^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

H. W a n d e r h e i m , Die Oderfahrt, eine Reiseskizze

Archiwum Państwowe w Szczecinie
dokumentacja aktowa 375
- brak danych -
1900-1930

1900 - 1930
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - 348
poszyt maszynopis
dobry
4 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie 65/32374 N
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -