Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kościół Najświętszej Marii Panny w Gryficach

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - 1469-1885
Marienkirche in Greifenberg 1469 - 1885
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W latach 1303–1328 rada miejska w Gryficach przyczyniła się do wzniesienia kościoła pod wezwaniem NMP. Pierwsza gotycka budowla uległa częściowemu zniszczeniu podczas pożarów w latach 1496, 1558, 1562, 1568. Natomiast w 1658 r. kościół spłonął całkowicie wraz z częścią miasta w trakcie wielkiego pożaru. Po zniszczeniu świątyni szybko przystąpiono do jej odbudowy. Wzniesiona w drugiej połowie XVII w. przetrwała nienaruszona do chwili obecnej. Parafia kościoła Mariackiego posiadała liczna dobra, sekularyzowane w okresie reformacji. Kościół NMP opiekował się szkołami, szpitalami i przytułkami na terenie Gryfic.
Akta parafii przekazano w latach 1904–1905 w dwóch akcesach w depozyt do AP w Szczecinie (Rep. 38c). W 1943 r. zespół ewakuowano do zamku rodziny von Puttkamerów w Niepoględziu. Po II wojnie światowej przez stosunkowo krótki okres przechowywany był w AP w Bydgoszczy. W 1948 r. powrócił do Szczecina.
1. Sprawy ogólne kościoła 1469-1855; 19 j.a. - zarządzenia dotyczące liturgii, wizytacje, protokoły synodu, uroczystości, obsada stanowisk kościelnych, remonty, budowa organów, repertoria archiwum superintendenta.
2. Administracja dobrami kościelnymi 1668-1868; 27 j.a. - wykazy majątków, opłaty dzierżawne, szkody wojenne.
3. Szpitale 1536-1805; 95 j.a. - budowa szpitali, administracja oraz sprawy finansowe szpitali św. Ducha i św. Jerzego.
4. Szkoły i przytułek 1707-1847; 192 j.a. - szkoła miejska, stypendia, szkoły synodu gryfickiego, szkoły w Grądach (Grandshagen), Lubieszewie (Lübsow), Przybiernówku (Deutsch Pribbernow), Rzęskowie (Rensekow) i Swieszewie (Schwessow), biblioteki szkolne, finanse przytułku.
5. Spory 1556-1850; 21 j.a. - sprawy sporne między parafią a diakonami, magistratem i dzierżawcami.
6. Finanse 1554-1885; 218 j.a. - przychody, rozchody i rachunki.
W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 38 c–f., St. Marienkirche Greifenberg, 23 j.a., z lat 1439–1618.

Amount of archival material

573

573

0

7.71

7.71

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.