Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Siadle

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - 1874-1937
Standesamt Zahden 1874 - 1937
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Powstanie Urzędu Stanu Cywilnego w Siadle było efektem ostrego konfliktu nowo utworzonego cesarstwa (1871) z Kościołem katolickim. Rzecznikiem tzw. walki o kulturę (Kulturkampf) był kanclerz Rzeszy i jednocześnie premier Prus Otto von Bismarck. Jednym z jej elementów było wprowadzenie państwowej rejestracji ruchu naturalnego ludności, urodzeń, zgonów, a także ślubów cywilnych.
Najwcześniej wprowadzono nowe ustawodawstwo w Prusach. Na mocy ustawy sejmu pruskiego z 9 III 1874 r. prezesi rejencji we wszystkich prowincjach pruskich zostali zobowiązani do utworzenia na podległych sobie terenach urzędów stanu cywilnego. Placówki te rozpoczęły działalność 1 X 1874 r. Ustawą Sejmu Rzeszy z dnia 6 II 1875 r. świecka rejestracja ruchu naturalnego ludności stała się wiążąca dla całej Rzeszy Niemieckiej. Poszczególny USC działał na terenie jednej lub więcej gmin.
Urzędy stanu cywilnego zostały zobowiązane do prowadzenia ksiąg w trzech seriach: urodzenia, małżeństwa i zgony, sporządzanych w dwóch egzemplarzach: pierwopis (Haupt–Register) i wtóropis (Neben–Register). Ten ostatni po zakończeniu wpisów z danego r. przekazywany był na przechowanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht).
Urząd Stanu Cywilnego w Siadle istniał do 1945 r.
Pod koniec II wojny światowej władze niemieckie przeprowadziły ewakuację części ksiąg (zwłaszcza pierwopisów) ze wschodnich prowincji w głąb Niemiec. Obecnie przechowywane są one w Standesamt I w Berlinie. Po zakończeniu wojny, na Ziemiach Odzyskanych pozostała stosunkowo duża liczba ksiąg w większości wtóropisów. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. po stuletnim okresie przechowywania księgi USC sukcesywnie są przekazywane od 1978 r. do AP w Szczecinie.
1. Księgi urodzeń 1875-1937;
2. Księgi małżeństw 1874-1937;
3. Księgi zgonów 1875-1937;
Zespół częściowo zmikrofilmowany R 2184-2193 - sygn. 1-3, 64-67, 129-131
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Księgi zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/680/0/3/129 Sterbe-Register (Neben-Register) 1875-1875 68
65/680/0/3/130 Sterbe-Register (Neben-Register) 1876-1876 75
65/680/0/3/131 Sterbe- Register-(Neben-Register) 1877-1877 65
65/680/0/3/132 Sterbe-Register-(Neben-Register) 1878-1878 0
65/680/0/3/133 Sterbe-Register (Neben-Register) 1879-1879 0
65/680/0/3/134 Sterbe-Register (Neben-Register) 1880-1880 0
65/680/0/3/135 Sterbe-Register (Neben-Register) 1881-1881 0
65/680/0/3/136 Sterbe-Register (Neben-Register) 1882-1882 0
65/680/0/3/137 Sterbe-Register (Neben-Register) 1883-1883 0
65/680/0/3/138 Sterbe-Register (Neben-Register) 1884-1884 0
65/680/0/3/139 Sterbe-Register (Neben-Register) 1885-1885 0
65/680/0/3/140 Sterbe-Register (Neben-Register) 1886-1886 0
65/680/0/3/141 Sterbe-Register (Neben-Register) 1887-1887 0
65/680/0/3/142 Sterbe-Register (Neben-Register) 1888-1888 0
65/680/0/3/143 Sterbe-Register (Neben-Register) 1889-1889 0
65/680/0/3/144 Sterbe-Register (Neben-Register) 1890-1890 0
65/680/0/3/145 Sterbe-Register (Neben-Register) 1891-1891 0
65/680/0/3/146 Sterbe-Register (Neben-Register) 1892-1892 0
65/680/0/3/147 Sterbe-Register (Neben-Register) 1893-1893 0
65/680/0/3/148 Sterbe-Register (Neben-Register) 1894-1894 0
65/680/0/3/149 Sterbe-Register (Neben-Register) 1895-1895 0
65/680/0/3/150 Sterbe-Register (Neben-Register) 1896-1896 0
65/680/0/3/151 Sterbe-Register (Neben-Register) 1897-1897 0
65/680/0/3/152 Sterbe-Register (Neben-Register) 1898-1898 0
65/680/0/3/153 Sterbe-Register (Neben-Register) 1899-1899 0
65/680/0/3/154 Sterbe-Register (Neben-Register) 1900-1900 0
65/680/0/3/155 Sterbe-Register (Neben-Register) 1901-1901 0
65/680/0/3/156 Sterbe-Register (Neben-Register) 1902-1902 0
65/680/0/3/157 Sterbe-Register (Neben-Register) 1903-1903 0
65/680/0/3/158 Sterbe- Register-(Neben-Register) 1904-1904 0
65/680/0/3/159 Sterbe-Register (Neben-Register) 1905-1905 0
65/680/0/3/160 Sterbe-Register (Neben-Register) 1906-1906 0
65/680/0/3/161 Sterbe-Register (Neben-Register) 1907-1907 0
65/680/0/3/162 Sterbe-Register (Neben-Register) 1908-1908 0
65/680/0/3/163 Sterbe-Register (Neben-Register) 1909-1909 0
65/680/0/3/164 Sterbe-Register (Neben-Register) 1910-1910 0
65/680/0/3/165 Sterbe-Register (Neben-Register) 1911-1911 0
65/680/0/3/166 Sterbe-Register (Neben-Register) 1912-1912 0
65/680/0/3/167 Sterbe-Register (Neben-Register) 1913-1913 0
65/680/0/3/168 Sterbe-Register (Neben-Register) 1914-1914 0
65/680/0/3/169 Sterbe-Register (Neben-Register) 1915-1915 0
65/680/0/3/170 Sterbe-Register (Neben-Register) 1916-1916 0
65/680/0/3/171 Sterbe-Register (Neben-Register) 1917-1917 0
65/680/0/3/172 Sterbe-Register (Neben-Register) 1918-1918 0
65/680/0/3/173 Sterbe-Register (Neben-Register) 1919-1919 0
65/680/0/3/174 Sterbe-Register (Neben-Register) 1920-1920 0
65/680/0/3/175 Sterbe-Register (Neben-Register) 1921-1921 0
65/680/0/3/176 Sterbe-Register (Neben-Register) 1922-1922 0
65/680/0/3/177 Sterbe-Register (Neben-Register) 1923-1923 0
65/680/0/3/178 Sterbe-Register (Neben-Register) 1924-1924 0
65/680/0/3/179 Sterbe-Register (Neben-Register) 1925-1925 0
65/680/0/3/180 Sterbe-Register (Neben-Register) 1926-1926 0
65/680/0/3/181 Sterbe-Register (Neben-Register) 1927-1927 0
65/680/0/3/182 Sterbe-Register (Neben-Register) 1928-1928 0
65/680/0/3/183 Sterbe-Register (Neben-Register) 1929-1929 0
65/680/0/3/184 Sterbe-Register (Neben-Register) 1930-1930 0
65/680/0/3/185 Sterbe-Register (Neben-Register) 1931-1931 0
65/680/0/3/186 Sterbe-Register (Neben-Register) 1932-1932 0
65/680/0/3/187 Sterbe-Register (Neben-Register) 1933-1933 0
65/680/0/3/188 Sterbe-Register (Neben-Register) 1934-1934 0
65/680/0/3/189 Sterbe-Register (Neben-Register) 1935-1935 0
65/680/0/3/190 Sterbe-Register (Neben-Register) 1936-1936 0
65/680/0/3/191 Sterbe-Register (Neben-Register) 1937-1937 0

Amount of archival material

191

191

0

2.45

2.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -