Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie
Previous archive Next archive
11358.15 - brak danych -
2377.8 22
- brak danych - - brak danych -

Oddział I - Materiałów archiwalnych wytworzonych do 1945 r.
Oddział II - Materiałów archiwalnych wytworzonych od 1945 r.
Oddział III - Kształtowania narastającego zasobu archiwalnego
Oddział IV - Informacji naukowej, zabezpieczania i upowszechniania wiedzy o zasobie
Oddział V - Ewidencji zasobu
Oddział VI – Udostępniania
Dział finansowo-księgowy
Dział administracyjno-gospodarczy
Oddział w Międzyzdrojach
Oddział w Stargardzie
Ekspozytura w Strzmielu

Historyczne Archiwum Państwowe w Szczecinie ma długą i ciekawą historię. Początki tej ważnej humanistycznej instytucji wiążą się z dziejami Księstwa Pomorskiego, które uformowało się w początkach XII w, a rozpadło w połowie w XVII w. Historyczne archiwum istniało także na Pomorzu w okresie panowania szwedzkiego i brandenburskiego. Stało się profesjonalną placówką w okresie pruskim (początki XVIII w. do 1945 r.), dziedzicząc wcześniejsze zbiory.
Archiwum w Szczecinie formalnie utworzono w 1831 r. z siedzibą w byłym zamku książęcym (współcześnie Zamek Książąt Pomorskich). Do zasobu przejęto wówczas akta rejencji, sądów, różnych fundacji i archiwalia kościelne.

W 1900 r. pruskie władze centralne sfinansowały budowę nowego gmachu, w którym do dzisiaj archiwum ma swoją siedzibę. Własna siedziba umożliwiła archiwistom szczecińskim prowadzenie w szerszym zakresie niż dotychczas prac archiwalnych. Zaowocowało to m.in. przejęciem dużej ilości akt historycznych z terenu Pomorza. Dyrektorami placówki od 1901 r. byli kolejno: Karl Walter Friedensburg (1901–1913), Hermann Hoogeweg (1913–1923), Karl Otto Grotefend (1923–1930), Erich Randt (1930–1935), Adolf Diestelkamp (1935–1945).
Następstwem drugiej wojny światowej było znaczne rozproszenie zasobu. W 1942 r., w obawie przed skutkami nalotów bombowych, rozpoczęto ewakuację archiwaliów do wybranych miejscowości na terenie Pomorza. W konsekwencji z magazynów archiwalnych wywieziono ok. 80% zasobu.

Polska służba archiwalna rozpoczęła oficjalną działalność w Szczecinie 1 sierpnia 1945 r. Kierownictwo placówki objął Bolesław Tuhan-Taurogiński, przedwojenny archiwista, opiekun zbioru Radziwiłłów, który podjął trud gromadzenia rozproszonego zasobu. Tak oto po stronie polskiej i niemieckiej rozpoczął się proces zbierania rozproszonego zasobu i tworzenia dwóch jakby nowych, historycznych archiwów w oparciu o dawne zbiory szczecińskiego Staatsarchiv.
W końcu 1950 r. w magazynach archiwalnych zgromadzono ponad 4 tys. m.b. akt z 7 tys. m.b. zasobu przechowywanego w szczecińskim archiwum przed 1945 r. – obok dokumentacji władz i urzędów państwowych były tu akta miejskie, kościelne, a także różnych instytucji i stowarzyszeń. Część zasobu nie powróciła jednak do magazynów archiwalnych, została zniszczona lub zaginęła w nieznanych okolicznościach (np. Archiwum Miasta Szczecina), niektóre zaś historyczne dokumenty znalazły się w zbiorach Landesarchiv w Greifswaldzie, z którym od lat prowadzona jest współpraca w zakresie wymiany informacji archiwalnej o podzielonym zasobie. W 1950 r. archiwum przejęło pierwsze akta polskie.
W Archiwum Państwowym w Szczecinie gromadzone są m.in. akta urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz podległych im jednostek, także akta dotyczące oświaty oraz ludności, w tym akta metrykalne i urzędów stanu cywilnego oraz niezwykle istotne dla ludności osiadłej na terenie Pomorza Zachodniego – państwowych urzędów repatriacyjnych. Częścią zasobu są również akta wymiaru sprawiedliwości. W szczecińskim Archiwum Państwowym gromadzi się również dokumentację obrazującą zachodniopomorską gospodarkę, w tym m.in. Stoczni Szczecińskiej, Fabryki Mechanizmów Samochodowych POLMO w Szczecinie, Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf” w Szczecinie, Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, Huty Szczecin, Szczecińskich Zakładów Papierniczych „Skolwin” w Szczecinie, Fabryki Kabli „Załom” w Szczecinie, Zakładów Włókien Chemicznych „Chemitex-Wiskord” w Szczecinie, Zakładów Przemysłu Odzieżowego „Odra” oraz „Dana” i wielu innych. Archiwum aktywnie pozyskuje także tzw. archiwa społeczne, w tym materiały archiwalne wytworzone przez różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia, a także spuścizny i kolekcje prywatne. Gromadzone materiały archiwalne mogą mieć nie tylko formę dokumentacji aktowej, ale także przybierać wiele innych form, w tym: dokumentacji technicznej, zbiorów kartograficznych i geodezyjnych, sfragistycznych, audiowizualnych (w tym szczecińskich oddziałów Polskiego Radia i Telewizji Polskiej), druków ulotnych, relacji i wspomnień, muzealiów.
Jednym z wielu zadań Archiwum jest także popularyzacja pomorskiego dziedzictwa archiwalnego, zaś jego aktywność na tym polu powoduje, że Archiwum Państwowe w Szczecinie jest istotnym punktem na naukowej i kulturalnej mapie Szczecinia i regionu zachodniopomorskiego. Wyraża się ona m.in. w działalności wydawniczej oraz organizacji wystaw archiwalnych, konferencji i sesji naukowych, lekcji archiwalnych i spotkań o charakterze edukacyjnym, konkursów historycznych i genealogicznych, pokazów archiwaliów, przeglądów archiwalnych filmów dokumentalnych i wielu innych działań.
Od 1945 r. stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie sprawowali kolejno: Bolesław Tuhan-Taurogiński (1945–1950), dr Tadeusz Kupczyński (1950–1951), Irena Okóń (1951–1955), prof. dr hab. Henryk Lesiński (1955–1969), prof. dr hab. Lucyna Turek-Kwiatkowska (1969–1975), prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski (1975–2007), dr Jan Macholak (2007–2017), dr hab. Krzysztof Kowalczyk (od 2017 r.).

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
65/228/1 vacat - Akta miasta Trzebiatowa - włączono do zespołu 65/1548 0
65/1342/0 vacat - Akta rodziny Dohna-Schlodien - przekazano do Archiwum Państwowego w Olsztynie 0
65/228/2 vacat - Akta miasta Dąbia - włączono do zespołu 65/1546 0
65/228/6 vacat - Akta miasta Darłowa - włączono do zespołu 65/1549 0
65/228/17 vacat - Akta miasta Wolin - włączono do zespołu 65/224 0
65/1041/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Pilawa I - przekazany do Archiwum Państwowego w Olsztynie 0
65/1043/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego w Lochstädt - przekazany do Archiwum Państwowego w Olsztynie 0
65/1039/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Pilawa Twierdza - przekazany do Archiwum Państwowego w Olsztynie 0
65/1040/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Pilawa miasto - przekazany do Archiwum Państwowego w Olsztynie 0
65/1042/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Pilawa II - przekazany do Archiwum Państwowego w Olsztynie 0
65/160/0 vacat- Sąd Obwodowy w Myśliborzu - występuje pod nr 65/131 Sąd Obwodowy w Myśliborzu 0
65/1152/0 vacat - Deputacja Zachodniopruskiej Kamery Wojenno-Skarbowej w Bydgoszczy - przekazany do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy 0
65/228/5 vacat - Akta miasta Połczyna Zdroju - włączono do zespołu 65/1547 0
65/1125/0 vacat - Liceum Morskie w Policach - włączono do zespołu 65/1124 Liceum Morskie w Szczecinie 0
65/1137/0 vacat - Akta miasta Szczecina - wpisano omyłkowo - występuje pod numerem 65/219 Akta miasta Szczecina 0
1 2 3 ... 116 117
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.