Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Pszczewa

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - 1800-1942
- brak danych - 1800 - 1942
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Jako wieś na prawie magdeburskim Pszczew wymieniany jest już w 1259 r. Począwszy od roku 1288 miasto na prawie niemieckim, będące własnością biskupów poznańskich. 20 VIII 1407 r. biskup poznański Wojciech transumował przywilej lokacyjny z 1288 r., którego oryginał spłonął w pożarze Międzyrzecza.
Ludność trudniła się rolnictwem i rzemiosłem, pszczelarstwem, plantacją wikliny i wyrobami z tego surowca.
W 1793 r. w wyniku II rozbioru Polski, Pszczew dostał się pod panowanie Prus. 22 I 1877 powstał w Pszczewie Bank Ludowy, placówka polska, której pierwszym prezesem został ks. Witold Marchwiński. W 1939 r. polski bank uległ likwidacji, a mienie skonfiskowano. Byli tu liczni członkowie Związku Polaków w Niemczech i Polskiego Katolickiego Towarzystwa Robotników. 29 I 1945 r. miasteczko zostało zajęte przez oddziały Armii Czerwonej, w tymże roku powróciło do Polski. W 1946 r. utraciło prawa miejskie.
A. Ogólne sprawy urzędowania, 1805-1942, sygn. 1-188: odpisy najstarszych dokumentów, przywilejów nadanych miastu, zarządzenia władz centralnych, władz prowincji i powiatu, sprawy wyborów do władz lokalnych i zwierzchnich, sprawy organizacyjne magistratu i rady miejskiej, plany registratury, wykazy akt, sprawy majątkowe miasta.
B. Sprawy Opieki Społecznej, 1821-1940, sygn. 189-248: opieka nad ubogimi, sprawy szpitali, przedszkoli, zatrudnienie nieletnich, opieka nad rodzinami wojskowymi oraz nad wdowami i sierotami.
C. Sprawy szkolnictwa i oświaty, 1824-1941, sygn. 249-310: wybory do władz szkolnych, budowa szkół, sprawy kościołów i gmin wyznaniowych w tym gmina żydowska, utrzymanie szkół i nauczycieli.
D. Urząd Policji, 1800-1941, sygn. 311-599: nadzór nad stowarzyszeniami i związkami, walka z przestępczością, dane dotyczące Katolickiego Stowarzyszenia Robotników, Towarzystwa Śpiewaczego, Banku Ludowego w Pszczewie.
E. Sprawy gospodarki komunalnej i komunikacji, 1802-1942, sygn. 600-730: sprawy gospodarki rolnej, melioracji, cechów i rzemiosł, budowa kolei, sprawy poczty.
F. Sprawy finansowe, 1820-1942, sygn. 731-975: budżety miasta, księgi dochodów wydatków, księgi podatkowe, opłaty za usługi komunalne.
- brak danych -

Amount of archival material

975

975

0

14.50

14.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -