Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kościół św. Jakuba w Szczecinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - [1294] 1532-1905
Jacobikirche in Stettin 1294 - 1531
1532 - 1905
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Budowę kościoła św. Jakuba rozpoczęto w 1180 r., konsekrując go w 1187 r. W 1189 r. stał się on farą z prawem udzielania uroczystych ślubów, chrztów i pogrzebów. Jeszcze w XII w. kościół został obdarzony dwoma wioskami: Grzybnem i Klęskowem, a w 1200 r. otrzymał wieś Będargowo. Papież Grzegorz IX 13 IX 1233 r. ustanowił przy kościele konwent zakonników św. Benedykta, składający się z dwunastu członków i przełożonego. Świątyni św. Jakuba podlegały kościoły w Ustowie, Gumieńcach, Szczecinie (kościoły św. Ducha i św. Michała) w oraz szpitale św. Michała (potem św. Jerzego) i św. Ducha. Ponadto w 1277 r. kościół uzyskał zezwolenie na prowadzenie szkoły, którą w 1311 r. przekształcono w szkołę miejską.
W 1250 r. rozpoczęto przebudowę kościoła św. Jakuba, wznosząc w miejsce pierwszego drewnianego, trzynawową bazylikę. Po pożarze wieży i dachu w 1370 r. zmieniono układ bazylikowy na halowy. Po reformacji świątynię przejęli protestanci, usuwając część dawnego wyposażenia. Podczas oblężenia Szczecina przez wojska brandenburskie w 1677 r. kościół całkowicie spłonął. Ponownie odbudowany pełnił funkcję, po pożarze kościoła NMP w 1789 r., głównej świątyni miasta. W ciągu XIX i XX w. kościół św. Jakuba poddawany był kilkakrotnie renowacjom. W 1944 r. po bombardowaniu Starego Miasta został w znacznym stopniu zniszczony i dopiero w latach siedemdziesiątych XX w. odbudowano go po raz kolejny.
W 1881 r. kościół św. Jakuba przekazał archiwum depozyt liczący 432 j. a. Następnie w 1920 r. do archiwum szczecińskiego trafiły z Miejskiej Biblioteki materiały zgromadzone przez dyrektora Gimnazjum Miejskiego Karla Fredricha, które włączono do zespołu. W czasie II wojny światowej zespół został wywieziony poza Szczecin, a po 1945 r. znalazł się ponownie w magazynach archiwalnych. Zaginęły 33 j.a. (ok. 6% zespołu).
1. Edykty inwentarze i zarządzenia 1679-1813; 18 j.a. - inwentarze biblioteki kościelnej i innych bibliotek, inwentarze sprzętu kościelnego, sprzedaż złomu (miedzi, ołowiu, żelaza i mosiądzu), datki na budowę kościołów i innych zakładów dobroczynności.
2. Kapitał kościoła 1674-1800; 200 j.a. - ewindykacja długów, ściganie dłużników, spory o domy, myto, odsetki i pożyczki.
3. Obsada stanowisk 1678-1801; 17 j.a. - Kolegium Szkolne, akta kościoła św. Mikołaja, mianowanie organistów i dzwonników w kościele św. Mikołaja, obsady stanowisk: zakrystiana, pastorów na Pomorzanach (Pommerensdorf), Gumieńcach (Scheune) i Świerczewie (Schwarzow), katechetów, trębacza, śpiewaka i konrektora w miejskiej szkole.
4. Rachunki kościelne 1569–1766; 1 j.a.
5. Pogrzeby 1584-1812; 89 j.a. - matrykuły pogrzebowe, zarządzenia dotyczące pogrzebów, kaplic cmentarnych, ceremonii pogrzebowych, nagrobków i cmentarzy, ławki i siedzenia w kościołach św. Jakuba i św. Mikołaja, budowa chóru w kościele św. Jakuba.
6. Dobra kościelne [1294] 1569-1780; 18 j.a. - własność kościelna w Osowie (Wussow), dzierżawy i wykazy dóbr, pomiary ziemi, fortyfikacje na ziemi kościelnej, łąki, budowa domu dla pasterzy, spory graniczne.
7. Domy kościelne 1689-1808; 30 j.a. - mieszkania i zabudowania należące do kościoła, sprzedaż domów, dom dla wdów po pastorach, zamiany domów.
8. Darowizny 1675-1786; 23 j.a. - srebra, legaty, długi, ufundowanie organów.
9. Budownictwo kościelne 1694-1809; 27 j.a. - budowa i remonty domów, kościołów i szkół, szkody wyrządzone przez ostrzał artyleryjski (1714 r.), remont kościoła św. Jakuba, sprzedaż ołtarza w kościele św. Mikołaja, budowa domów dla organistów i katechetów.
10. Jurysdykcja kościelna 1741; 1 j.a.
11. Nadzwyczajne dochody 1685; 1 j.a.
12. Zakwaterowania wojsk francuskich 1757–1806; 2 j.a.
13. Choroby 1682-1881; 4j.a. - epidemia cholery w Szczecinie, sprawy sporne i oskarżenia.
14. Matrykuła kościelna 1588-1881; 4 j.a. - spisy parcel kościelnych, matrykuły i biblioteka kościoła św. Jakuba i Mikołaja.
15. Spuścizna Karla Fredricha 1645-1901; 111 j.a. - działalność pastorów kościoła św. Jakuba, nominacja Friedricha Cramera, granice parafii, spory, budownictwo kościelne, wizytacje, odpisy: przywilejów, traktatu w Osnabrück, układów księstwa z Polską, uchwał Landtagów, sytuacja polityczna w Europie i Polsce, opis wyjazdu Cramera na sejm w Warszawie w 1645 r., zarządzenia, edykty, reskrypty, ordynki, regulaminy, spory z miastem i poszczególnymi osobami, korespondencja kościelna, księgi protokołów, zawartość biblioteki kościelnej, spuścizny pastorów, szkolnictwo, sprawy grobowców, kartografika, rejestry ślubów (1746 r.), bitwa z Turkami (1687 r.).
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/39/0/-/1 Inventaria über St. Jacobi und Nicolai Kirchen Altare und andere Ornaten 1696 0
65/39/0/-/2 Akten von denen in der Stadt-Schule sich befindenden Büchern und sonsten 1685 0
65/39/0/-/3 Catalogus Bibliothecae Jacobitanae 1710 0
65/39/0/-/4 Die Anfertigung eines Katalogs von der Kirchen-Bibliothek zu Jakobi 1812 0
65/39/0/-/5 Der von dem Herrn Hofrat Klüppel der Nikolai-Kirche vermachten Bibliothek 1761 0
65/39/0/-/6 Catalogus Bibliothec Nicolaitan 1701-1800 0
65/39/0/-/7 Catalogus Librorum recentiorum optimorumque in hypero Schilae Senat. Levin 1755 0
65/39/0/-/8 Königliche allergnädigste Edicta item unterschiedene Dereta Nobil. Senatus von allerhand Inhalts. Vol. I 1679 0
65/39/0/-/9 Königliche allergnädigste Edicta item unterschiedene Dereta Nobil. Senatus von allerhand Inhalts. Vol. II 1762-1802 0
65/39/0/-/10 Königliche allergnädigste Edicta item unterschiedene Dereta Nobil. Senatus von allerhand Inhalts. Vol. III 1698-1794 0
65/39/0/-/11 Wegen des bei der St. Jakobi-Kirche vorhanden gewesenen und verkauften alten Kupfers, Blei, Eisen, Messing usw. Vol. I 1717-1735 0
65/39/0/-/12 Wegen des bei der St. Jakobi-Kirche vorhanden gewesenen und verkauften alten Kupfers, Blei, Eisen, Messing usw. Vol. II 1775-1818 0
65/39/0/-/13 Wegen des Beitrags zur Wiederaufbauung der abgebrannten Tempelburgschen [Sępolno] Kirche 1725 0
65/39/0/-/14 Nachrichten wegen dem von der St. Jacobi- und Nicolai-Kirche begehrten und bezahlten Beitrag zu dem Potsdamschen Wergsen-Hause 1724 0
65/39/0/-/15 Wie von der Königlichen Regierung verordnet worden, dass bei Entstehung eines Gewitters, in allen Kirchen hiernächst allemal geläutet werden solle, desgleichen der wieder angeordneten Einstellung des Läutens 1727 0
1 2 3 4 ... 16 17 18 19 20 ... 34 35 36 37

Amount of archival material

547

547

0

10.95

10.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.