^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stamm - Tafel von G r a p p

Archiwum Państwowe w Szczecinie
dokumentacja aktowa 171
- brak danych -
1916

1916 - 1916
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - Rep.42, v. Köller, nr 41; dawna sygnatura: 161
poszyt rękopis
destrukt
70 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 65/32170 N
G!
Number of scans per page
1 2 3 4 5

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -