Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta notariusza Hugo Wolski z Gorzowa Wielkopolskiego

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - 1923-1936
- brak danych - 1923 - 1936
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Stanowisko notariusza w Landsbergu (Gorzowie) od XIX w. do 1945 r. należało do tzw. wolnych zawodów. Część notariuszy z odpowiednim stażem i wykształceniem była zatrudniona w sądach jako radcy sądowi (Justiz Rat) lub w obwodowych kamerach sądowych (Bezirk des Preuss Kämmereigerichts). Podlegali oni Ministerstwu Sprawiedliwości i byli nadzorowani przez prezydentów sądów krajowych wyższej instancji. Sądy zalecały notariuszom sprawy protestów weksli, które przeprowadzano w stosunku do niewypłacalnych wierzycieli obciążając hipoteki ich nieruchomości. Notariusze zajmowali się przede wszystkim ujmowaniem w formy prawne umów i transakcji zawieranych przez obywateli. Załatwiali sprawy testamentowe i spadkowe między stronami, uwierzytelniając treść dokumentów i podpisy pod nimi. Sporządzane odpisy z akt poświadczone przez notariusza miały wartość oryginału.
Zachowane materiały archiwalne odzwierciedlające działalność notariusza Hugo Wolskiego zostały wytworzone w latach 1923-1936.
Wpisy umów i transakcji, uwierzytelnienia dokumentów, rejestry notarialne, protesty weksli, 1923-1936, sygn. 1-8 W trakcie skontrum (1996) stwierdzono, że w zespole jest 8 jednostek archiwalnych (wcześniej wykazywano 6 j.a.). W trakcie przeglądu ewidencji stwierdzono błąd w datach skrajnych zespołu podanych na karcie, co poprawiono (dotąd: 1927-1933).

Amount of archival material

8

8

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.