.a. z lat 1775-1942,
na literę K, 204 j.a. z lat 1745-1945,
na literę L, 84 j.a. z lat 1767-1945,
na literę M, 147 j.a. z lat 1777-1945,
na literę N, 33 j.a. z lat 1781-1943,
na literę O, 7 j.a. z lat 1853-1936,
na literę P, 101 j.a. z lat 1788-1944,
na literę Q, 9 j.a. z lat 1855-1864,
na literę R, 142 j.a. z lat 1711-1944,
na literę S, 279 j.a. z lat 1780-1945,
na literę T, 86 j.a. z lat 1783-1945,
na literę U, 14 j.a. z lat 1774-1945,
na literę V, 30 j.a. z lat 1763-1941,
na literę W, 119 j.a. z lat 1782-1943,
na literę Z, 58 j.a. z lat 1746-1945.
5. Duplikaty ksiąg metrykalnych, rejestracja ruchu naturalnego ludności wyznania ewangelickiego z następujących miejscowości: Hammer (Babigoszcz), Basenthin (Bodzęcin), Beverdick (Biebrówek), Lüttmannhagen (Budzieszewice), Dischenhagen (Dzisna), Gollnow (Goleniów), Honigkaten (Grzybnica), Kantreck (Łożnica), Harmsdorf (Niewiadomo), Zebbin (Sibin), Königsmühl (Szumiąca), Schwanteshagen (Świętoszewo), Siegelkow (Żychlikowo), jak też wyznania mojżeszowego z Gollnow (Goleniów), 12 j.a. z lat 1806-1874.
6. Rejestry spółek, dotyczące spółek rolniczych, elektryfikacyjnych oraz kas oszczędnościowych, 5 j.a. z lat 1908-1944.
W Geheimes Staatsarchiv w Berlinie-Dahlem: HA XV Pommern, Rep. 77 Gollnow, 3 j.a., z lat 1931-1942.
Zdigitalizowane sygn. II/1-II/12.
Decyzją KM z dnia 21.12.2017 r. zatwierdzono inwentarz do zespołu.

Amount of archival material

2386

2386

0

13.20

13.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.