Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Nadworny w Koszalinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - 1573-1883
Kösliner Hofgericht 1573 - 1883
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W 1720 r. król Fryderyk Wilhelm I nakazał utworzyć dla wschodniej części Pomorza pruskiego nowy sąd wyższy. Powołano wówczas Sąd Nadworny w Koszalinie, który rozpatrywał jedynie sprawy cywilne, w pierwszej instancji wobec szlachty, a w instancji apelacyjnej od sądów miejskich, domenalnych i patrymonialnych. Sprawy karne były przekazywane bezpośrednio do Senatu dla Spraw Karnych przy Rejencji w Szczecinie. Sąd koszaliński nie prowadził również spraw lennych, gdyż dla całego Pomorza pruskiego działała jedna Kancelaria Lenna w Szczecinie (Lehnkanzlei). W 1780 r. przy sądzie w Koszalinie utworzono Kolegium Opiekuńcze (Vormundschaftskollegium), które zajmowało się również sprawami depozytów. W 1783 r. Sąd Nadworny w Koszalinie otrzymał prawo zakładania ksiąg hipotecznych dóbr szlacheckich we wschodnich powiatach Pomorza Tylnego: białogardzkiego, Księstwo (późniejsze powiaty: kołobrzeski i koszaliński), miasteckiego, sławieńskiego, słupskiego i szczecineckiego. W 1804 r. okręg działania sądu został powiększony o ziemię lęborsko-bytowską, która znajdowała się dotąd w departamencie zachodniopruskim. Sąd Nadworny w Koszali-nie działał do 1808 r., kiedy to na podstawie ustawy z 26 grudnia o reformie administracji prowincjonalnej został przekształcony w Wyższy Sąd Krajowy.
Akta Sądu Nadwornego w pierwszej połowie XIX w. były przechowywane w registraturze Wyższego Sądu Krajowego w Koszalinie. W 1844 r. zostały one przekazane Archiwum Prowincjonalnemu w Szczecinie, gdzie zostały zinwentaryzowane i uporządkowane. Podczas II wojny światowej akta sądu koszalińskiego zostały ewakuowane do Schwerinsburga (powiat Anklam), skąd po zakończeniu wojny trafiły do zasobu Landesarchiv w Greifswaldzie. W 1961 r. wyniku polsko-niemieckiej wymiany archiwaliów zespół Sąd Nadworny w Koszalinie powrócił do archiwum w Szczecinie.
1. Organizacja sądu 1764-1817; 3 j.a. - przepisy, reorganizacja urzędu.
2. Zatargi miast 1604-1807; 4 j.a. - spory między miastami: Barwice (Bärwalde), Bobolice (Bublitz), Miastko (Rummelsburg), Szczecinek (Neustettin) o granice, sądownictwo, patronat.
3. Zniesienie wspólnot 1769-1802; 75 j.a. - separacje ziemi i likwidacja wspólnot na gruntach dworskich, gminnych, miejskich i domenalnych.
4. Sprawy rodzinne 1582-1817; 191 j.a. - opiekuństwo, sprzedaż dóbr, testamenty.
5. Inwentarze dóbr szlacheckich 1623-1785; 9 j.a. - lustracje, szacowanie wartości majątków, rachunki, dochody i wydatki.
6. Sprawy stanowe 1613, 1731-1746; 2 j.a. - wezwania szlachty na obrady, nobilitacje.
7. Hipoteka 1773-1883; 8 j.a. - założenie ksiąg hipotecznych w ziemi lęborsko-bytowskiej, w tym szlachty kaszubskiej, zastawy i obligacje.
8. Dotacje 1682-1804; 6 j.a. - na rozwój majątków szlacheckich w ziemi lęborsko-bytowskiej, odbudowę kościołów, przytułków.
9. Procesy 1746-1827; 15 j.a. - spory o granice.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Organizacja sądu nadwornego i jego podstawy prawe [Organisation des Hofgerichts und Rechtsgrundsätze] 3 1764-1817 0
2 Zatargi pomiędzy miastami a innymi władzami [Streitigkeiten zwichen Städten und anderen Herrschaftsgewalten] 4 1592-1807 0
3 Zniesienie wspólnoty na obszarach dworskich gminnych i miejskich [Aufhebung von Gemeinheiten] 0 0
3.1 Sprawy ogólne [Allgemeines] 6 1769-1802 0
3.2 Zniesienie wspólnoty pomiędzy Lęborkiem a Pomorzem [Aufhebung zwischen Lauenburgischer und Pommerscher Seite] 1 1776-1776 0
3.3 Zniesienie współnoty pomiędzy gminami wiejskimi [Aufhebung zwischen Gemeinden] 12 1770-1797 0
3.4 Zniesienie wspólnot między gminami wiejskimi a obszarami dworskimi [Aufhebung zwischen Gemeinden und Gutsherrschaften] 15 1773-1818 0
3.5 Zniesienie wpólnoty pomiędzy gminami a falworkami [Aufhebung zwischen Gemeinde und Vorwerk /Staat/] 2 1803-1824 0
3.6 Zniesienie wspólnoty pomiędzy poszczególnymi obszarami dworskimi [Aufhebung zwischen den einzelnen Gutsherrschaften] 23 1770-1809 0
3.7 Zniesienie wspólnoty pomiędzy obszarami dworskimi a posiadłościami państwowymi [Aufhebung zwischen Gutsherrschaft und Amt beziehungsweise Fiskus] 6 1771-1834 0
3.8 Zniesienie wspólnoty pomiędzy obszarami dworskimi a posiadłościami miejskimi [Aufhebung zwischen Gutsherr und Stadt] 3 1772-1795 0
3.9 Zniesienie wspólnoty pomiędzy obszarami państwowymi i posiadłościami miejskimi [Aufhebung zwischen Amt und Stadt] 1 1775-1777 0
4 Podział dobr i posiadlości [Separationen] 3 1769-1796 0
5 Sprawy rodzinne poszczególnych rodzin [Familienauseinandersetzungen wegen Erbschaftsangelegenheiten, Lehnsnachfolge, Verhaff von Gütern, Vormundschtsangelegenheiten, Taxation von Gütern] 192 1573-1868 0
6 Inwentarze i rachunki dóbr szlachecki [Inventare und Rechnungen von Gütern und Adelspersanen] 9 1623-1786 0
7 Sprawy akt szlacheckich [Standesangelegenheiten von Ritterschaft und Adel] 2 1613-1746 0
8 Sprawy hipoteczne [Hypothenwesen, Pfandbriefe und Obligationen] 8 1773-1883 0
9 Sprawy ogólne [Sonstige staatliche wirtschaftliche, soziale und kulturelle Massnahmen] 24 1682-1827 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/8/0/1/1 Einrichtung des hiesigen Hofgerichts, in specie welchergestalt das bisher aus 2 Senaten bestandene Hofgerichts - Collegium nun auf einen Senat gesetzt... 1780-1817 0
65/8/0/1/2 Der zu entwerfende Plan für anzunehmende Rechte in See und Schifffahrssachen, inbesondere für die Seeorte Kolberg, Rügenwalde und Stolp 1764-1783 0
65/8/0/1/3 Akte Generalia wegen der Grundsätze und das bei Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Kindern und die väterlichen Rechte bei der Verwaltung des ihren unmündigen Kindern angefallenen Vermögens 1773-1773 0
65/8/0/2/4 Grenzstreitigkeiten zwischen der Stadt Bublitz und dem Dorf Wurchow 1604-1626 0
65/8/0/2/5 Auseinandersetzung zwischen den Einwohnern der Stadt Rummelsburg und den an der Stadt berechtigten von Massow 1616-1618 0
65/8/0/2/6 Akten des Burggerichts zu Neustettin betreffen Streit mit der Stadt Neustettin wegen der Gerichtsbarkeit [1592-1654] 1656-1656 0
65/8/0/2/7 Vergleich zwischen den Patrones und dem Magistrat zu Bärwalde 1778, 1807 0
65/8/0/3.1/8 Anleitung zur Frage der Gemeinheits Aufhebungen in den verschiedenen Kreisen 1771-1778 0
65/8/0/3.1/9 Auseinandersetzungen wegen Aufhebung der Gemeinheiten im Kreis Belgard 1769-1778 0
65/8/0/3.1/10 Aufhebung von Gemeinheiten im Dramburger Kreise 1771-1774 0
65/8/0/3.1/11 Aufhebung von Gemeinheiten im Kreis Stolp, Band 4 1771-1802 0
65/8/0/3.1/12 Auseinandersetzung und Aufhebung der Gemeinheit im Kreis Stolp, wie auch wegen der von dem Justizkommissar einzusehenden Tabelle von sämtlichen Gemeinheiten.... Band 2 1771-1778 0
65/8/0/3.1/13 Aufhebung der Gemeinheit im Dorfe Wutzkow, Kreis Stolp 1775-1781 0
65/8/0/3.2/14 Aufhebung der Gemeinheit in dem grossen Lauenburger Moor zwischen den Interessenten Lauenburgischer Seite und den Interessenten der Pommerschen Seite 1776-1776 0
65/8/0/3.3/15 Aufhebung der Gemeinheit zwischen dem Dorf Penneckow, dem Hauptmann von Below gehörig und dem Dorf Thine, dem Leutant von Krockow zugehörig, beide im Kreis Schlawe 1770-1771 0
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 18 19 20 21

Amount of archival material

314

314

0

5.90

5.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.