Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Nadworny Księstwa Szczecińskiego w Stargardzie

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - [1420] 1494-1739 [1850]
Stargarder Hofgericht 1494 - 1739
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały niemiecki
inwentarz książkowy Yes Inwentarz poniemiecki (4 tomy)
W 1494 r. książę Bogusław X utworzył Sąd Nadworny jako najwyższą instancję w sprawach cywilnych i karnych dla całego księstwa pomorskiego. Od 1560 r. wspomniany sąd prowadził sprawy tylko na terenie księstwa szczecińskiego. Jego organizację ostatecznie unormowała ordynacja sądowa z 1569 r. Początkowo Sąd Nadworny działał połączony z kancelarią książęcą. W imieniu władcy kierował nim kanclerz. W 1575 r. nastąpiło oddzielenie Sądu Nadwornego i jego archiwum od kancelarii książęcej. Odtąd instytucją kierował przewodniczący (zarządca), a w kolegium sędziowskim zasiadali radcy dworscy, którzy mieli obowiązek uczestniczyć w rokach sądowych. Ordynacja z 1569 r. wyznaczała trzech stałych radców dworu - sędziów. Ponadto w sądzie zatrudnieni byli: protonotariusz, sekretarz, pisarze sądowi, kopiści, woźny i posłańcy.
Do kompetencji Sądu Nadwornego, jako pierwszej instancji, należały sprawy: cywilne i karne głównie szlachty zamkowej (Schlossgessesen), miast (jako korporacji), a także sprawy lenne całej szlachty.
W drugiej instancji przyjmował on odwołania od sądów wójtowskich, miejskich, domenalnych i patrymonialnych. W 1569 r. wspomniane apelacje ograniczono przez wyznaczenie summa appellabilis na 20 guldenów. Od wyroków Sądu Nadwornego stronom przysługiwało prawo apelacji do Sądu Kameralnego Rzeszy, choć zostało ono ograniczone przez privilegium de non appellando ultra certam summam: w 1544 r. do sumy 300 guldenów, a w 1606 r. do 500 guldenów.
W wyniku podziału Pomorza w 1653 r. elektor brandenburski przeniósł Sąd Nadworny do Kołobrzegu, skąd w 1669 r. trafił do Stargardu W 1683 r. otrzymał on nową ordynację. W 1739 roku urząd oraz jego akta nakazano przenieść ze Stargardu do Szczecina. W nowej siedzibie urząd nie podjął działalności, a przewiezioną registraturę Sądu Nadwornego w Stargardzie włączono do Rejencji Pomorskiej.
Ostatecznie tuż przed likwidacją instytucji akta procesowe zostały przewiezione do Szczecina, gdzie od 1747 r. były przechowywane w archiwum Rejencji Pomorskiej (do 1808), a następnie Wyższego Sądu Krajowego w Szczecinie. W 1846 r. część akt procesowych sądu została przejęta przez Archiwum Prowincjonalne. Kolejne dopływy archiwaliów po Sądzie Nadwornym nastąpiły w latach siedemdziesiątych XIX w. Część pozyskanych wówczas akt nabyto od Pomorskiego Towarzystwa Historyczno–Archeologicznego, berlińskiego antykwariusza oraz ze zbioru Juliusza von Bohlena. Ostatecznie przed II wojną światową archiwum szczecińskie zgromadziło 9094 j.a. W 1943 r. akta sądu nadwornego ewakuowano do Tychowa, skąd powróciły w drugiej połowie lat czterdziestych XX w. do archiwum w Szczecinie.
Procesy, uporządkowane alfabetycznie według powodów. Przeważają spory cywilne o własność i przywileje (bartnicze, cechowe, gospodarcze i handlowe, łowieckie, sądowe, wypasu, wyrębu lasu itd.), regulacje granic, zastawy, poręczenia, długi, prawa i podziały spadkowe, posagi, dożywocia, wdowieństwa itd. Ponadto zachowały się procesy dotyczące zakłócenia porządku publicznego, kryminalne, w tym napady, kradzieże, rozboje, tumulty, gwałty, zabójstwa i czary; a także w sprawach kościelnych (dziesięciny, prawo patronatu, budowę kościołów), lennych, poddaństwa, ludność kaszubska, regaliów oraz obyczajowych o zdradę małżeńską, przyrzeczenia małżeństwa czy rozwody.
Procesy w kolejności alfabetycznej według powodów:
1. Procesy na literę A, 68 j.a., z lat 1575–1721
2. Procesy na literę B, 1799 j.a., z lat 1500–1729
3. Procesy na literę C/K, 1003 j.a., z lat 1516–1719
4. Procesy na literę D, 320 j.a., z lat 1539–1739
5. Procesy na literę E, 128 j.a., z lat 1537–1729
6. Procesy na literę F, 512 j.a., z lat 1531–1706
7. Procesy na literę G, 358 j.a., z lat 1529–1740
8. Procesy na literę H, 266 j.a., z lat 1515–1712
9. Procesy na litery I, J, 9 j.a., z lat 1572–1679
10. Procesy na literę L, 203 j.a., z lat 1526–1739
11. Procesy na literę M, 874 j.a., z lat 1514–1743
12. Procesy na literę N, 112 j.a., z lat 1515–1707
13. Procesy na literę O, 310 j.a., z lat 1525–1708
14. Procesy na literę P, 705 j.a., z lat 1532–1746
15. Procesy na literę R, 195 j.a., z lat 1534–1719
16. Procesy na literę S, 630 j.a., z lat 1420–1742
17. Procesy na literę T, 62 j.a., z lat 1541–1703
18. Procesy na literę U, 46 j.a., z lat 1533–1711
19. Procesy na literę V, 75 j.a., z lat 1536–1706
20. Procesy na literę W, 1337 j.a., z lat 1525–1792
21. Procesy na literę Z, 202 j.a., z lat 1541–1727
22. Pomoce kancelaryjne i registraturalne, 2 j.a., z lat 1739–1850
Decyzją KM z dnia 21.12.2017 r. został zatwierdzony inwentarz do zespołu.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Procesy na literę A 0 0
1.1 Albrecht 1 1717-1721 0
1.2 Amelung 1 1684-1686 0
1.3 Apenburg 46 1583-1696 0
1.4 Arnim 16 1575-1721 0
1.5 Arsenius 1 1612-1612 0
1.6 Inne procesy powodów na literę A 3 1624-1707 0
2 Procesy na literę B 0 0
2.1 Bandemer 3 1590-1655 0
2.2 Barnekow 2 1572-1600 0
2.3 Barckow 1 1607-1607 0
2.4 Bassewitz 2 1583-1599 0
2.5 Berfelde 2 1627-1653 0
2.6 Behr 4 1552-1630 0
2.7 Belgard [Białogard] 15 1584-1701 0
2.8 Belling 7 1603-1699 0
2.9 Below 12 1579-1712 0
2.10 Beneckendorff 4 1559-1598 0
2.11 Bercken 1 1581-1581 0
2.12 Billerbeck 207 1509-1709 0
2.13 Blanckenburg 18 1581-1703 0
2.14 Blanckensee 53 1560-1678 0
2.15 Blücher 56 1573-1664 0
2.16 Böcke 29 1556-1701 0
2.17 Böhn 1 1654-1654 0
2.18 Bonin 3 1560-1696 0
2.19 Borcke 893 1500-1716 0
2.20 Borckwoldt 1 1620-1620 0
2.21 Borne 1 1584-1584 0
2.22 Bornstedt 1 1500-1530 0
2.23 Borrentin 26 1571-1636 0
2.24 Brandt 1 1630-1630 0
2.25 Bruchwitz 3 1587-1593 0
2.26 Braunschweig 2 1623-1694 0
2.27 Brederlow 128 1500-1693 0
2.28 Bredow 1 1579-1579 0
2.29 Briesen 7 1591-1699 0
2.30 Bröcker 51 1503-1651 0
2.31 Brockhausen 112 1529-1685 0
2.32 Brüsewitz 110 1539-1729 0
2.33 Bublitz, Stadt (Bobolice, miasto) 5 1621-1678 0
2.34 Buch 1 1667-1667 0
2.35 Budde 2 1636-1637 0
2.36 Bulgrin 1 1643-1643 0
2.37 Bülow 5 1578-1611 0
2.38 Inne procesy powodów na literę B 28 1582-1688 0
3 Procesy na literę C/K 0 0
3.1 Kalebutz 2 1581-1581 0
3.2 Kalckreuther 1 1683-1683 0
3.3 Kalsow 20 1612-1714 0
3.4 Kameke 38 1587-1724 0
3.5 Cammin (Kamień Pomorski) 2 1634-1700 0
3.6 Karnitz 24 1554-1615 0
3.7 Kempendorf 2 1583-1650 0
3.8 Kleist 49 1534-1724 0
3.9 Klemptzen 28 1543-1688 0
3.10 Knuth 27 1543-1670 0
3.11 Kolberg 21 1606-1708 0
3.12 Köller 557 1537-1700 0
3.13 Köppern 1 1710-1710 0
3.14 Körlin (Karlino) 6 1617-1714 0
3.15 Kösecke 44 1541-1700 0
3.16 Köslin (Koszalin) 12 1618-1700 0
3.17 Köthen 33 1541-1683 0
3.18 Kötzseher 1 1660-1660 0
3.19 Krassow 1 1595-1595 0
3.20 Krausenstein 2 1684-1689 0
3.21 Kremptzow 34 1541-1711 0
3.22 Kreyfels 1 1669-1669 0
3.23 Krockow 13 1580-1669 0
3.24 Kruckow 1 1618-1618 0
3.25 Kühlen 11 1561-1674 0
3.26 Küssow 48 1586-1739 0
3.27 Klockow 1 1674-1674 0
3.28 Kloxin 2 1516-1700 0
3.29 Krantzen 1 1600-1700 0
3.30 Kress 1 1639-1639 0
3.31 Köslin (Hofgericht) 1 1720-1720 0
3.32 Inne procesy powodów na literę C/K 18 1572-1671 0
4 Procesy na literę D 0 0
4.1 Daber (Dobra Nowogardzka) 3 1627-1693 0
4.2 Damitz 11 1542-1679 0
4.3 Dewitz 286 1539-1739 0
4.4 Diethardt 6 1617-1673 0
4.5 Dosse 7 1539-1697 0
4.6 Dumbardt 1 1694-1694 0
4.7 Damerow 1 1656-1656 0
4.8 Darkow 1 1662-1662 0
4.9 Inne procesy powodów na literę D 4 1596-1710 0
5 Procesy na literę E 0 0
5.1 Eberstein (Everstein) 79 1572-1688 0
5.2 Edling 3 1599-1624 0
5.3 Eickstedt 43 1537-1729 0
5.4 Inne procesy powodów na literę E 3 1615-1699 0
6 Procesy na literę F 0 0
6.1 Farenholtz 1 1590-1590 0
6.2 Flemming 508 1531-1706 0
6.3 Inne procesy powodów na literę F 3 1618-1655 0
7 Procesy na literę G 0 0
7.1 Gantzke 50 1587-1662 0
7.2 Glasenapp 17 1588-1720 0
7.3 Gollnow (Stadt) 1 1586-1586 0
7.4 Goltz 41 1588-1709 0
7.5 Grape 57 1535-1740 0
7.6 Greiffenberg 1 1592-1592 0
7.7 Greifenberg (Stadt) 24 1530-1700 0
7.8 Greifenhagen (Stadt) 1 1684-1684 0
7.9 Greiffenpheil 2 1691-1692 0
7.10 Grellen 1 1625-1625 0
7.11 Gröben 1 1714-1714 0
7.12 Grumbckow 1 1717-1717 0
7.13 Güldenkler 3 1668-1688 0
7.14 Güntersberg 151 1529-1674 0
7.15 Inne procesy powodów na literę G 7 1621-1737 0
8 Procesy na literę H 0 0
8.1 Hagen 3 1558-1687 0
8.2 Hallard 4 1677-1685 0
8.3 Hammerstedt 1 1663-1663 0
8.4 Hanow 2 1598-1696 0
8.5 Hertze 1 1600-1600 0
8.6 Hechthausen 2 1654-1659 0
8.7 Hertzberg 20 1593-1699 0
8.8 Heidebreck 54 1583-1712 0
8.9 Hindenburg 124 1515-1707 0
8.10 Hertzberg 1 1569-1569 0
8.11 Hoff 4 1574-1680 0
8.12 Holtzendorf 17 1574-1619 0
8.13 Horcker 6 1632-1693 0
8.14 Horn 3 1587-1693 0
8.15 Hülsen 4 1636-1669 0
8.16 Humpoldt 2 1697-1698 0
8.17 Inne procesy powodów na literę H 18 1588-1706 0
9 Procesy na litery I, J 0 0
9.1 Ihlenfeldt 1 1609-1609 0
9.2 Iwatschoff 1 1679-1679 0
9.3 Jannewitz 1 1572-1572 0
9.4 Janzen 1 1642-1642 0
9.5 Jasmund 1 1613-1613 0
9.6 Jatzkow 2 1579-1588 0
9.7 Inne procesy powodów na liter I/J 2 1644-1644 0
10 Procesy na literę L 0 0
10.1 Labes 2 1622-1645 0
10.2 Lauenburg 2 1573-1598 0
10.3 Lentz 7 1582-1700 0
10.4 Lepel 3 1690-1763 0
10.5 Lettow 70 1533-1640 0
10.6 Lockstedt 64 1526-1700 0
10.7 Lode 15 1537-1634 0
10.8 Loppenow 24 1589-1698 0
10.9 Ludeken 1 1683-1683 0
10.10 Luderitz 1 1703-1703 0
10.11 Luhne 2 1672-1672 0
10.12 Ludeloff 1 1550-1556 0
10.13 Inne procesy powodów na literę L 11 1570-1777 0
11 Procesy na literę M 0 0
11.1 Maltzan 10 1542-1693 0
11.2 Manteuffel 433 1514-1720 0
11.3 Massow 177 1540-1726 0
11.4 Massow (Stadt) 8 1592-1647 0
11.5 Meerbach 2 1641-1663 0
11.6 Mellentin 27 1545-1644 0
11.7 Mellin 83 1532-1739 0
11.8 Meseritz 26 1535-1696 0
11.9 Metternich 2 1651-1692 0
11.10 Mildenitz 59 1536-1693 0
11.11 Miltizen 1 1632-1632 0
11.12 Mörner 5 1644-1699 0
11.13 Mülheim 1 1743-1743 0
11.14 Münchow 23 1561-1704 0
11.15 Inne procesy powodów na literę M 17 1542-1732 0
12 Procesy na literę N 0 0
12.1 Natzmer 33 1515-1635 0
12.2 Naugard (Nowogard) 9 1600-1683 0
12.3 Necker 55 1651-1707 0
12.4 Normann 2 1636-1641 0
12.5 Nessen 11 1645-1678 0
12.6 Inne procesy powodów na literę N 2 1594-1609 0
13 Procesy na literę O 0 0
13.1 Osten 309 1525-1708 0
13.2 Inne procesy powodów na literę O 1 1633-1633 0
14 Procesy na literę P 0 0
14.1 Pahlen 30 1534-1696 0
14.2 Papstein 5 1631-1662 0
14.3 Paris 28 1604-1700 0
14.4 Parlow 63 1534-1677 0
14.5 Parsow 98 1570-1671 0
14.6 Paulsdorf 25 1546-1672 0
14.7 Packschlaffen 1 1622-1622 0
14.8 Petersdorf 89 1536-1690 0
14.9 Pfuhl 6 1626-1667 0
14.10 Pirche 89 1532-1691 0
14.11 Plate 7 1613-1654 0
14.12 Plathe 3 1625-1695 0
14.13 Plessen 2 1670-1673 0
14.14 Plötze 97 1537-1680 0
14.15 Podewils 21 1568-1726 0
14.16 Pollnow (Polanów) 1 1606-1606 0
14.17 Prechell 6 1576-1628 0
14.18 Pritze 5 1611-1712 0
14.19 Pustar 37 1586-1746 0
14.20 Puttkamer 64 1533-1736 0
14.21 Pyritz (Pyrzyce) 18 1542-1697 0
14.22 Palovius 1 1682-1688 0
14.23 Pretemin (Przećmino) 1 1667-1696 0
14.24 Inne procesy powodów na literę P 8 1548-1661 0
15 Procesy na literę R 0 0
15.1 Radekow 1 1622-1622 0
15.2 Ramel 34 1534-1696 0
15.3 Ramin 45 1539-1671 0
15.4 Regenwalde (Resko) 2 1611-1692 0
15.5 Riebe 1 1610-1613 0
15.6 Riesswitz 2 1644-1699 0
15.7 Rexin 3 1542-1622 0
15.8 Rhein 47 1552-1690 0
15.9 Ritzerow 8 1551-1599 0
15.10 Rode 4 1557-1587 0
15.11 Rothenberg 1 1692-1692 0
15.12 Rügenwalde (Darłowo) 22 1571-1719 0
15.13 Runge 15 1577-1631 0
15.14 Inne procesy powodów na literę R 10 1550-1687 0
16 Procesy na literę S 0 0
16.1 Sager 4 1577-1635 0
16.2 Sanitz 7 1563-1608 0
16.3 Schacke 6 1559-1601 0
16.4 Schlawe (Sławno) 4 1579-1650 0
16.5 Schlieffen 17 1597-1698 0
16.6 Schmallenberg 4 1687-1702 0
16.7 Schmeling 27 1564-1685 0
16.8 Schnell 1 1640-1663 0
16.9 Schöning 245 1420-1727 0
16.10 Schulenburg 1 1576-1628 0
16.11 Schwan 26 1565-1704 0
16.12 Schwave 5 1512-1636 0
16.13 Schwellen 1 1596-1596 0
16.14 Schwerin 18 1567-1694 0
16.15 Schwichow 1 1627-1627 0
16.16 Somnitz 3 1602-1665 0
16.17 Spreen 5 1659-1687 0
16.18 Stargard 17 1539-1671 0
16.19 Steinwehr 124 1582-1702 0
16.20 Stentz 1 1689-1689 0
16.21 Stettin (Szczecin) 8 1543-1631 0
16.22 Szczecinek (Neustettin) 3 1586-1669 0
16.23 Stettin 14 1554-1698 0
16.24 Stojentin 13 1529-1629 0
16.25 Stolp (Słupsk) 17 1551-1688 0
16.26 Strauss 1 1651-1651 0
16.27 Suckow 2 1590-1614 0
16.28 Sydow 16 1587-1692 0
16.29 Scharner 1 1663-1663 0
16.30 Schmiedebuhr 1 1647-1648 0
16.31 Steinhöfell 3 1683-1707 0
16.32 Schlieken 1 1653-1653 0
16.33 Stossel 1 1707-1707 0
16.34 Starcke 1 1679-1690 0
16.35 Inne procesy powodów na literę S 31 1583-1742 0
17 Procesy na literę T 0 0
17.1 Thun 19 1668-1701 0
17.2 Tornow 19 1541-1683 0
17.3 Treptow (Trzebiatów) 12 1574-1697 0
17.4 Treder 1 1699-1699 0
17.5 Inne procesy powodów na literę T 11 1594-1703 0
18 Procesy na literę U 0 0
18.1 Ubeske 3 1576-1579 0
18.2 Uckerman 42 1533-1711 0
18.3 Uchtenhagen 1 1688-1698 0
19 Procesy na literę V 0 0
19.1 Vangerow 8 1594-1631 0
19.2 Varchmin 1 1633-1667 0
19.3 Vergin 2 1623-1665 0
19.4 Versen 48 1536-1706 0
19.5 Voigt 4 1625-1643 0
19.6 Vossberg 9 1568-1623 0
19.7 Inne procesy powodów na literę V 3 1551-1609 0
20 Procesy na literę W 0 0
20.1 Wachholtz 26 1554-1671 0
20.2 Wackenitz 1 1614-1630 0
20.3 Wahren 3 1695-1695 0
20.4 Waldow 25 1560-1637 0
20.5 Wedel 769 1557-1699 0
20.6 Weiher 87 1534-1726 0
20.7 Winterfeld 3 1551-1792 0
20.8 Wobeser 38 1585-1634 0
20.9 Wolgast 1 1586-1593 0
20.10 Woedtke 98 1527-1685 0
20.11 Woien 1 1583-1590 0
20.12 Woike 1 1624-1624 0
20.13 Woite 8 1587-1600 0
20.14 Wolde 135 1578-1700 0
20.15 Wopersnow 33 1532-1694 0
20.16 Wreich 9 1602-1688 0
20.17 Wulffen 7 1645-1714 0
20.18 Wolter 1 1677-1703 0
20.19 Wussow 78 1525-1717 0
20.20 Wenzelman 1 1656-1656 0
20.21 Weinckelman 1 1700-1700 0
20.22 Inne procesy powodów na literę W 11 1588-1686 0
21 Procesy na literę Z 0 0
21.1 Zachau 1 1659-1659 0
21.2 Zanow 1 1686-1686 0
21.3 Zarth 15 1592-1710 0
21.4 Zastrow 91 1541-1727 0
21.5 Zinnen 3 1569-1598 0
21.6 Zitzewitz 28 1569-1706 0
21.7 Zozenow 50 1546-1663 0
21.8 Zulsdorf 7 1641-1709 0
21.9 Zander 1 1592-1602 0
21.10 Inne procesy powodów na literę Z 5 1592-1677 0
22 Pomoce kancelaryjne i registraturalne 2 1739-1850 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/7/0/1.1/1 Michel Albrecht, Müller zu Brietzig Contra Hans Dummel Schneider dasebst in puncto einiger Landung 1717-1721 0
65/7/0/1.2/2 David Amelung wieder Christian Packen, und Christian Benckendorf wegen Schlägerei auf dem Ambt Schuster 1684-1686 0
65/7/0/1.3/3 Ewald Apenborg zu Tonnin contra Martin vnd Frantz Koesike [Kosseke] zu Treptow wegen eines versprochen Ehegeldes 1583 0
65/7/0/1.3/4 Caspar Apenborg vnd Georg Bruseuitz [Brusewitz] zu Tonnin, contra Hermann Locksteden zu Drammin, in puncto usurarum 75 fl. 1588-1592 0
65/7/0/1.3/5 Caspar vnd Tonnies Apenboch, Martin Moitzel, Jacob Bruseuitz, Curdt Gonrich contra Joachim Grapen zu Lütckenhagen [Lüttkenhagen] wgen Heinrich Grapen zum Lütckenhagen erbschafft 1595-1599 0
65/7/0/1.3/6 Ewaldt Apenborch wegen seiner Hausfrawen Margreta Kollers aussteur contra Friderich Koller wegen der Aussteuer 1598-1598 0
65/7/0/1.3/7 Ewaldt Apenborg contra Frantz Kosecken vnd Martini Kosecken witwe 1594-1596 0
65/7/0/1.3/8 Karsten Apenborger Tochter vormundt contra Friedrich Koller, desselben Kinder vormundt 1598 0
65/7/0/1.3/9 Tonnies Apenborch contra Friederich Koller als Caspar Kollers Lehnsfolger 1599-1610 0
65/7/0/1.3/10 Ernest von Woitke Contra Jürgen und Casper Gebrüdern von Appenborg aus Tonnin und Mokratz gesessen in puncto debiti 1611-1625 0
65/7/0/1.3/11 Caspar v. Apenburg auf Gross Mokratz anerkennt seine Schulden gegen Carsten Schadelos und Peter Schadelos 1614 0
65/7/0/1.3/12 Burgermeister und Rath zu Wollin contra Jürgen un Caspar von Apenborgen, wegen vor enthobe neu bru[…] auss dem, Dorff Grossen Mokratz, auch się der […] geldt unnd Korne […] 1616 0
65/7/0/1.3/13 [Caspar Apenborg ladet seine Schuldner zum gerichtlichen Termin] 1632 0
65/7/0/1.3/14 Exhibitum in Consistorin Stetinense den 14. Julii Anno 1620 Relatio Commissariorum in Causa Hypoliti Apenborges Contra Sophiam von Güntersbergen in punctum Matrimonii 1620 0
65/7/0/1.3/15 Die Apenborge vnd dero vnderthanen zu Camin contra die Hernn Capitularen zu Cammin Collectores in puncto restirenden Korn 1606-1621 0
1 2 3 4 ... 305 306 307 308 309 ... 612 613 614 615

Amount of archival material

9216

9216

0

137.50

137.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.