Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum rodu Podewils-Vorwerck

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - 1613-1921
Familienarchiv von Podewils-Vorwerck 1613 - 1921
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - niemiecki
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Rodzina von Podewils przejęła pod koniec XV w. wieś Vorwerck w okolicach Demmina wraz z należącym do niej zamkiem. Najstarsza wzmianka o wspomnianej wsi pochodziła z 1128 r., kiedy przebywał tu św. Otton z Bambergu. W latach 1233–1264 posiadłość była siedzibą księcia pomorskiego Warcisława III. Od 1290 r. jako właścicieli wsi i zamku wymieniano rodzinę Voß. W 1495 r. wieś przejął, w części, Peter von Podewils, który stał się założycielem rodu na tym terenie. Druga część majątku należała do miasta Demmin. W trakcie wojny trzydziestoletniej zamek został zburzony, a dotychczasową siedzibę Podewilsów przeniesiono do Sanzkow. W 1777 r. Hans Heinrich Podewils przejął całą posiadłość. W XIX w. majątek wraz przyległościami liczył 4499 mórg. Rodzina Podewils posiadała go do 1945 r.
W lutym 1943 r. Wyższy Sąd Krajowy w Szczecinie przekazał archiwalia rodu Podewils do archiwum szczecińskiego. Następnie wraz z innymi zespołami podworskimi ewakuowano je do Pęzina.
1. Sprawy gospodarcze majatku Vorwerck 1613-1880; 28 j.a. - sprzedaże, kontrakty dzierżawne, kontrybucje na rzecz wojska, produkcja i sprzedaż piwa.
2. Sprawy finansowe 1625-1838; 14 j.a. - rachunki, zakupy i wydatki, hipoteka majątków, inwentarze ruchomości i nieruchomości, taksacje.
3. Sprawy rodzinne 1735-1921; 5 j.a. - patenty, genealogia rodu z XVIII w., korespondencja.
4. Testamenty 1755-1840; 3 j.a. - testamenty sporządzane przez członków rodu.
5. Spuścizny, inwentarze dóbr 1713-1837; 10 j.a. - spuścizny poszczególnych członków rodu, inwentarze spuścizn.
6. Opiekuństwo 1701-1800; 8 j.a. - sprawozdania finansowe opiekunów.
7. Długi 1669-1837; 10 j.a. - obligacje, wykazy długów, spory sądowe.
8. Procesy von Podewilsów 1672-1831; 21 j.a. - sprawy sądowe Podewilsów.
9. Kwitariusze i rachunki 1702-1809; 9 j.a. - pokwitowania spłaconych długów oraz rachunki opłat spadkowych.
10. Działalność sądu patrymonialnego 1754-1799; 29 j.a. - sprawy sądu w Vorwerck.
11. Reskrypty 1797-1810; 1 j.a. - zarządzenia władz.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/31/0/1/001 Haus und Amtsleuch des Hauses Demmin und zubelegenen Acker (Wercken, Schefferzegen, Muhlen, Bauern, Pachten und Mehrer Nachrichtungen) 1613-1632 0
65/31/0/1/002 Sachen über der verkauf des von Podewilschen Hauses in Demmin 1780-1810 0
65/31/0/1/003 Pachtcontrack wegen des Kruges zu Vorwerck 1732-1799 0
65/31/0/1/004 Die Testenhaltung des Vorwerschen Dammes (Raparation der vor der Stadt Demmin gelegene Vorwercker Damb) 1669 0
65/31/0/1/005 Der ersten Brücke von Vorwerck nach Demmin dass solche zur Hälfte zu machen 1683 0
65/31/0/1/006 Die Acguisition des Vorwerckschen Kapellen Ackers in das Schulhauses 1696-1799 0
65/31/0/1/007 Pachtcontract zwischen Landrethen von Podewils und den 6 woll und 2 halbbauer zu Vorwerck 1754-1805 0
65/31/0/1/008 Alte Pacht Contracte 1759-1807 0
65/31/0/1/009 Die Seguestration des Gutes Leistenow 1808-1810 0
65/31/0/1/010 Vorwerckbuch (księga kontrybucji i innych świadczeń na rzecz wojska) 1743-1810 0
65/31/0/1/011 Pacht kontrakt 1794 0
65/31/0/1/012 Einbringung der 200 Schaffel Pachthafer aus dem Amte Dargun womit des Guth Vorwerck beliehen 1776-1777 0
65/31/0/1/013 Die Erbschätzung und Verpachtung (Ertrag) des Gutes Vorwerck (und Gut Kaesecke) 1773-1809 0
65/31/0/1/014 Pachtcontract der Schmiede zu Vorwerck wegen Fischerei 1799 0
65/31/0/1/015 Beläge zur Vorwerchschen Rechnung (von Anthony 1778-1779) 1778-1779 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

138

138

0

1.55

1.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.