Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Radogoszczy

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - 1874-1930
Standesamt Radorf 1874 - 1930
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
- brak danych - 1. Księgi urodzeń, 1874-1886, 1893-1930, sygn. 1-51
2. Księgi małżeństw, 1874-1891, 1893-1894, 1897-1899, 1902-1917, 1919-1923, 1925-1929, sygn. 52-99
3. Księgi zgonów, 1874-1895, 1898-1903, 1905-1930, sygn. 100-153
- brak danych -

Amount of archival material

153

0

0

1.02

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -