Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Domen w Koszalinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - 1512-1824
Domänenarchiv zu Köslin 1512 - 1824
- brak danych - tak
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia niemiecki
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
W celu poprawienia organizacji pracy Kamery Wojenno-Skarbowej w Szczecinie w 1764 r. powołano jej filię w Koszalinie pod nazwą Kameralne Kolegium Deputacyjne. Deputacji w Koszalinie podlegały powiaty: białogardzki, Księstwo, miastecki, sławieński, słupski, szczecinecki oraz ziemia lęborsko-bytowska.
Kolegium kierował dyrektor. W skład Kolegium Deputacyjnego wchodziło 9 radców oraz leśniczy. Deputacja zajmowała się wszystkimi sprawami domen: finansami, dzierżawami, kupnem-sprzedażą ziemi, a przede wszystkim nadzorem i kontrolą nad domenami.
Kolegium Deputacyjne zostało rozwiązane w 1787 r.
W I połowie XIX w. z zespołu Kamera Wojenno-Skarbowa w Szczecinie wyłączono akta deputacji koszalińskiej. W 1902 r. w AP w Szczecinie z akt tych utworzono odrębny zespół. Po 1942 r. akta te zostały ewakuowane ze Szczecina. Po zakończeniu wojny powróciło do AP tylko 200 j.a.. W 1962 r. w ramach wymiany archiwaliów rewindykowano z Greifswaldu 93 j.a. tego zespołu.
1. Administracja ogólna 1751-1795; sygn. 1-4; 4 j.a. – regulamin kantonalny, tumulty w domenach, protokoły i rachunki, alodyfikacja majątków rycerskich.
2. Opisy domen 1567-1814; sygn. 5-75. 71 j.a. – urbarze i inwentarze, protokoły, ludność kaszubska, akta i inwentarze domen w: Białym Zdroju, Białogardzie, Bobolicach, Bytowie, Darłowie, Drahimiu, Karlinie, Koszalinie, Kołobrzegu, Lęborku, Szczecinku, Smołdzinie, Słupsku, Świdwinie.
3. Kościół 1706-1771; sygn. 76-83; 8 j.a. – zakup domów dla wdów po pastorach, sprawy pastorów w domenie słupskiej.
4. Wizytacje i komisje 1512-1824; sygn. 84-287, 294; 205 j.a. – przepisy o dzierżawach w dobrach królewskich, dzierżawy generalne poszczególnych zarządów domen w: Białym Zdroju, Białogardzie, Bobolicach, Bytowie, Darłowie, Drahimiu, Karlinie, Koszalinie i Kazimierzu, Kołobrzegu, Lęborku, Szczecinku, Smołdzinie, Słupsku, Żabinie.
5. Arendy 1642-1810; sygn. 288-293; 6 j.a. – umowa o arendzie w domenie bobolickiej, zniesienie daniny w naturaliach, folwarki w Białym Zdroju, rozwiązanie zarządu domeny w Białogardzie i Karlinie, dzierżawy folwarków.
W Landesarchiv w Greifswaldzie znajdują się 4 j.a. z lat 1750-1751 (Rep. 13 b).
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Sprawy ogólne [Allgemeine Sachen] 4 1751-1795 0
2 Opisy domen, urbarze i inwentarze [Beschreibung der Domäinen] 2 1717-1719 0
2.1 Domena Biały Zdrój [Amt Balster] 3 1774-1806 0
2.2 Domena Białogard [Amt Belgard] 7 1675-1732 0
2.3 Domena Bobolice [Amt Bublitz] 6 1584-1814 0
2.4 Domena Bytów [Amt Bütow] 1 1732-1732 0
2.5 Domena Drahim [Amt Draheim] 5 1668-1805 0
2.6 Domena Karlino [Amt Cörlin] 5 1659-1732 0
2.7 Domena Koszalin [Amt Coeslin] 4 1567-1754 0
2.8 Domena Kołobrzeg [Amt Colberg] 6 1550-1787 0
2.9 Domena Lębork [Amt Lauenburg] 3 1710-1713 0
2.10 Domena Szczecinek [Amt Neustettin] 7 1621-1805 0
2.11 Domena Darłowo [Amt Rügenwalde] 7 1623-1743 0
2.12 Domena Świdwin [Amt Schivelbein] 5 1567-1779 0
2.13 Domena Smołdzino [Amt Schmolsin] 3 1785-1790 0
2.14 Domena Słupsk [Amt Stolp] 7 1582-1806 0
3 Sprawy kościelne [Kirchen Sachen] 8 1706-1771 0
4 Wizytacje i komisje [Visitationen und Kommissionen] 1 1750-1750 0
4.1 Domena Biały Zdrój [Amt Balster] 5 1758-1818 0
4.2 Domena Białogard [Amt Belgard] 23 1605-1824 0
4.3 Domena Bobolice [Amt Bublitz] 12 1728-1810 0
4.4 Domena Bytów [Amt Bütow] 11 1727-1805 0
4.5 Domena Drahim [Amt Draheim] 18 1726-1820 0
4.6 Domena Karlino [Amt Cörlin] 11 1724-1824 0
4.7 Domena Koszalin i Kazimierz (Pomorski) [Amt Coeslin u. Casimirsburg] 12 1725-1808 0
4.8 Domena Kołobrzeg [Amt Kolberg] 14 1726-1824 0
4.9 Domena Lębork [Amt Lauenburg] 22 1512-1820 0
4.10 Domena Szczecinek [Amt Neustettin] 16 1724-1812 0
4.11 Domena Darłowo [Amt Rügenwalde] 17 1719-1822 0
4.12 Domena Żabin [Amt Sabin] 11 1739-1815 0
4.13 Domena Smołdzino [Amt Schmolsin] 17 1723-1817 0
4.14 Domena Słupsk [Amt Stolp] 15 1725-1823 0
5 Dzierżawy [Arrenden Sachen] 2 1642-1801 0
5.1 Generalia 1 1750-1750 0
5.2 Folwark domeny Biały Zdrój [Vorwerke Amt Balster] 1 1735-1736 0
5.3 Folwark domeny Białogard i Karlino [Vorwerke Amt Belgard u. Cörlin] 2 1787-1810 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/5/0/1/1 Allodifikations - und Assekurationsurkunde für die Ritterschaft des Herzogtums Hinterpommern [Pomorze Zachodnie] und Fürstentum Kammin [Księstwo Kamieńskie]. Druck. 1787-1787 0
65/5/0/1/2 Kanton - Reglement vom 12 Februar 1792 1792-1792 0
65/5/0/1/3 Kommissionsakten des Kriegs - und Domänenrats Alberti betr[effen] Unruhen im Amt Rügenwalde[Darłowo] und Weigerung der Eintrichtung des Naturaldienstes 1795-1795 0
65/5/0/1/4 Königl[ische] Domänen Rent - Amt Schlochau[Człuchów] die historichen Nachrichten betr[effen] B[an]d 2, Protokoll - und Rechnungsbuch des Büttner Gerichts zu Schlochau 1751-1751 0
65/5/0/2/5 Protokolle der Amter im Fürstentum Kammin nämlich Bublitz[Bobolice], Köslin[Koszalin], Kasimirsburg[Kazimierz Pomorski], Körlin[Karlino], Altstadt - Kolberg[Kołobrzeg], Naugard[Nowogard], Massow[Maszewo] und Gültzow[Golczewo] 1719-1719 0
65/5/0/2/6 Protokolle von den Eigentumsdörfern der Immadiatstädte Schlawe[Sławno], Rügenwalde, Stopl[Słupsk] und Belgard[Białogard] 1717-1717 0
65/5/0/2.1/7 Acta Traditionis des Amts Balster[Biały Zdrój] an den Amtmann Quandt /darin Inventar von 1736/ 1774-1774 0
65/5/0/2.1/8 Inventarium des Amts Balster 1774-1774 0
65/5/0/2.1/75 Betr[effen] die Separation der Gemeinheit zwischen dem Amte Balster u[nd] der Gemeinde daselbst u[nd] d. deshalb vorgenommene Vermessung u[nd] Bonitierung der Balsterschen Feldmark 1806-1806 0
65/5/0/2.2/9 Beschreibung des Amts Belgard 1675-1675 0
65/5/0/2.2/10 Urbarium des Amts Belgard 1692-1692 0
65/5/0/2.2/11 Urbarium des Amts Belgard de 1693 1693-1693 0
65/5/0/2.2/12 Urbarium des Amts Belgard de 1697 1697-1697 0
65/5/0/2.2/13 Urbarium des Amts Belgard de 1698 1698-1698 0
65/5/0/2.2/14 Erbregister u[nd] Inventarium des Amts Belgard de 1707 1707-1707 0
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

294

294

0

10.85

10.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.