Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kamera Wojenno-Skarbowa w Szczecinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - 1545-1824
Kriegs- und Domänenkammer in Stettin 1560 - 1824
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Pomorska Kamera Wojenno-Skarbowa w Szczecinie powstała w styczniu 1723 r., rozpoczynając swą działalność w Stargardzie. Nowy urząd przejął kompetencje Kamery Skarbowej istniejącej na Pomorzu brandenburskim od 1653 r. i zajmującej się administracją posiadłościami królewskimi oraz Komisariatu Wojennego działającego od 1713 r. i nadzorującego administrację miejską. Po kilku miesiącach pracy Kamera została przeniesiona do Szczecina na dawny zamek książęcy. Przejęła ona wszystkie sprawy z zakresu administracji prowincją, nadzoru policyjnego i spraw gospodarczych, podatkowych oraz bezpieczeństwa w miastach i na terenach wiejskich. Z jej kompetencji wyłączone zostały sprawy zwierzchności państwowej, lennej, sądownictwo powszechne, a także sprawy kościelne i szkolne, które podlegały Rejencji oraz Konsystorzowi. W latach 1765-1766 z kompetencji kamery zostały wyłączone cła, akcyza, monopol tytoniowy, które powierzono specjalnie utworzonym urzędom administracji specjalnej. Kamera miała również kompetencje w zakresie sądownictwa specjalnego dot. Spraw podatkowych, ekonomicznych, w których stroną było państwo. W 1782 r. dla tych zagadnień utworzono w ramach kamery osobną deputację sądową. Bezpośrednimi wykonawcami zarządzeń kamery byli radcy podatkowi kontrolujący miasta i landraci w powiatach ziemskich. Urzędowi podlegało też utworzone w 1709 r. Prowincjonalne Kolegium Sanitarne i działające od 1724 r. Kolegium Medyczne.
Kamera podlegała Generalnemu Dyrektorium w Berlinie. Na jej czele stał prezydent, który miał do pomocy 2 dyrektorów, 2 zarządców lasów i 14 radców. Początkowo kamera składa się z 2 oddziałów: domen – do którego należały sprawy podatkowe, domen książęcych, kontrybucji, sprawy lasów i granic oraz z Oddziału Wojny do którego należały sprawy militarne, handlowe, akcyz, rzemiosła i sprawy policyjne.
W 1764 r. utworzono w Koszalinie oddział kamery pod nazwą Kameralne Kolegium Deputacyjne.
Kamera działała do 1808 r., gdy w wyniku reform Steina i Hardenberga została zlikwidowana, a jej kompetencje przejęła rejencja.
Akta Kamery zostały przejęte przez Rejencję i w II połowie XIX w. zostały przekazane przez nią do AP w Szczecinie. W 1902 r. zespół został uporządkowany. Liczył on wówczas 852 m.b. W 1942 r. akta były ewakuowane do Pęzina, Ralswicka, Schlemina, Schwerinsburga oraz Spandekow. Większośćmateriałów została zniszczona w czasie wojny lub w pierwszych latach po jej zakończeniu. Do AP w Szczecinie zespół rewindykowano 30.V.1946 r. z Goslar w RFN.
I. Komisje i wizytacje domen 1560-1824; sygn. 1-283; 283 j.a. – lustracje domen, odpisy dokumentów książęcych, zarządzenia, urbarze, kontrakty dzierżawne, opłaty za dzierżawy, daniny, podatki, umowy kupna-sprzedaży, sprawy naprawy dróg, mostów, regulacji rzek, a także wykazy ruchomości i nieruchomości m.in. zamku w Szczecinie oraz innych domów książęcych.
1. Domena Kołbacz sygn. 1-26; 26 j.a.,
2. Domena Dolice i Pełczyce sygn. 27-41; 15 j.a.
3. Domena Podlesie pow. Nowogard sygn. 42-60; 19 j.a.
4. Domena Golczewo pow. Kamień sygn. 61-72; 12 j.a.
5. Domena Marianowo pow. Stargard sygn. 73-83; 11 j.a.
6. Domena Maszewo pow. Stargard sygn. 84-94; 11 j.a.
7. Domena Nowogard sygn. 95-111; 17 j.a.
8. Domena Pyrzyce sygn. 112-132; 21 j.a.
9. Domena Szadzko pow. Stargard sygn. 133-155; 23 j.a.
10. Domena Stepnica pow. Kamień sygn. 156-159; 4 j.a.
11. Domena Trzebiatów n/Regą sygn. 160-180; 21 j.a.
12. Stargard Młyny sygn. 181-183; 3 j.a.
13. Zamek Szczeciński sygn. 184-189; 6 j.a.
14. Domena Pniewo pow. Łobez sygn. 190-200; 11 j.a.
15. Domena Spantekow NRD sygn. 201-207; 7 j.a.
16. Domena Szczecin i Jasienica sygn. 208-231; 24 j.a.
17. Domeny Stolpe, Clempenow, Verchen, Treptow, Lindenberg, Loitz – NRD sygn. 232-272; 41 j.a.
18. Domeny Uckermunde, Torgelow, Wollin; sygn. 273-283; 11 j.a.
II. Opisy domen i inwentarze 1560-1811; 107 j.a. – są to akta dotyczące organizacji domen ich rentowności, pomiary ziemi.
1. Domena Kamień sygn. 284; 1 j.a.
2. Domena Kołbacz sygn. 285-297; 13 j.a.
3. Domena Friedrichswalde – NRD sygn. 298-306; 9 j.a.
4. Domena Golczewo sygn. 307-313; 7 j.a.
5. Domena Marianowo sygn. 314-330; 17 j.a.
6. Domena Maszewo pow. Stargard sygn. 331-339; 9 j.a.
7. Domena Szadzko pow. Stargard sygn. 340-342; 3 j.a.
8. Domena Stolpe – NRD sygn. 343; 1 j.a.
9. Domena Treptow, Sucrov, Sulchorst – NRD sygn. 344-357; 14 j.a.
10. Domena Szczecin i Jasienica sygn. 358-363; 6 j.a.
11. Domena Treptow – NRD sygn. 364-365; 2 j.a.
12. Domena Lindenberg – NRD sygn. 366-374; 9 j.a.
13. Domena Loitz – NRD sygn. 375-383; 9 j.a.
14. Domena Uckermunde, Torgelow – NRD sygn. 384-385; sygn. 2 j.a.
15. Domena Wolin sygn. 386-390; 5 j.a.
III. Varia 1680-1816; sygn. 391-560; 170 j.a. – sprawy sporne, kontakty kupna-sprzedaży, dzierżawy poszczególnych folwarków, młynów, dochodzenia spadkowe, testamenty, osadnictwo i budownictwo w domenach, wizytacje kościelne, sprawy administracji kościelnej, szkolnej i dobroczynnej.
W Landesarchiv w Greifswaldzie znajduje się 3861 j.a. 61,1 m.b. akt Kamery (Rep. 12a, 12b, 13a, 13b).
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akta Komisji i Wizytacji Domen 0 0
1.1 Domena Kołbacz 26 1560-1813 0
1.2 Domeny Dolice i Pełczyce 15 1637-1815 0
1.3 Domena Podlesie, pow. Nowogard 19 1653-1814 0
1.4 Domena Golczewo, pow. Kamień 12 1609-1812 0
1.5 Domena Marianowo, pow. Stargard 11 1653-1806 0
1.6 Domena Maszewo, pow. Stargard 11 1665-1794 0
1.7 Domena Nowogard 18 1550-1819 0
1.8 Domena Pyrzyce 21 1553-1821 0
1.9 Domena Szadzko, pow. Stargard 24 1573-1804 0
1.10 Domena Stepnica pow. Kamień Pomorski 4 1727-1811 0
1.11 Domena Trzebiatów n/Regą 21 1667-1811 0
1.12 Stargard - młyny 3 1727-1751 0
1.13 Zamek szczeciński 8 1637-1806 0
1.14 Domena Pniewo, pow. Łobez 11 1750-1787 0
1.15 Domena Spantekow 7 1727-1824 0
1.16 Domeny Szczecin i Jasienica 24 1647-1816 0
1.17 Domeny Stolpe, Clempenow, Verchen, Treptow, Lindenberg, Loitz 41 1545-1803 0
1.18 Domeny Ueckermünde, Torgelow, Wollin 11 1654-1793 0
2 Opisy domen i inwentarze 3 1716-1761 0
2.1 Domena Kamień Pomorski 2 1750-1775 0
2.2 Domena Kołbacz 12 1700-1787 0
2.3 Domena Podlesie, pow. Nowogard 12 1700-1800 0
2.4 Domena Golczewo 13 1601-1756 0
2.5 Domena Marianowo 18 1616-1807 0
2.6 Domena Maszewo, pow. Stargard 10 1726-1821 0
2.7 Domena Szadzko, pow. Stargard 8 1560-1792 0
2.8 Domena Słupsk 1 1560-1586 0
2.9 Domena Trzebiatów 14 1723-1788 0
2.10 Domeny Szczecin i Jasienica 9 1731-1806 0
2.11 Domena Treptow 2 1798-1810 0
2.12 Domena Lindenberg 9 1731-1816 0
2.13 Domena Loitz 9 1731-1810 0
2.14 Domeny Ueckermünde i Torgelow 8 1719-1811 0
2.15 Domena Wolin 5 1749-1783 0
2.16 Domena Stepnica 2 1690-1780 0
2.17 Domena Pudagla 10 1725-1804 0
2.18 Domena Pyrzyce 2 1777-1807 0
2.19 Domena Stargard 14 1653-1799 0
2.20 Domena Nowogard 1 1710-1711 0
2.21 Domena Drahim 2 1714-1787 0
2.22 zbiorcze 6 1601-1807 0
3 Dodatki 101 1624-1816 0

Amount of archival material

560

560

0

11.80

11.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.