Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Klasztor św. Jana w Szczecinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - 1603-1874
Johanniskloster zu Stettin 1603 - 1874
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Fundacja klasztoru św. Jana powstała po reformacji, w wyniku sekularyzacji klasztoru franciszkanów istniejącego w Szczecinie od 1240 r. Nazwa fundacji nawiązywała do kościoła p.w. św. Jana, będącego świątynią franciszkanów. Na majątek zakładu złożyły się: darowizna księcia pomorskiego Ottona I z 1332 r., we wsi Smolęcin, darowizna z 1343 r. we wsi Wołczkowo oraz kilka kamienic w Szczecinie. Fundacja, będąca własnością miasta, zajmowała się głównie opieką nad chorymi i ubogimi. W XIX w. dobra zakładu pozostawały pod zarządem Deputacji Klasztornej św. Jana (Johannis-Kloster-Deputation).
Zespół fundacji wydzielono z przekazanych w 1940 r. do AP w Szczecinie w następstwie likwidacji urzędu akt landratury Randow. Pod koniec 1942 r. archiwalia fundacji prawdopodobnie ewakuowano do Pęzina, skąd po zakończeniu II wojny światowej wróciły do archiwum szczecińskiego.
Własność fundacji, dzierżawa ziemi należącej do kościoła w Podjuchach, statystyka miejscowości klasztornych Smolęcina (Schmelenthin) i Wołczkowa (Völschendorf), zezwolenia na budowy, spisy poddanych, separacje, podatki, rozchody i przychody. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/38/0/-/1 Erbverpachtung des der Kirche zu Podejuch gehörigen Ackers und der Wiese. 1807-1866 0
65/38/0/-/2 Der zur Prediger-Wietwenkasse der Kolbatzschen Synode Jährlich aus den Podejuchschen Kirchenmitteln einzusendende Beitrag. 1816 0
65/38/0/-/3 Der Schulze Lenz und die Gerichtsmänner Keller und Grams al Repräsentanten der Gemeinde Podejuch. 1818-1819 0
65/38/0/-/4 Die Wahl der Abgeordneten und Stellvertreter in Völschendorf und Podejuch zwecks Provinzialland-, Kommunal-und Kreistage; Wahl der Wahlmänner zu Schiedsmännern. 1823-1873 0
65/38/0/-/5 Verschiedene in Polizei - und ökonomischen Sachen eingegangenen Verhandlungen für das platte Land. 1824-1868 0
65/38/0/-/6 Die Pfarrbauten in Klebow. 1829-1856 0
65/38/0/-/7 Die Vererbpachtung eines Podejuchschen Kirchenkampes von dem Bauer Gottfried Stahlkopf an die Witwe Mecklenburg. 1816-1831 0
65/38/0/-/8 Die in den Klosterortschaften zu erteilenden Baukonsense. 1838-1858 0
65/38/0/-/9 Die statistischen Tabellen aus den Klosterortschaften. 1840-1871 0
65/38/0/-/10 Die in den Klostereigentumsortschaften entstandenen Brandschäden. 1849-1870 0
65/38/0/-/11 Die Nachtwächter in den Klosterortschaften Armenheide, Völschendorf und Schmellenthin. 1856-1868 0
65/38/0/-/12 Bau massiver Schornsteine an Stelle der zu beseitigenden hölzernen Schornsteine. 1858-1860 0
65/38/0/-/13 Die in den Klosterortschaften zu erteilenden Baukonsense. 1859-1864 0
65/38/0/-/14 Beaufsichtigung der unverehelichten Friedericke Dorothee Wilm. Wengatz. 1860-1861 0
65/38/0/-/15 Edicte und Verordnungen für das platte Land; Jahresrechnung der Gemeinden. 1861-1872 0
1 2 3

Amount of archival material

42

42

0

1.05

1.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.