Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Siadle

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - 1874-1937
Standesamt Zahden 1874 - 1937
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Powstanie Urzędu Stanu Cywilnego w Siadle było efektem ostrego konfliktu nowo utworzonego cesarstwa (1871) z Kościołem katolickim. Rzecznikiem tzw. walki o kulturę (Kulturkampf) był kanclerz Rzeszy i jednocześnie premier Prus Otto von Bismarck. Jednym z jej elementów było wprowadzenie państwowej rejestracji ruchu naturalnego ludności, urodzeń, zgonów, a także ślubów cywilnych.
Najwcześniej wprowadzono nowe ustawodawstwo w Prusach. Na mocy ustawy sejmu pruskiego z 9 III 1874 r. prezesi rejencji we wszystkich prowincjach pruskich zostali zobowiązani do utworzenia na podległych sobie terenach urzędów stanu cywilnego. Placówki te rozpoczęły działalność 1 X 1874 r. Ustawą Sejmu Rzeszy z dnia 6 II 1875 r. świecka rejestracja ruchu naturalnego ludności stała się wiążąca dla całej Rzeszy Niemieckiej. Poszczególny USC działał na terenie jednej lub więcej gmin.
Urzędy stanu cywilnego zostały zobowiązane do prowadzenia ksiąg w trzech seriach: urodzenia, małżeństwa i zgony, sporządzanych w dwóch egzemplarzach: pierwopis (Haupt–Register) i wtóropis (Neben–Register). Ten ostatni po zakończeniu wpisów z danego r. przekazywany był na przechowanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht).
Urząd Stanu Cywilnego w Siadle istniał do 1945 r.
Pod koniec II wojny światowej władze niemieckie przeprowadziły ewakuację części ksiąg (zwłaszcza pierwopisów) ze wschodnich prowincji w głąb Niemiec. Obecnie przechowywane są one w Standesamt I w Berlinie. Po zakończeniu wojny, na Ziemiach Odzyskanych pozostała stosunkowo duża liczba ksiąg w większości wtóropisów. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. po stuletnim okresie przechowywania księgi USC sukcesywnie są przekazywane od 1978 r. do AP w Szczecinie.
1. Księgi urodzeń 1875-1937;
2. Księgi małżeństw 1874-1937;
3. Księgi zgonów 1875-1937;
Zespół częściowo zmikrofilmowany R 2184-2193 - sygn. 1-3, 64-67, 129-131
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Księgi małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/680/0/2/64 Heiraths- Register (Neben-Register) 1874-1874 16
65/680/0/2/65 Heiraths- Register (Neben-Register) 1875-1875 56
65/680/0/2/66 Heiraths- Register (Neben-Register) 1876-1876 48
65/680/0/2/67 Heiraths- Register (Neben-Register) 1877-1877 52
65/680/0/2/68 Heiraths- Register (Neben-Register) 1878-1878 0
65/680/0/2/69 Heiraths-Register (Neben-Register) 1879-1879 0
65/680/0/2/70 Heiraths- Register (Neben-Register) 1880-1880 0
65/680/0/2/71 Heiraths- Register (Neben-Register) 1881-1881 0
65/680/0/2/72 Heiraths- Register (Neben-Register) 1882-1882 0
65/680/0/2/73 Heiraths- Register (Neben-Register) 1883-1883 0
65/680/0/2/74 Heiraths- Register (Neben-Register) 1884-1884 0
65/680/0/2/75 Heiraths- Register (Neben-Register) 1885-1885 0
65/680/0/2/76 Heiraths- Register (Neben-Register) 1886-1886 0
65/680/0/2/77 Heiraths- Register (Haupt-Register) 1886-1886 0
65/680/0/2/78 Heiraths- Register (Neben-Register) 1887-1887 0
65/680/0/2/79 Heiraths- Register (Neben-Register) 1888-1888 0
65/680/0/2/80 Heiraths- Register (Neben-Register) 1889-1889 0
65/680/0/2/81 Heiraths- Register (Neben-Register) 1890-1890 0
65/680/0/2/82 Heiraths- Register (Neben-Register) 1891-1891 0
65/680/0/2/83 Heiraths- Register (Neben-Register) 1892-1892 0
65/680/0/2/84 Heiraths- Register (Neben-Register) 1893-1893 0
65/680/0/2/85 Heiraths- Register (Neben-Register) 1894-1894 0
65/680/0/2/86 Heiraths- Register (Neben-Register) 1895-1895 0
65/680/0/2/87 Heiraths- Register (Neben-Register) 1896-1896 0
65/680/0/2/88 Heiraths- Register (Neben-Register) 1897-1897 0
65/680/0/2/89 Heiraths- Register (Neben-Register) 1898-1898 0
65/680/0/2/90 Heiraths- Register (Neben-Register) 1899-1899 0
65/680/0/2/91 Heiraths- Register (Neben-Register) 1900-1900 0
65/680/0/2/92 Heiraths-Register (Neben-Register) 1901-1901 0
65/680/0/2/93 Heiraths-Register (Neben-Register) 1902-1902 0
65/680/0/2/94 Heiraths-Register (Neben-Register) 1903-1903 0
65/680/0/2/95 Heiraths-Register (Neben-Register) 1904-1904 0
65/680/0/2/96 Heiraths-Register (Neben-Register) 1905-1905 0
65/680/0/2/97 Heiraths-Register (Neben-Register) 1906-1906 0
65/680/0/2/98 Heiraths-Register (Neben-Register) 1907-1907 0
65/680/0/2/99 Heiraths-Register (Neben-Register) 1908-1908 0
65/680/0/2/100 Heiraths-Register (Neben-Register) 1909-1909 0
65/680/0/2/101 Heiraths-Register (Neben-Register) 1910-1910 0
65/680/0/2/102 Heiraths-Register (Neben-Register) 1911-1911 0
65/680/0/2/103 Heiraths-Register (Neben-Register) 1912-1912 0
65/680/0/2/104 Heiraths-Register (Neben-Register) 1913-1913 0
65/680/0/2/105 Heiraths-Register (Neben-Register) 1914-1914 0
65/680/0/2/106 Heiraths-Register (Neben-Register) 1915-1915 0
65/680/0/2/107 Heiraths-Register (Neben-Register) 1916-1916 0
65/680/0/2/108 Heiraths-Register (Neben-Register) 1917-1917 0
65/680/0/2/109 Heiraths-Register (Neben-Register) 1918-1918 0
65/680/0/2/110 Heiraths-Register (Neben-Register) 1919-1919 0
65/680/0/2/111 Heiraths-Register (Neben-Register) 1920-1920 0
65/680/0/2/112 Heiraths-Register (Neben-Register) 1921-1921 0
65/680/0/2/113 Heiraths-Register (Neben-Register) 1922-1922 0
65/680/0/2/114 Heiraths-Register (Neben-Register) 1923-1923 0
65/680/0/2/115 Heiraths-Register (Neben-Register) 1924-1924 0
65/680/0/2/116 Heiraths-Register (Neben-Register) 1925-1925 0
65/680/0/2/117 Heiraths-Register (Neben-Register) 1926-1926 0
65/680/0/2/118 Heiraths-Register (Neben-Register) 1927-1927 0
65/680/0/2/119 Heiraths-Register (Neben-Register) 1928-1928 0
65/680/0/2/120 Heiraths-Register (Neben-Register) 1929-1929 0
65/680/0/2/121 Heiraths-Register (Neben-Register) 1930-1930 0
65/680/0/2/122 Heiraths-Register (Neben-Register) 1931-1931 0
65/680/0/2/123 Heiraths-Register (Neben-Register) 1932-1932 0
65/680/0/2/124 Heiraths-Register (Neben-Register) 1933-1933 0
65/680/0/2/125 Heiraths-Register (Neben-Register) 1934-1934 0
65/680/0/2/126 Heiraths-Register (Neben-Register) 1935-1935 0
65/680/0/2/127 Heiraths-Register (Neben-Register) 1936-1936 0
65/680/0/2/128 Heiraths-Register (Neben-Register) 1937-1937 0

Amount of archival material

191

191

0

2.45

2.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -