Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Budownictwa Wodnego w Gorzowie Wielkopolskim

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - 1810-1944
Wasserbauamt Landsberg an der Warthe 1810 - 1944
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - budownictwo niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Budownictwa Wodnego w Gorzowie podlegał utworzonemu, w ramach urzędu Naczelnego Prezydium Prowincji Śląskiej we Wrocławiu, 26 XI 1873 r. Zarządowi Regulacji Rzeki Odry (Oderstrombauverwaltung). Ten przejął kompetencje Rejencji Wrocławskiej, Legnickiej i Frankfurckiej w sprawach regulacji rzeki Odry na odcinku od Wrocławia, aż do Schwedt. Terytorialnie gorzowski urząd obejmował rzeki: Wartę, Noteć i Drawę w granicach powiatów gorzowskiego, strzeleckiego i skwierzyńskiego. Głównymi zdaniami urzędu były sprawy żeglugi i spławu na podległych rzekach, budowa obiektów rzecznych: przystani promów, portów rzecznych oraz regulacja i ochrona podległych rzek. W 1939 Urząd Budownictwa Wodnego przemianowano na Zarząd Dróg Wodnych w Gorzowie podlegały dyrekcji w Poznaniu. 1. Sprawy wojenne (konfiskata statków dla potrzeb wojennych), 1914-1917, sygn. 1-2
2. Okólniki i zarządzenia, 1874-1906, sygn. 3-6
3. Plany i sprawozdania, 1897-1941, sygn. 7-19
4. Projekty i kosztorysy dotyczące budowli wodnych i regulacji Warty i Noteci, 1905-1942, sygn. 20-117
5. Akta finansowe (obliczenia dotyczące utrzymania dróg wodnych), 1867-1941, sygn. 118-167
6. Dzierżawy i taryfy dotyczące łąk nadbrzeżnych, 1839-1941, sygn. 168-200
7. Maszyny i statki (zakup i dostawa), 1855-1941, sygn. 201-267
8. Sprawy płac urzędników i robotników zatrudnionych w Urzędzie, 1921-1942, sygn. 268- 277
9. Kadry (spisy urzędników i robotników), 1893-1941, sygn. 278-315
10. Sprawy socjalne (dotyczące spraw wypadkowych, ubezpieczenia), 1891-1942, sygn. 316- 394
11. Policja rzeczna i wałowa ( ochrona dróg wodnych i brzegów rzek), 1846-1942, sygn. 395- 421
12. Sprawy naukowe (opracowania dotyczące regulacji Warty), 1891-1941, sygn. 422-431
13. Sprawy różne (korespondencja), 1923-1942, sygn. 432-433
14. Sprawy przewozów Wartą, 1810-1944, sygn. 434-795
15. Korespondencja, plany promów i łodzi i portu (odnalezione w czasie skontrum), 1856-1939, sygn. 796-799
- brak danych -

Amount of archival material

799

799

0

12.50

12.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.