^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 66/204/0 Akta miasta Międzyrzecza » Series:: 1 Dział Komunalny » File/unit:: 800

Anstellung des Pfarres (Superindenten) Wilhelm Dirksen

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
dokumentacja aktowa 800
- brak danych -
1934-1935

1934 - 1935
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt maszynopis rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -