^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Rolniczego Zrzeszenia Spółdzielczego "22 lipca" w Laskach Lubuskich.

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
dokumentacja aktowa 1316
- brak danych -
1956-1956

1956 - 1956
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
dobry
49 - brak danych -
A4 Tak
brak mikrofilmu
zawiera protokoły, plany, akta normatywne;
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -