Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Magistrat Landsberg an der Warthe 1316-1945 [1981]
- brak danych - 1316 - 1945
1945 - 1981
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Obszar, na którym położone jest miasto Gorzów Wielkopolski (Landsberg an der Warthe) od zarania był przedmiotem rywalizacji kilku ośrodków władzy: Brandenburgii, Pomorza, Śląska i Wielkopolski. W połowie XIII wieku w jego posiadanie weszli margrabiowie brandenburscy rozpoczynając proces formowania się krainy zwanej Nową Marchią. Umacniając swą władzę na tym obszarze margrabia Jan z dynastii Askańskiej 2 lipca 1257 roku nadał rycerzowi Albertowi de Luge przywilej lokacji miasta Landisberch Novam. Powszechnie uważa się, iż gród stanowić miał przeciwwagę dla leżącego nieopodal w Wielkopolsce Santoka. Potwierdzać to może sama jego nazwa (gród główny ziemi, kraju), a także pośpiech w jego fortyfikowaniu.
Początkowo grodem rządził dziedziczny sołtys, u którego boku pod koniec XIII wieku wyłoniła się Rada, jako przedstawicielstwo mieszkańców. Z czasem sołtysa zastąpił burmistrz. Istotnych zmian w systemie zarządzania miastem dokonano na początku XIX wieku. Rozszerzono samorządność, wprowadzono wybory powszechne, podzielono władzę miejską na uchwałodawczą (Radę) i wykonawczą (Magistrat). W roku 1892 miasto zyskało prawa powiatu miejskiego.
Miasto rozwijało się dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu: wiodła przez nie droga lądowa z Poznania na Szczecin oraz wodna, na rzece Noteci i Warcie. W wieku XIX miasto uległo szybkiej industrializacji, dzięki czemu znacznie się powiększyło i rozwinęło. Główne gałęzie gorzowskiego przemysłu to przemysł maszynowy, włókienniczy, mineralny (węgiel brunatny), metalowy, spożywczy i odzieżowy. W 1914 r. liczyło już 40.061 mieszkańców. Landsberg był właścicielem ok. 50 wsi, kolonii i folwarków w okolicach miasta. Przynosiły one miastu określony dochód. Najważniejsze wsie będące własnością miasta to: Wawrów, Ulim, Borek i Czechów.
30 stycznia 1945 roku miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną, zaś 28 marca uruchomiono w nim polską administrację. Miastu nadano nową nazwę przez analogię z Landsbergiem na Śląsku. Początkowo funkcjonowała jako Gorzów nad Wartą, ale w roku 1946 ostatecznie ustalono ją na „Wielkopolski”, podkreślając związek miasta z województwem poznańskim.
Magistrats Archiv:
A – Landessachen, 1533-1945, 51 j.a.
B – Provinzsachen, 1572-1880, 22 j.a.
C - Neumärkische Sachen, 1540-1826, 42 j.a.
D – Kreissachen, 1633-1874, 47 j.a.
E – Stadtssachen, 1518-1929, 3896 j.a.
F – Militärsachen, 1572-1941, 211 j.a.
G – Kriegssachen, 1618-1848, 119 j.a.
H – Postsachen, 1633-1803, 7 j.a.
Stadtverordneten Versammlung: 1809-1936, 357 j.a.
Dienststelle I: 1808-1944, 371 j.a.
Dienststelle II: 1561-1978, 1960 j.a.
Dienststelle III: 1741-1945, 289 j.a.
Dienststelle IV: 1708-1944, 306 j.a.
Dienststelle V: 1920-1932, 65 j.a.
Dienststelle VI: 1915-1945, 78 j.a.
Dienststelle VII: 1749-1945, 1478 j.a.
Dienststelle VIII: 1776-1944, 1543 j.a.
Baupolizei: 1810-1945 [1981], 3820 j.a.
Zbiór kartograficzny 1722-1944, 373 j.a.
Kolekcja dokumentów pergaminowych i papierowych, 1316-1786, 150 j.a.
W trakcie sporządzania inwentarza w latach 60. pominięto w nim oraz nie naniesiono na akta 110 sygnatur (sygn. 8781-8790, 9236-9337). Vacatów nie zapełniano. Ponadto w zespole stwierdzono brak 37 j.a.: 920, 2464, 2488-2491, 2498-2501, 2563, 2974, 3915, 4578, 5117, 5118, 5752, 5835, 5950, 5909, 5948-5950, 6334, 7811, 8460, 8827, 9854, 10.178, 10.647, 11.423, 11.632, 11.648, 12.515, 13.883, 14.139, 14.152.
Informacje dot. zaginionej jednostki sygn. 920 znajdują się w teczce zespołu
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Magistrats Archiv. A - Landessachen 0 0
1.1 A I. Allgemeine Verwaltung 19 1533-1945 0
1.2 A II. Volksvertretung 2 1643-1867 0
1.3 A III. Landwirtschaft 10 1571-1842 0
1.4 A IV. Handel. Industrie 5 1681-1900 0
1.5 A V. Kultur und Unterricht 1 1708-1806 0
1.6 A VI. Heeressachen 1 1679-1806 0
1.7 A VII. Finanzwesen 13 1586-1938 0
2 Magistrats Archiv. B - Provinzsachen 0 0
2.1 B I. Allgemeines 2 1727-1837 0
2.2 B II. Ladtag 2 1572-1825 0
2.3 B III. Provinzialkriegsschuldensteuer 18 1837-1880 0
3 Magistrats Archiv. C - Neumärkische Sachen 0 0
3.1 C I. Allgemeines 5 1571-1810 0
3.2 C II. Landtag 11 1540-1796 0
3.3 C III a. Anstellung des Städte Directoren 7 1630-1826 0
3.4 C III b. Städte 9 1599-1900 0
3.5 C IV. Armensachen 3 1795-1814 0
3.6 C V. Besonderes 7 1616-1810 0
4 Magistrats Archiv. D - Kreissachen 0 0
4.1 D I. Allgemeines 4 1656-1843 0
4.2 D II. Kreistagsprotokolle 5 1633-1804 0
4.3 D III a. Kreisfeuersozietät 13 1706-1823 0
4.4 D III b. Kreisfeuersozietät Hauskataster 9 1730-1800 0
4.5 D III c. Kreisfeuerkasse 16 1706-1874 0
5 Magistrats Archiv. E - Stadtssachen 0 0
5.1 E I. Stadtsachen 0 0
5.2 E II. Stadtsachen. Nachrichten ders Stadt Landsberg an der Warthe 23 1554-1840 2087
5.3 E III. Stadtsachen. Algemeine Verwaltung 18 1636-1890 0
5.4 E IV a. Stadtsachen. Beamten 21 1501-1828 0
5.5 E IV b. Stadtsachen. Bürgermeister 10 1631-1808 0
5.6 E IV c. Stadtsachen. Rats und Gerichtsglieder 24 1518-1813 0
5.7 E IV d. Stadtsachen. Mittlere und unter Stellen 28 1580-1833 140
5.8 E IV e. Stadtsachen. Vergehungen. Klagen gegen Ratsmitlieder 16 1542-1843 0
5.9 E IV f. Stadtsachen. Stadtverordnete 3 1829-1850 0
5.10 E V a. Stadtsachen. Stadtprotokolle 55 1622-1788 0
5.11 E VI a. Polizeisachen. Allgemeines 5 1734-1832 0
5.12 E VI b. Polizeisachen. Sicherheitsdienst 18 1554-1858 146
5.13 E VI c 1. Polizeisachen. Gesundheitspolizei. Allgemeines 2 1694-1817 0
5.14 E VI c 2. Polizeisachen. Gesundheitspolizei. Arzte pp Beamten 9 1595-1803 0
5.15 E VI c 3. Polizeisachen. Seuchen 10 1563-1842 120
5.16 E VI c 4. Polizeisachen. Viehseuchen 2 1765-1803 0
5.17 E VI d. Polizeisachen. Feuerpolizei 10 1624-1842 0
5.18 E VI e. Polizeisachen. Strassenpolizei 2 1707-1827 0
5.19 E VI f. Polizeisachen. Marktpolizei 4 1686-1809 0
5.20 E VII a 1. Gerichtssachen. Gerichtsprotokolle 37 1531-1893 434
5.21 E VII a 2. Gerichtssachen. Allgemeines 19 1583-1846 0
5.22 E VII b. Gerichtssachen. Beamte. Verschiedenes 2 1693-1821 0
5.23 E VII c. Gerichtssachen. Ausscheiden der Justizbeamten aus den Magistrat 3 1668-1810 0
5.24 E VII d. Gerichtssachen. Registratur 1 1663-1742 0
5.25 E VII e 1. Gerichtssachen. Kriminalsachen. Algemein 6 1705-1826 0
5.26 E VII e 2. Gerichtssachen. Kriminalsachen. Einzelnes 24 1570-1846 0
5.27 E VII e 3. Gerichtssachen. Gefängnis 3 1732-1874 0
5.28 E VII f 1. Gerichtssachen. Privatklagen. Allgemein 1 1785-1803 0
5.29 E VII f 2. Gerichtssachen. Privatklagen. Verschiedenes Klagen 26 1522-1857 0
5.30 E VII g 1. Gerichtssachen. Nachlass und Vormundschaftssachen 3 1788-1854 0
5.31 E VII g 2. Gerichtssachen. Nachlass und Vormundschaftssachen. Verschiedenes 23 1527-1825 0
5.32 E VII h 1. Gerichtssachen. Hypotheken, Konkurs, Zwangsverkaufssachen 4 1596-1756 0
5.33 E VII h 2. Gerichtssachen. Hypotheken, Konkurs, Zwangsverkaufssachen. Verschiedenes 9 1646-1810 0
5.34 E VII i 1. Gerichtssachen. Kaufsachen. Edicte und Bekanntmachung 1 1776-1811 0
5.35 E VII i 2. Gerichtssachen 10 1591-1855 0
5.36 E VII k 1. Gerichtssachen 3 1718-1804 0
5.37 E VII k 2. Gerichtssachen 23 1777-1800 0
5.38 E VIII a Kämmereisachen. Verwaltung 24 1573-1870 0
5.39 E VIII b Kämmereisachen. Staatssteuer 65 1539-1851 0
5.40 E VIII c 1. Kämmereisachen. Städt. Steuern u. Zolle. Damm und Brückenzoll. Verschiedenes 20 1548-1836 0
5.41 E VIII c 2. Kämmereisachen. Städt. Steuern u. Zolle. Damm und Brückenzoll. Heberegister 60 1673-1807 0
5.42 E VIII c 3. Kämmereisachen. Städt. Steuern u. Zolle. Klagen wegen Abschloss 9 1598-1805 0
5.43 E VIII c 4. Kämmereisachen. Städt. Steuern u. Zolle. Materialienzoll 2 1650-1713 0
5.44 E VIII c 5. Kämmereisachen. Städt. Steuern u. Zolle. Gewerbesteuer. Rechnung 14 1860-1874 0
5.45 E VIII c 6. Kämmereisachen. Die Regulative u. Ordnungen zur Regelung der directen Gemeindesteuer 1 1854-1914 0
5.46 E VIII d Kämmereisachen. Schulden der Stadt 12 1605-1834 0
5.47 E VIII e Kämmereisachen. Etats pp 49 1680-1851 0
5.48 E VIII f Kämmereisachen. Stadtkasse. Rechnungen 323 1555-1922 494
5.49 E VIII g Kämmereisachen. Rechnungsbeläge 24 1671-1812 0
5.50 E VIII h Kämmereisachen. Stadtkasse Rechnungen/ Viehrechnungen, Metzkornrechnungen, Ziegelrechnungen 15 1572-1774 0
5.51 E VIII i Kämmereisachen. Kriegsschuldenkasse Rechnungen 28 1806-1881 0
5.52 E VIII k 1. Kämmereisachen. Depositenkasse.Verzeichnis der Depositen 3 1785-1836 0
5.53 E VIII k 2. Kämmereisachen. Depositenkasse. Rechnungen 21 1831-1875 0
5.54 E VIII k 3. Kämmereisachen. Depositenkasse. Rechnungsbeläge 14 1836-1853 0
5.55 E VIII l Kämmereisachen.Vorspannbefreiungsteuerkasse 3 1824-1853 0
5.56 E VIII m Kämmereisachen. Gebühren u. Sportelkasse 1 1810-1827 0
5.57 E VIII n Kämmereisachen. Revisionen 6 1600-1806 0
5.58 E IX a 1. Forst u. Jagdsachen. Beamte 4 1721-1806 0
5.59 E IX a 2. Forst u. Jagdsachen. Beamte. Unterförsterei Altensorge. Besetzung 3 1598-1796 0
5.60 E IX a 3. Forst u. Jagdsachen. Beamte. Unterförsterei Kuhburg 3 1775-1836 0
5.61 E IX a 4. Forst u. Jagdsachen. Beamte. Unterförsterei Eulam 1 1746-1785 0
5.62 E IX a 5. Forst u. Jagdsachen. Beamte. Buschläuferstelle Wepritz-Besetzung 1 1607-1792 0
5.63 E IX a 6. Forst u. Jagdsachen. Beamte. Buschläuferstelle Bürgerbruch-Bezetzung 1 1781-1805 0
5.64 E IX a 7. Forst u. Jagdsachen. Beamte. Buschläuferstelle Zechow-Bezetzung 1 1682-1725 0
5.65 E IX a 8. Forst u. Jagdsachen. Beamte. Buschläuferstelle Liebenthal-Bezetzung 1 1777-1799 0
5.66 E IX b Forst u. Jagdsachen. Forstsachen. Allgemeines 15 1615-1818 0
5.67 E IX c Forst u. Jagdsachen. Forstsachen. Grenztreitigkeiten 7 1521-1809 384
5.68 E IX d Forst u. Jagdsachen. Forstsachen. Verschiedenes 51 1556-1836 0
5.69 E IX e Forst u. Jagdsachen. Forstsachen. Beläge zur Forstrechnung 10 1757-1814 0
5.70 E IX f Forst u. Jagdsachen. Jagdsachen. Jagdgerechtigkeit des Magistrates 36 1538-1839 0
5.71 E X a Armensachen. Verwaltung. Verschiedenes 17 1660-1812 0
5.72 E X b Armensachen. Bürgerunterstützungskasse. Rechnungen 10 1853-1880 0
5.73 E X c 1. Armensachen. Hospital. Verwaltung. Verschiedenes 1 1710-1806 0
5.74 E X c 2. Armensachen. Hospital. Rechnungen 38 1775-1885 0
5.75 E X c 3. Armensachen. Hospital. Rechnungbeläge 13 1775-1886 0
5.76 E X c 4. Armensachen. Hospital. Rechnungsabnahme. Verschiedenes 1 1777-1792 0
5.77 E X d Boas Gross'schen Siechenhaus 1 1884-1885 0
5.78 E X e 1. Armensachen. Armenkasse. Rechnungen 12 1715-1886 0
5.79 E X e 2. Armensachen. Armenkasse. Rechnungbeläge 24 1695-1784 0
5.80 E X e 3. Armensachen. Armenkasse. Rechnungsabnahmen 1 1717-1783 0
5.81 E XI a 1. Waisensachen. Verwaltung. Verschiedenes 22 1722-1890 0
5.82 E XI a 2. Waisensachen. Waisenhaus. Etats 2 1787-1836 0
5.83 E XI a 3. Waisensachen. Waisenhaus. Rechnungen 54 1732-1877 0
5.84 E XI a 4. Waisensachen. Waisenhaus. Rechnungsbeläge 47 1755-1834 0
5.85 E XI a 5. Waisensachen. Wasienhaus. Rechnungsabnahmen 9 1723-1792 0
5.86 E XII a Bausachen. Allgemeines 5 1669-1827 0
5.87 E XII b Bausachen. Städt Bauten 7 1725-1841 0
5.88 E XII c Bausachen. Erlaubnis zum Bau neuer Häuser 12 1622-1821 0
5.89 E XII d Bausachen. Baufreiheitgelder. Auszahlung 10 1642-1806 0
5.90 E XII e Bausachen. Kgl. Hilfsgelder. Rechnungsbeläge 11 1786-1806 0
5.91 E XII f Bausachen. Rechnungen 8 1741-1812 0
5.92 E XIII Bürgersachen 6 1541-1824 0
5.93 E XIV Vorstädtsachen 8 1660-1849 0
5.94 E XV Innere Stadt 12 1626-1823 0
5.95 E XVI Zantocher Vorstadt 20 1728-1809 0
5.96 E XVII Mühlenvorstadt 1 1712-1765 0
5.97 E XVIII Brückenvorstadt 1 1765-1784 0
5.98 E XIX a Kietz 12 1658-1835 0
5.99 E XIX b Friedrichstadt 34 1770-1896 0
5.100 E XX BRAK 0 0
5.101 E XXI a Kirchensachen . Allgemein. Verschiedenes 15 1572-1811 0
5.102 E XXI b 1. Kirchensachen. Marienkirche. Allgemein. Verschiedenes 4 1570-1778 370
5.103 E XXI b 2. Kirchensachen. Marienkirche. Orgel 9 1588-1827 408
5.104 E XXI b 3. Kirchensachen. Marienkirche. Gottesdienste 0 0
5.105 E XXI b 4. Kirchensachen. Marienkirche. Kirschenbeamte 10 1590-1801 522
5.106 E XXI b 5. Kirchensachen. Marienkirche. Pfarrhäuser 12 1668-1836 799
5.107 E XXI b 6. Kirchensachen. Marienkirche. Kirchhof 3 1779-1846 283
5.108 E XXI b 7. Kirchensachen. Marienkirche. Vermögen. Legatengelder 12 1607-1819 747
5.109 E XXI b 8. Kirchensachen. Marienkirche. Etat 2 1771-1779 13
5.110 E XXI b 9. Kirchensachen. Marienkirche. Rechnungen 64 1636-1876 0
5.111 E XXI b 10. Kirchensachen. Marienkirche. Allgemeines 1 1782-1795 0
5.112 E XXI c 1. Kirchensachen. Konkordienkirche. Allgemeines 7 1636-1822 0
5.113 E XXI c 2. Kirchensachen. Konkordienkirche. Rechnungen 5 1725-1853 0
5.114 E XXI c 3. Kirchensachen. Konkordienkirche. Luth. Gemeinde 3 1704-1821 0
5.115 E XXI c 4. Kirchensachen. Konkordienkirche. Reformierte Gemeinde 4 1771-1820 0
5.116 E XXI d 1. Kirchensachen. Synagogengemeinde. Aufsetzung 23 1656-1840 0
5.117 E XXI d 2. Kirchensachen. Synagogengemeinde. Tabellen 1 1761-1771 0
5.118 E XXI d 3. Kirchensachen. Synagogengemeinde. Beamte 4 1693-1804 0
5.119 E XXI d 4. Kirchensachen. Synagogengemeinde. Gottesdienst 4 1696-1828 0
5.120 E XXI d 5. Kirchensachen. Synagogengemeinde. Hadelsprivilegien 7 1665-1809 0
5.121 E XXII a Schulsachen. Allgemein. Schulreglement 18 1728-1861 0
5.122 E XXII b Schulsachen. Schulkassenrechnungen 23 1817-1929 0
5.123 E XXII c Schulsachen. Gymnasium. Lehrergehälter 14 1603-1837 0
5.124 E XXII d Schulsachen. Gymnasialkassen. Rechnungen 14 1864-1877 0
5.125 E XXIII a Handwerkssachen. Allgemein 34 1641-1900 0
5.126 E XXIII b Handwerkssachen 371 1522-1900 0
5.127 E XXIV a Industriesachen. Allgemein 5 1765-1808 0
5.128 E XXIV b 1. Industriesachen. Seidenweberei 4 1764-1795 0
5.129 E XXIV b 2. Industriesachen. Weberei. Tuchfabriken - Allgemein 10 1618-1809 0
5.130 E XXIV b 3. Industriesachen. Weberei. Wollenwarenfabrik Stoeber 8 1769-1778 0
5.131 E XXIV b 4. Industriesachen. Weberei. Wollenwarenfabrik Schultz 6 1764-1775 128
5.132 E XXIV b 5. Industriesachen. Weberei. Wollenwarenfabrik Werkmeister 13 1768-1809 0
5.133 E XXIV b 6. Industriesachen. Weberei. Wollspinerei 4 1758-1793 0
5.134 E XXIV b 7. Industriesachen. Weberei. Baumwollenwebereifabrik Stenigte 3 1763-1777 0
5.135 E XXIV c Industriesachen. Erdfarbenfabrik 14 1649-1831 0
5.136 E XXV a Handelssachen. Allgemein 19 1539-1809 0
5.137 E XXV b 1. Handelssachen. Märkte. Wochenmärkte 2 1798-1834 0
5.138 E XXV b 2. Handelssachen. Märkte. Jahrmärkte 11 1573-1809 0
5.139 E XXV b 3. Handelssachen. Märkte. Besonderer Wollmarkt 6 1703-1792 0
5.140 E XXV b 4. Handelssachen. Märkte. Fischmärkte 1 1598-1744 0
5.141 E XXV c 1. Handelssachen. Wollhandel. Allgemein 10 1635-1809 0
5.142 E XXV c 2. Handelssachen. Wollhandel. Wollmagazin der Stadt 15 1755-1809 0
5.143 E XXV c 3. Handelssachen. Wollhandel. Rechnungsbeläge 4 1713-1809 0
5.144 E XXV d Handelssachen. Tabakhandel 9 1713-1809 0
5.145 E XXV e Handelssachen. Apotheken 5 1643-1801 0
5.146 E XXV f Handelssachen. Tuchhandelsschnitt 5 1774-1806 0
5.147 E XXV g Handelssachen. Materialwaren 16 1658-1812 0
5.148 E XXV h Handelssachen. Eisenwaren 11 1722-1809 0
5.149 E XXV i Handelssachen. Höker u. Kramer 6 1554-1808 0
5.150 E XXV k Handelssachen. Verschiedenes 14 1667-1809 0
5.151 E XXVI a Brausachen. Personalien. Besetzung der Braudienerstelle 5 1729-1789 0
5.152 E XXVI b Brausachen. Gebäude pp 4 1720-1809 0
5.153 E XXVI c Brausachen. Allgemein. Biertaxen 31 1549-1830 0
5.154 E XXVI d Brausachen. Krugverlag 22 1573-1810 0
5.155 E XXVI e Brausachen. Rechnungen 9 1704-1806 0
5.156 E XXVI f Brausachen. Rechnungsbeläge 42 1722-1807 0
5.157 E XXVI g Brausachen. Ablösungskassen. Rechnungen 1 1822-1840 0
5.158 E XXVI h Brausachen. Rechnungsabnahme 5 1768-1809 0
5.159 E XXVII a 1. Landwirtschaftssachen. Ackerbau pp. Verschiedenes 39 1572-1835 0
5.160 E XXVII a 2. Landwirtschaftssachen. Viehzucht 16 1573-1803 0
5.161 E XXVII b 1. Landwirtschaftssachen. Hüfnersachen. Allgemein 12 1613-1824 0
5.162 E XXVII b 2. Landwirtschaftssachen. Hüfnersachen. Rechnungsabnahme 5 1760-1836 0
5.163 E XXVIII a Anger u. Hütungssachen. Allgemeines 22 1595-1859 0
5.164 E XXVIII b Anger u. Hütungssachen. Verpachtung u. Verkauf 79 1595-1860 0
5.165 E XXVIII c Anger u. Hütungssachen. Angerkasse Rechnung 40 1716-1860 0
5.166 E XXVIII d Anger u. Hütungssachen. Angerkasse Rechnungsbeläge 17 1749-1806 0
5.167 E XXVIII e Anger u. Hütungssachen. Masterchnungen 1 1775-1791 0
5.168 E XXVIII f Anger u. Hütungssachen. Bürgerbruchpacht. Rechnungen 2 1717-1823 0
5.169 E XXVIII g Anger u. Hütungssachen. Bürgerbruchpacht. Rechnungen 1 1816-1829 0
5.170 E XXIX a Strassen, Wege, Brücken. Strassen in der Stadt 5 1763-1882 0
5.171 E XXIX b Strassen, Wege, Brücken. Der Damm nach Polen. Reparaturen 8 1571-1821 0
5.172 E XXIX c Strassen, Wege, Brücken. Warthenrücke. Reparaturen 9 1600-1806 0
5.173 E XXIX d Strassen, Wege, Brücken. Andere Wege 20 1674-1857 0
5.174 E XXX a Alte Ratsdörfer. Allgemeines 35 1558-1870 0
5.175 E XXX b Alte Ratsdörfer. Dorf Protokolle 33 1579-1843 0
5.176 E XXX c Alte Ratsdörfer. Altensorge 18 1701-1835 0
5.177 E XXX d Alte Ratsdörfer. Berkenwerder 15 1746-1820 0
5.178 E XXX e Alte Ratsdörfer. Borkow 22 1601-1842 0
5.179 E XXX f Alte Ratsdörfer. Dachsel 18 1544-1824 0
5.180 E XXX g Alte Ratsdörfer. Eulam 19 1631-1825 0
5.181 E XXX i Alte Ratsdörfer. Lorenzdorf 23 1587-1820 0
5.182 E XXX k Alte Ratsdörfer. Wepritz 24 1556-1822 0
5.183 E XXX l Alte Ratsdörfer. Zechow 18 1554-1823 0
5.184 E XXXI a Warthebruch. Wartheverwaltung 20 1725-1904 0
5.185 E XXXI b Warthebruch. Verwaltung 33 1766-1802 0
5.186 E XXXI c Warthebruch. Kolonisation 56 1547-1843 278
5.187 E XXXI d Warthebruch. Revenuekasse. Verwaltung. Verschiedenes 12 1774-1809 0
5.188 E XXXI e Warthebruch. Revenuekasse. Etats 12 1776-1887 0
5.189 E XXXI f Warthebruch. Revenuekasse. Rechnungen 27 1770-1887 0
5.190 E XXXI g Warthebruch 315 1573-1886 0
5.191 E XXXII a Ratsgüter. Allgemein 11 1711-1779 0
5.192 E XXXII b Ratsgüter. Vorwerk von dem Zantocher Tores 10 1694-1801 0
5.193 E XXXII c Ratsgüter. Vorwerk Altensorge 1 1660-1822 0
5.194 E XXXII d Ratsgüter. Berkenwerder 2 1621-1759 0
5.195 E XXXII e Ratsgüter. Einzelne Wiesen pp 2 1661-1808 0
5.196 E XXXII f Ratsgüter. Seern Verpachtung 2 1698-1814 0
5.197 E XXXII g Ratsgüter. Fähre zu Borkow - Verpachtung 1 1740-1805 0
5.198 E XXXII h Ratsgüter. Rathaus 6 1651-1823 0
5.199 E XXXII i Ratsgüter. Mauerhäuser 3 1733-1842 0
5.200 E XXXII k Ratsgüter. Schirr-Stell und Pferde 3 1741-1790 0
5.201 E XXXII l Ratsgüter. Wollwage, Wiegeregister 7 1601-1805 0
5.202 E XXXII m Ratsgüter. Tatsziegelei. Verschiedenes 2 1560-1826 0
5.203 E XXXIII a 1. Statistik. Stadt. Allgemeines 16 1660-1824 69
5.204 E XXXIII a 2. Statistik. Stadt. Hauskataster 13 1651-1824 0
5.205 E XXXIII a 3. Statistik. Stadt. Tabellen betr. der Konfiscierten Vermögen von Auswanderen 36 1713-1822 0
5.206 E XXXIII b 1. Statistik. Dörfer. Kolonisten tabellen 6 1740-1810 0
5.207 E XXXIII b 2. Statistik. Dörfer. Einwohner und Viehzählung 15 1770-1809 0
5.208 E XXXIII b 3 Statistik. Dörfer. Rind u. Pferdezählung 1 1808-1809 0
5.209 E XXXIII b 4 Statistik. Dörfer. Getreidetabellen 2 1774-1784 0
5.210 E XXXIII b 5 Statistik. Dörfer. Allg. Tabellen 5 1774-1846 0
5.211 E XXXIV a Vermessungsregister. Karten pp. Verschiedenes die im Archive befindlichen Karten betr 4 1771-1815 0
5.212 E XXXIV b Vermessungsregister 62 1713-1825 0
5.213 E XXXIV c Vermessungsregister. Recesse 29 1822-1895 0
5.214 E XXXV Archivsachen 3 1828-1835 0
5.215 E XXXVI a Varia. Requisitionssachen 1 1602-1809 0
5.216 E XXXVI b 1 Varia. Schützengilde 4 1591-1828 21
5.217 E XXXVI b 2 Varia. Sterbekassen 1 1803-1803 0
5.218 E XXXVI b 3 Varia. Retungsverein 1 1841-1841 0
5.219 E XXXVI c Varia 3 1601-1784 0
6 Magistrats Archiv. F - Militärsachen 0 0
6.1 F I Militärsachen. Allgemein. Verschiedenes 5 1678-1941 0
6.2 F II Militärsachen. Rekrutierung 17 1572-1804 0
6.3 F III a Militärsachen. Servissachen. Allgemeines 37 1633-1839 0
6.4 F III b Militärsachen. Rendantenstelle 5 1779-1808 0
6.5 F III c Militärsachen. Servissachen. Anfertigung der Serviskassenetats 4 1767-1809 0
6.6 F III d Militärsachen. Servissachen. Serviskassenrechnungen 18 1684-1839 0
6.7 F III e Militärsachen. Servissachen. Rechnungsbeläge 14 1751-1812 0
6.8 F III f Militärsachen. Servissachen. Rechnungsabnahme 6 1724-1800 0
6.9 F III g Militärsachen. Servissachen. Kassenrevisionen 3 1772-1809 0
6.10 F IV Militärsachen. Einquartierung. Quartierlisten 43 1641-1867 0
6.11 F V Militärsachen. Verpflegung pp. Verschiedenes 28 1657-1848 0
6.12 F VI a Militärsachen. Garnisonkirche. Verpachtung des Kirchenbodens 4 1711-1801 0
6.13 F VI b Militärsachen. Garnisonschule. Beschaffung eines Hauses zur Schule 1 1804-1804 0
6.14 F VII Militärsachen. Lazarett. Erweiterung bezw. neubau des Hauses 8 1770-1814 0
6.15 F VIII Militärsachen. Militärgericht. Verschiedenes 1 1650-1801 0
6.16 F IX Militärsachen. Desertion 7 1702-1809 0
6.17 F X Militärsachen. Entlassung verschiedener Soldaten 9 1721-1809 0
6.18 F XI Militärsachen. Marine 1 1691-1740 0
7 Magistrats Archiv. G - Kriegssachen 0 0
7.1 G I a Kriegssachen. 30 jährige Krieg. Allgemeine Landeskriegssachen 5 1618-1651 0
7.2 G I b Kriegssachen. 30 jährige Krieg. Neumärkische Kriegssachen 0 0
7.3 G I c Kriegssachen. 30 jährige Krieg. Städtische Kriegssachen 22 1619-1697 0
7.4 G II Kriegssachen. Schwedisch-Brandenburgische Krieg. Verschiedene Kriegssachen 1 1674-1676 0
7.5 G III Kriegssachen. Nordischer Krieg. Verschiedene Kriegssachen 4 1701-1717 0
7.6 G IV Kriegssachen. 1 und 2 Schlesischer Krieg 3 1741-1779 0
7.7 G V a Kriegssachen. Siebenjähriger Krieg. Allgemeines 28 1756-1777 0
7.8 G V b Kriegssachen. Beläge zur Brandschatzrechnung 20 1758-1786 0
7.9 G VI Kriegssachen. Französische Revolutionskrieg 4 1791-1798 0
7.10 G VII Kriegssachen. Polnischer Aufstand 3 1792-1795 0
7.11 G VIII a Kriegssachen. Französischer Krieg. Allgemeines 19 1805-1848 0
7.12 G VIII b Kriegssachen. Französischer Krieg. Kriegssteuer 7 1806-1820 0
7.13 G IX Kriegssachen. Befreiungskriege. Lazarett 3 1812-1818 0
8 Magistrats Archiv. H - Postsachen 0 0
8.1 H Postsachen 7 1633-1803 0
9 Stadtverordneten Versammlung 0 0
9.1 Stadtverordneten Versammlung. Accise und Zölle 4 1822-1895 0
9.2 Stadtverordneten Versammlung. Armen Sachen 16 1809-1921 0
9.3 Stadtverordneten Versammlung. Bau Sachen 41 1816-1896 0
9.4 Stadtverordneten Versammlung. Bürgerbruchs Sachen 5 1827-1896 0
9.5 Stadtverordneten Versammlung. Deich Sachen 2 1834-1895 0
9.6 Stadtverordneten Versammlung. Etablissements Sachen 2 1809-1896 0
9.7 Stadtverordneten Versammlung. Feuerpolizei Sachen 11 1810-1896 0
9.8 Stadtverordneten Versammlung. Forst Sachen 11 1811-1896 0
9.9 Stadtverordneten Versammlung. Grenz Sachen 7 1811-1896 0
9.10 Stadtverordneten Versammlung. Handel und Gewerbesachen 5 1845-1896 0
9.11 Stadtverordneten Versammlung. Hospital Sachen 5 1820-1896 0
9.12 Stadtverordneten Versammlung. Kämmereisachen 32 1811-1898 0
9.13 Stadtverordneten Versammlung. Kietzer Sachen 4 1831-1891 0
9.14 Stadtverordneten Versammlung. Kirchen und Schulsachen 36 1815-1896 106
9.15 Stadtverordneten Versammlung. Kriegsschulden Sachen 2 1814-1889 0
9.16 Stadtverordneten Versammlung. Kultur Sachen 4 1827-1895 0
9.17 Stadtverordneten Versammlung. Landarmenhaus Sachen 3 1825-1874 0
9.18 Stadtverordneten Versammlung. Landtags Sachen 4 1822-1893 0
9.19 Stadtverordneten Versammlung. Markt Sachen 5 1812-1896 0
9.20 Stadtverordneten Versammlung. Militärsachen 12 1813-1895 0
9.21 Stadtverordneten Versammlung. Offizianten Sachen 36 1809-1936 0
9.22 Stadtverordneten Versammlung. Polizei Sachen 11 1820-1896 0
9.23 Stadtverordneten Versammlung. Process Sachen 1 1867-1896 0
9.24 Stadtverordneten Versammlung. Rechnungssachen 15 1839-1896 0
9.25 Stadtverordneten Versammlung. Reise Sachen 3 1819-1861 0
9.26 Stadtverordneten Versammlung. Separations Sachen 3 1822-1890 0
9.27 Stadtverordneten Versammlung. Servissachen 3 1816-1884 0
9.28 Stadtverordneten Versammlung. Verwaltungs Sachen 41 1814-1920 0
9.29 Stadtverordneten Versammlung. Untertannendienst Sachen 1 1819-1824 0
9.30 Stadtverordneten Versammlung. Waisensachen 4 1819-1896 0
9.31 Stadtverordneten Versammlung. Waisenhaus Sachen 2 1827-1893 0
9.32 Stadtverordneten Versammlung. Beschlüssbücher 26 1862-1935 0
10 Dienststelle I 0 0
10.1 Abt. I Landtagssachen. Gr I Wahl des Reichspräsidenten Volksgebehren - Vorschriften 5 1849-1934 0
10.2 Abt. I Landtagssachen. Gr II Volksahstimmung 12 1887-1934 0
10.3 Abt. I Landtagssachen. Gr III Wahlen zu Landes u. Nationalversammlung 2 1895-1921 0
10.4 Abt. I Landtagssachen. Gr IV … 7 1876-1916 0
10.5 Abt. II Landtagssachen. Gr I Volksgebehren auf Ablösung des Landtags 5 1848-1932 0
10.6 Abt. II Landtagssachen. Gr II Wahl der Abgeordneten 8 1848-1932 0
10.7 Abt. II Landtagssachen. Gr III BRAK 1 1888-1918 0
10.8 Abt. II Landtagssachen. Gr IV BRAK 0 0
10.9 Abt. II Landtagssachen. Gr V Communal Landtags Versammlung 12 1827-1933 0
10.10 Abt. II Landtagssachen. Gr VI … 2 1843-1904 0
10.11 Abt. III BRAK 0 0
10.12 Abt. IV BRAK 0 0
10.13 Abt. V Allgemeine Verwaltungs Sachen. Gr I Allgemeines 29 1808-1935 116
10.14 Abt. V Allgemeine Verwaltungs Sachen. Gr II Magistrats Mitglider 17 1819-1935 0
10.15 Abt. V Allgemeine Verwaltungs Sachen. Gr III Vorschriften über die Wahl der Stadtverordneten 34 1867-1935 0
10.16 Abt. V Allgemeine Verwaltungs Sachen. Gr IV Wahl der Ausschüsse 14 1815-1935 0
10.17 Abt. V Allgemeine Verwaltungs Sachen. Gr V Vorschriften über die Verleihung von Titel Orden u. a. Auszeichnungen 11 1815-1935 0
10.18 Abt. V Allgemeine Verwaltungs Sachen. Gr VI Vorschriften über amtliche Bekanntmachungen 14 1834-1944 0
10.19 Abt. V Allgemeine Verwaltungs Sachen. Gr VII Deutscher Städtetag 18 1891-1935 0
10.20 Abt. V Allgemeine Verwaltungs Sachen. Gr VIII Unterstützungen an Vereinigungen 10 1839-1935 0
10.21 Abt. VI … Gr II … 1 1842-1850 0
10.22 Abt. VII Beamtensachen. Gr I Schaffung einer Beamtenstellen 14 1893-1934 0
10.23 Abt. VII Beamtensachen. Gr II Entscheidungen auf dem Gebeite des Beamtenamts 2 1829-1932 0
10.24 Abt. VII Beamtensachen. Gr III BRAK 0 0
10.25 Abt. VII Beamtensachen. Gr IV BRAK 0 0
10.26 Abt. VII Beamtensachen. Gr V Prüfungsarbeiten 1 1920-1926 0
10.27 Abt. VII Beamtensachen. Gr VI BRAK 0 0
10.28 Abt. VII Beamtensachen. Gr VII Gehaltsanweisungen für Beamte 12 1903-1931 0
10.29 Abt. VII Beamtensachen. Gr VIII Ausschreibung von Beamtenstellen 11 1900-1931 0
10.30 Abt. VII Beamtensachen. Gr IX 1 1922-1935 0
10.31 Abt. VII Beamtensachen. Gr X BRAK 0 0
10.32 Abt. VII Beamtensachen. Gr XI Bezirkvorsteher u. Stellvertreter 0 0
10.33 Abt. VIII Städt. Angesstellen u. Arbeiter. Gr I Hochwasser 1 1927-1942 0
10.34 Abt. VIII Städt. Angesstellen u. Arbeiter. Gr II Bewerbungsgesuch 10 1904-1935 0
10.35 Abt. VIII Städt. Angesstellen u. Arbeiter. Gr III BRAK 0 0
10.36 Abt. VIII Städt. Angesstellen u. Arbeiter. Gr IV Krankenversicherung der Arbeiter u. Angestellen 3 1931-1934 0
10.37 Abt. IX Geschäftsgang bei der Stadtverwaltung. Gr I Allgemeines 12 1890-1937 0
10.38 Abt. IX Geschäftsgang bei der Stadtverwaltung. Gr II Anordnungen. Besonders 4 1893-1935 0
10.39 Abt. IX Geschäftsgang bei der Stadtverwaltung. Gr III Revisionen 3 1895-1935 0
10.40 Abt. IX Geschäftsgang bei der Stadtverwaltung. Gr IV Verwaltungsgebäude 24 1852-1935 0
10.41 Abt. IX Geschäftsgang bei der Stadtverwaltung. Gr V Ausstattung der Dienststellen 0 0
10.42 Abt. X Verwaltungsbedürfnisse. Gr I BRAK 0 0
10.43 Abt. X Verwaltungsbedürfnisse. Gr II Bestellunge 6 1851-1934 0
10.44 Abt. XI Allgemeines. Gr I Magistratsdirigenten 6 1917-1935 0
10.45 Abt. XI Allgemeines. Gr II Elternbeirat am Gymnasium 1 1921-1935 0
10.46 Abt. XI Allgemeines. Gr III Kraftverkehr 4 1918-1935 0
10.47 Abt. XI Allgemeines. Gr IV Berufsverein 28 1888-1935 0
10.48 Abt. XI Allgemeines. Gr V BRAK 0 0
10.49 Abt. XI Allgemeines. Gr VI Ausschuss des deutschen Städtetages 25 1922-1936 0
10.50 Abt. XII Bestimmungen des Friedensvertrages. Gr I Ausführung 1 1920-1935 0
11 Dienststelle II 0 0
11.1 Abt. I Stadtausschuss - Allgemeines. Gr I Allgemeines 13 1875-1944 0
11.2 Abt. I Stadtausschuss - Allgemeines. Gr II Gewerbliche Anlagen 25 1895-1942 0
11.3 Abt. I Stadtausschuss - Allgemeines. Gr III BRAK 0 0
11.4 Abt. I Stadtausschuss - Allgemeines. Gr IV Gewerbliche Konzessionen 19 1878-1944 0
11.5 Abt. I Stadtausschuss - Allgemeines. Gr V Armenstreitsachen 4 1913-1941 0
11.6 Abt. I Stadtausschuss - Allgemeines. Gr VI Land und Forstwirtschaftschafliche Berufsgenossenschaft 23 1892-1944 0
11.7 Abt. I Stadtausschuss - Allgemeines. Gr VII Anfälle 6 1920-1939 0
11.8 Abt. II Schulwesen. Gr I Allgemeines 75 1833-1978 0
11.9 Abt. II Schulwesen. Gr II Schulgebäude und Schulgrundstücke 28 1884-1944 0
11.10 Abt. II Schulwesen. Gr III Innenanstellung der Schulen 13 1908-1944 0
11.11 Abt. II Schulwesen. Gr IV Schulwarte 12 1893-1944 0
11.12 Abt. II Schulwesen. Gr V Unterrichtswesen der höheren Schulen 22 1830-1944 0
11.13 Abt. II Schulwesen. Gr VI Unterrichtswesen der Mittel und Volksschulen 51 1875-1944 0
11.14 Abt. II Schulwesen. Gr VII Anstellungswesen der Lehrpersonnen 43 1891-1944 0
11.15 Abt. II Schulwesen. Gr VIII Ausbildungslehrgänge für Lehrkräfte 8 1904-1943 0
11.16 Abt. II Schulwesen. Gr IX Schulbesuch 28 1883-1944 0
11.17 Abt. II Schulwesen. Gr X Schulgeld 11 1905-1944 0
11.18 Abt. II Schulwesen. Gr XI Lehrmittel und Lernmittel 14 1880-1945 0
11.19 Abt. II Schulwesen. Gr XII Schulstatistik 9 1879-1944 0
11.20 Abt. II Schulwesen. Gr XIII Wohlfahrteinrichtungen n den Schulen 28 1869-1944 0
11.21 Abt. II Schulwesen. Gr XIV Schule in Bürgerbruch 11 1889-1944 0
11.22 Abt. III Berufsschulen. Gr I Allgemeines 28 1881-1944 0
11.23 Abt. III Berufsschulen. Gr II Gewerbliche Berufsschulen 26 1873-1944 0
11.24 Abt. III Berufsschulen. Gr III Kaufmännische Berufsschule 14 1900-1945 0
11.25 Abt. III Berufsschulen. Gr IV Privater gewerblicher und Kaufmännischer Fachunterricht 6 1853-1944 0
11.26 Abt. III Berufsschulen. Gr V Fachschulen 20 1827-1944 0
11.27 Abt. III Berufsschulen. Gr VI Volksfachschulen 4 1919-1937 0
11.28 Abt. III Berufsschulen. Gr VII Handelsschule 3 1938-1944 0
11.29 Schulsachen Personalia. Lehrers Acten 557 1800-1944 0
11.30 Abt. IV Volksbildungswesen. Gr I Allgemeines 46 1767-1944 0
11.31 Abt. IV Volksbildungswesen. Gr II Ev. St. Marien Gemeinde 43 1657-1944 3066
11.32 Abt. IV Volksbildungswesen. Gr III Konkordiengemeinde 16 1821-1944 0
11.33 Abt. IV Volksbildungswesen. Gr IV Kirchengemeinde Friedrichstadt Wepritz 12 1829-1943 0
11.34 Abt. IV Volksbildungswesen. Gr V Kirchengemeinde Luter-Brücken Vorstadt 6 1827-1940 0
11.35 Abt. IV Volksbildungswesen. Gr VI Kath. Kirchengemeinde 5 1854-1929 0
11.36 Abt. IV Volksbildungswesen. Gr VII Kirchengemeinde Bürgerwiesen 3 1805-1938 0
11.37 Abt. IV Volksbildungswesen. Gr VIII Ländliche Kirchengemeinden /ułożone wg. Miejscowości/ 315 1693-1944 0
11.38 Abt. IV Volksbildungswesen. Gr IX Sonntage Kirchengemeinden und Religionsgesellschaften 6 1858-1944 0
11.39 Abt. IV Volksbildungswesen. Gr X Judische Kirchengemeinden 13 1723-1942 0
11.40 Abt. IV Volksbildungswesen. Gr XI Kirchof Angelegenheiten 12 1776-1944 0
11.41 Abt. V Haftpflicht. Gr I Allgemeines 5 1932-1944 0
11.42 Abt. V Haftpflicht. Gr II Entschädigung 5 1921-1944 0
11.43 Abt. V Haftpflicht. Gr III Tumultschaden 10 1894-1938 0
11.44 Abt. VI Ausstellung und Verkehrwesen. Gr I Allgemeines 2 1895-1935 0
11.45 Abt. VI Ausstellung und Verkehrwesen. Gr II Ausstellungen 3 1875-1935 0
11.46 Abt. VII Militär und Einquartierungssachen. Gr I Allgemeines 8 1813-1944 0
11.47 Abt. VII Militär und Einquartierungssachen. Gr II Kommissionen 4 1897-1944 0
11.48 Abt. VII Militär und Einquartierungssachen. Gr III BRAK 0 0
11.49 Abt. VII Militär und Einquartierungssachen. Gr IV Aushebung von Pferden und Fahrzeuge 3 1892-1944 0
11.50 Abt. VII Militär und Einquartierungssachen. Gr V Unterbringen von Truppen 5 1901-1941 0
11.51 Abt. VII Militär und Einquartierungssachen. Gr VI BRAK 0 0
11.52 Abt. VII Militär und Einquartierungssachen. Gr VII Aufwandsentschädigung 3 1868-1944 0
11.53 Abt. VII Militär und Einquartierungssachen. Gr VIII Kriegsmassnahmen 2 1941-1944 0
11.54 Abt. VIII Prozess Sachen. Prozessen Akte 77 1715-1944 0
11.55 Abt. IX BRAK 0 0
11.56 Abt. X Grundstückteilungen. Gr I Allgemeines 4 1833-1898 0
11.57 Abt. X Grundstückteilungen. Gr II Teilung städt. Grundstücke 26 1800-1944 0
11.58 Abt. X Grundstückteilungen. Gr III Teilung von Grundstücken 14 1782-1891 0
11.59 Abt. X Grundstückteilungen. Gr IV Ablösung von Rechten usw. im Stadtkreise 19 1813-1932 0
11.60 Abt. X Grundstückteilungen. Gr V Ablösung von Rechten usw. Im Landkreise 58 1806-1911 0
11.61 Abt. X Grundstückteilungen. Gr VI Streitsache 6 1874-1899 0
11.62 Abt. XI Feststellung der Grundstücksgrenzen. Gr I Allgemeines 4 1796-1934 0
11.63 Abt. XI Feststellung der Grundstücksgrenzen. Gr II Grenzfestsetzungen 22 1561-1886 0
11.64 Abt. XII Hüfnersachen. Gr I Allgemeines 10 1783-1902 0
11.65 Abt. XII Hüfnersachen. Gr II Hüfnerschaft 0 0
11.66 Abt. XIII Kietzersachen. Gr I Allgemeines 10 1806-1936 0
11.67 Abt. XIII Kietzersachen. Gr II Kietzergemeinde 0 0
11.68 Abt. XIII Kietzersachen. Gr III Fischereirechte der Kietzer 3 1819-1895 0
11.69 Abt. XIV Mühlengerechtsame. Gr I Allgemeines 2 1839-1865 0
11.70 Abt. XIV Mühlengerechtsame. Gr II Einzelne Mühlenanlagen 6 1773-1884 0
11.71 Abt. XIV Mühlengerechtsame. Gr III Mühlengerechtsame 0 0
11.72 Abt. XV Statistik. Gr I Allgemeines 4 1924-1938 0
11.73 Abt. XV Statistik. Gr II BRAK 0 0
11.74 Abt. XV Statistik. Gr III Vokszählung 2 1910-1935 0
11.75 Abt. XV Statistik. Gr IV Vorschriften über Berufe und Gewerbezählungen 2 1917-1935 0
11.76 Abt. XV Statistik. Gr V Viehzählungen 2 1916-1931 0
11.77 Abt. XV Statistik. Gr VI BRAK 0 0
11.78 Abt. XV Statistik. Gr VII Badenbenutzung und Erntestatistik 3 1878-1927 0
11.79 Abt. XVI Verwaltung der Warthe. Gr I Allgemeines 9 1902-1944 0
11.80 Abt. XVI Verwaltung der Warthe. Gr II Warthebruchdeichamt 3 1782-1916 0
11.81 Abt. XVI Verwaltung der Warthe. Gr III Anlegung u. Unterhaltung der Wälle 3 1833-1931 0
11.82 Abt. XVI Verwaltung der Warthe. Gr IV Deichsachen 2 1924-1943 0
11.83 Abt. XVII Kunst, Wiessenschaft u. Literatur. Gr I Denkmäler - Allgemeines 2 1896-1935 0
11.84 Abt. XVII Kunst, Wiessenschaft u. Literatur. Gr II Altertumer 1 1886-1935 0
11.85 Abt. XVII Kunst, Wiessenschaft u. Literatur. Gr III Denkmäler in Stadtkreis 1 1896-1926 0
11.86 Abt. XVII Kunst, Wiessenschaft u. Literatur. Gr IV Städt. Muzeum 1 1931-1933 0
11.87 Abt. XVII Kunst, Wiessenschaft u. Literatur. Gr V Museen in anderen Städten 4 1859-1935 0
11.88 Abt. XVIII Allgemeine Verwaltungssachen. Gr I Geschäftsverkehr in der Verwaltung 11 1920-1945 0
11.89 Abt. XVIII Allgemeine Verwaltungssachen. Gr II Amtshilfe 21 1897-1944 0
12 Dienststelle III 0 0
12.1 Polizei Verwaltung. Allgemeines 4 1822-1936 0
12.2 Polizei Verwaltung. Bausachen 52 1809-1943 0
12.3 Polizei Verwaltung. Feuerpolizeisachen 22 1853-1938 0
12.4 Polizei Verwaltung. Gewerbesachen 39 1741-1944 0
12.5 Polizei Verwaltung. Heimatssachen 2 1890-1928 0
12.6 Polizei Verwaltung. Medizinalsachen 9 1806-1914 0
12.7 Polizei Verwaltung. Mobilmachungssachen 8 1895-1923 0
12.8 Polizei Verwaltung. Militärsachen 59 1830-1924 0
12.9 Polizei Verwaltung. Religionssachen 2 1797-1910 0
12.10 Polizei Verwaltung. Separationssachen 1 1876-1882 0
12.11 Polizei Verwaltung. Sicherheitspolizeisachen 58 1864-1945 0
12.12 Polizei Verwaltung. Statistiksachen 13 1837-1936 0
12.13 Polizei Verwaltung. Unfallversicherungssachen 9 1895-1944 0
12.14 Polizei Verwaltung. Vereinssachen 3 1894-1918 0
12.15 Polizei Verwaltung. Wasserpolizeisachen 1 1907-1924 0
12.16 Polizei Verwaltung. Wegepolizeisachen 7 1847-1942 0
13 Dienststelle IV 0 0
13.1 Abt. I Allgemeines Verwaltungssachen. Gr I Allgemeines 21 1897-1944 0
13.2 Abt. I Allgemeines Verwaltungssachen. Gr II Armensachen 0 0
13.3 Abt. II Krankenversicherung. Gr I Allgemeines 32 1884-1942 0
13.4 Abt. II Krankenversicherung. Gr II Ortskrankenkassen 10 1917-1944 0
13.5 Abt. II Krankenversicherung. Gr III Betriebskrankenkassen 8 1884-1941 0
13.6 Abt. II Krankenversicherung. Gr IV Innungskrankenkassen 5 1920-1940 0
13.7 Abt. III Unfallversicherung. Gr I Allgemeines 5 1871-1942 0
13.8 Abt. III Unfallversicherung. Gr II Berufsgenossenschaften 27 1884-1943 0
13.9 Abt. III Unfallversicherung. Gr III Arzte der städt. Krankenanstalten 1 1899-1929 0
13.10 Abt. IV Inwaliden u. Altenversicherung. Gr I Allgemeines 9 1905-1944 0
13.11 Abt. IV Inwaliden u. Altenversicherung. Gr II Organisationen u. Verbäude 3 1929-1944 0
13.12 Abt. V Angestelltenversicherung. Gr I Allgemeines 2 1927-1944 0
13.13 Abt. VI Private Versicherungsunternehmen. Gr I Allgemeines 3 1846-1944 0
13.14 Abt. VI Private Versicherungsunternehmen. Gr II Kranken u. Sterbekassen 7 1887-1943 0
13.15 Abt. VII Arbeitswesen / Arbeitsfürsorge/. Gr I Statistik - Allgemeines 5 1918-1933 0
13.16 Abt. VII Arbeitswesen / Arbeitsfürsorge/. Gr II Arbeitsmarkt 3 1919-1933 0
13.17 Abt. VII Arbeitswesen / Arbeitsfürsorge/. Gr III Offentlicher Arbeitsnachweis 1 1924-1933 0
13.18 Abt. VII Arbeitswesen / Arbeitsfürsorge/. Gr IV Teuerungsstatistik 1 1920-1921 0
13.19 Abt. VII Arbeitswesen / Arbeitsfürsorge/. Gr V Demobilmachungsausschuss 5 1918-1935 0
13.20 Abt. VIII BRAK 0 0
13.21 Abt. IX Industrie - Handels - Gewerbe - Landwirtschafts u. Verkehrwesen. Gr I Vorschuss und Kreditverein 8 1846-1943 0
13.22 Abt. IX Industrie - Handels - Gewerbe - Landwirtschafts u. Verkehrwesen. Gr II Förderung der Industrie 1 1920-1932 0
13.23 Abt. IX Industrie - Handels - Gewerbe - Landwirtschafts u. Verkehrwesen. Gr III Handelssachen u. Handelskammer 6 1819-1936 0
13.24 Abt. IX Industrie - Handels - Gewerbe - Landwirtschafts u. Verkehrwesen. Gr IV Gewerbeordnung 3 1899-1940 0
13.25 Abt. IX Industrie - Handels - Gewerbe - Landwirtschafts u. Verkehrwesen. Gr V Landwirtschaft 6 1906-1933 0
13.26 Abt. IX Industrie - Handels - Gewerbe - Landwirtschafts u. Verkehrwesen. Gr VI Verkehrswesen, Schiffahrt 3 1919-1920 0
13.27 Abt. X Handwerks u. Innungssachen. Gr I Allgemeines 9 1799-1941 0
13.28 Abt. X Handwerks u. Innungssachen. Gr II Organisations der Handwerks 8 1852-1938 0
13.29 Abt. X Handwerks u. Innungssachen. Gr III Prüfungsangelegenheiten 17 1848-1941 0
13.30 Abt. X Handwerks u. Innungssachen. Gr IV Innungen / ułożone alfabetycznie/ 84 1708-1939 38
13.31 Abt. XI BRAK 0 0
13.32 Abt. XII BRAK 0 0
13.33 Abt. XIII Wohnungswesen. Gr I Wonhungsordnung 1 1918-1933 0
13.34 Abt. XIII Wohnungswesen. Gr II Wohnungsstatistik 1 1919-1922 0
13.35 Abt. XIV Mietenigungsamt. Gr I Allgemeines 10 1937-1944 0
13.36 Abt. XIV Mietenigungsamt. Gr II Privatsbehörde für Mieten 1 1942-1942 0
14 Dienststelle V 0 0
14.1 Vormundschaft 65 1920-1932 0
15 Dienststelle VI 0 0
15.1 Abt. I BRAK 0 0
15.2 Abt. II BRAK 0 0
15.3 Abt. III Ernährungsamt. Gr I Allgemeines 23 1930-1945 0
15.4 Abt. III Ernährungsamt. Gr II Bestimmungen über die Lebensmittelversorgung 21 1915-1945 0
15.5 Abt. III Ernährungsamt. Gr III Bestimmungen über die Selbstversorger 20 1931-1945 0
15.6 Abt. III Ernährungsamt. Gr IV Lebensmittel für an Werkküchen 6 1939-1945 0
15.7 Abt. III Ernährungsamt. Gr V Lebensmittel für Wermacht, RAD, Polizei Verpflegungssätze Volkssturm 7 1938-1945 0
15.8 Abt. III Ernährungsamt. Gr VI Bezurgscheinwesen 1 1942-1945 0
16 Dienststelle VII 0 0
16.1 Abt. I Allgemeines 130 1801-1945 0
16.2 Abt. II Offentliche städt. Gebaude. Gr I BRAK 0 0
16.3 Abt. II Offentliche städt. Gebaude. Gr II BRAK 0 0
16.4 Abt. II Offentliche städt. Gebaude. Gr III BRAK 0 0
16.5 Abt. II Offentliche städt. Gebaude. Gr IV Beheisung öffentliche Gebäude 3 1926-1944 0
16.6 Abt. III Bebaute Mietgrundstücke. Gr I Allgemeines 28 1909-1945 0
16.7 Abt. III Bebaute Mietgrundstücke. Gr II Eigentumsverhältnisse, Baulichkeiten, Verwertung 35 1921-1944 0
16.8 Abt. III Bebaute Mietgrundstücke. Gr III Eigentumsverhältnisse, Baulichkeiten, Verwertung 51 1883-1945 0
16.9 Abt. III Bebaute Mietgrundstücke. Gr IV Eigentumsverhältnisse, Baulichkeiten, Verwertung 38 1845-1944 0
16.10 Abt. III Bebaute Mietgrundstücke. Gr V Eigentumsverhältnisse, Baulichkeiten, Verwertung 42 1913-1944 0
16.11 Abt. III Bebaute Mietgrundstücke. Gr VI Eigentumsverhältnisse, Baulichkeiten, Verwertung 77 1892-1945 0
16.12 Abt. III Bebaute Mietgrundstücke. Gr VII Eigentumsverhältnisse, Baulichkeiten, Verwertung 49 1894-1945 0
16.13 Abt. III Bebaute Mietgrundstücke. Gr VIII Eigentumsverhältnisse, Baulichkeiten, Verwertung 17 1827-1944 0
16.14 Abt. III Bebaute Mietgrundstücke. Gr IX Eigentumsverhältnisse, Baulichkeiten, Verwertung 11 1897-1943 0
16.15 Abt. IV Bebaute Pachtgrungstücke. Gr I Im Stadtkreise gelegene Pachtgrundstücke 17 1781-1944 0
16.16 Abt. IV Bebaute Pachtgrungstücke. Gr II BRAK 1 1886-1886 0
16.17 Abt. IV Bebaute Pachtgrungstücke. Gr III Stadtgut Neusoest 4 1917-1944 0
16.18 Abt. V Unbeaute Grundstücke. Gr I Im Stadtkreise gelegene Grundstücke 134 1800-1945 0
16.19 Abt. V Unbeaute Grundstücke. Gr II Schrebergärten 23 1859-1944 0
16.20 Abt. V Unbeaute Grundstücke. Gr III Ausserhalb des Stadtkreise gelegene Grundstücke 8 1771-1943 0
16.21 Abt. V Unbeaute Grundstücke. Gr IV Bürgerbruch 24 1809-1941 0
16.22 Abt. V Unbeaute Grundstücke. Gr V Industriegelände 74 1882-1944 0
16.23 Abt. VI BRAK 0 0
16.24 Abt. VII Rechte u. Verpflichtungen, Erbpacht. Gr I Verkaufs, Niederkaufs u. Rückkaufsrecht 2 1802-1933 0
16.25 Abt. VII Rechte u. Verpflichtungen, Erbpacht. Gr II BRAK 0 0
16.26 Abt. VII Rechte u. Verpflichtungen, Erbpacht. Gr III BRAK 0 0
16.27 Abt. VII Rechte u. Verpflichtungen, Erbpacht. Gr IV BRAK 0 0
16.28 Abt. VII Rechte u. Verpflichtungen, Erbpacht. Gr V Sonstige Rechte u. Verplichtungen 6 1859-1944 0
16.29 Abt. VIII Forstverwaltung. Gr I Allgemeines 28 1749-1945 0
16.30 Abt. VIII Forstverwaltung. Gr II Eigentumsverhältnisse, Berechtigungen 17 1831-1943 0
16.31 Abt. VIII Forstverwaltung. Gr III Grundstücke 32 1816-1944 0
16.32 Abt. VIII Forstverwaltung. Gr IV Verwaltung 5 1847-1945 0
16.33 Abt. VIII Forstverwaltung. Gr V Forstbetrieb 19 1878-1945 0
16.34 Abt. VIII Forstverwaltung. Gr VI Forstzeugnisse, Forstnutzungen 19 1882-1944 0
16.35 Abt. VIII Forstverwaltung. Gr VII Forstchule 7 1828-1945 0
16.36 Abt. IX Jagdwesen. Gr I Allgemeines 11 1810-1944 0
16.37 Abt. IX Jadgwesen. Gr II Verpachtung der städt. Jagden 12 1868-1945 0
16.38 Abt. X Verwaltung des Gas, Wasser u. Kanalwerke. Gr I Allgemeines 6 1898-1939 0
16.39 Abt. X Verwaltung des Gas, Wasser u. Kanalwerke. Gr II Grundszücke, Gebäude, Betriebsrichtungen des Gaswerks 12 1884-1944 0
16.40 Abt. X Verwaltung des Gas, Wasser u. Kanalwerke. Gr III BRAK 0 0
16.41 Abt. X Verwaltung des Gas, Wasser u. Kanalwerke. Gr IV Grundstücke, Gebäude, Betriebsanrichtungen des Gaswerks 3 1895-1909 0
16.42 Abt. X Verwaltung des Gas, Wasser u. Kanalwerke. Gr V Betrieb des Wasserwerks 6 1886-1922 0
16.43 Abt. X Verwaltung des Gas, Wasser u. Kanalwerke. Gr VI BRAK 0 0
16.44 Abt. X Verwaltung des Gas, Wasser u. Kanalwerke. Gr VII Betrieb des Kanalwerks 3 1899-1915 0
16.45 Abt. X Verwaltung des Gas, Wasser u. Kanalwerke. Gr VIII Kanalisation des Strassen 2 1894-1918 0
16.46 Abt. X Verwaltung des Gas, Wasser u. Kanalwerke. Gr IX Strassenbeleuchtung 4 1887-1945 0
16.47 Abt. XI Elektrizitätswerk u. Strassenbahn. Gr I BRAK 0 0
16.48 Abt. XI Elektrizitätswerk u. Strassenbahn. Gr II Elektrizitätswerk 4 1898-1942 0
16.49 Abt. XII Städt. Schlachthof. Gr I Allgemeines 32 1890-1944 0
16.50 Abt. XII Städt. Schlachthof. Gr II Grundstücke, Gebäude, Betriebsabrichtungen 23 1886-1944 0
16.51 Abt. XII Städt. Schlachthof. Gr III Verwaltung, Betrieb 26 1889-1944 0
16.52 Abt. XII Städt. Schlachthof. Gr IV Rörsachen 7 1884-1944 0
16.53 Abt. XIII Fuhramt, Strassenreinigung, Müllabfuhr, Öffentliche Bedürfnisanstallten. Gr I Allgemeines 31 1892-1945 0
16.54 Abt. XIII Fuhramt, Strassenreinigung, Müllabfuhr, Öffentliche Bedürfnisanstallten. Gr II Grundstücke, Gebaude, Betriebseinrichtungen des Fuhramtes 10 1907-1945 0
16.55 Abt. XIII Fuhramt, Strassenreinigung, Müllabfuhr, Öffentliche Bedürfnisanstallten. Gr III Betrieb des Fuhramtes 17 1913-1944 0
16.56 Abt. XIII Fuhramt, Strassenreinigung, Müllabfuhr, Öffentliche Bedürfnisanstallten. Gr IV Strassenvereinigung 28 1885-1945 0
16.57 Abt. XIII Fuhramt, Strassenreinigung, Müllabfuhr, Öffentliche Bedürfnisanstallten. Gr V Müllabfuhr 13 1912-1945 0
16.58 Abt. XIV Parkverwaltung. Gr I Allgemeines 31 1826-1944 0
16.59 Abt. XIV Parkverwaltung. Gr II Städt - Parkanlagen u. sonstige Anlagen 53 1821-1945 0
16.60 Abt. XIV Parkverwaltung. Gr III Bepflanzung von Strassen u. Plätzen 87 1821-1944 0
16.61 Abt. XIV Parkverwaltung. Gr IV Nutzungen aus städt. Alleen u. Anlagen 22 1819-1945 0
16.62 Abt. XV Versicherung städt. Gebäude u. Geräte gegen Brandschaden. Gr I Allgemeines 2 1913-1939 0
16.63 Abt. XV Versicherung städt. Gebäude u. Geräte gegen Brandschaden. Gr II Versicherung städt. Gebäude usw 3 1890-1944 0
16.64 Abt. XV Versicherung städt. Gebäude u. Geräte gegen Brandschaden. Gr III Versicherung des Inwentars 3 1881-1944 0
16.65 Abt. XVI BRAK 0 0
16.66 Abt. XVII Verkehrswesen. Gr I Allgemeines 17 1896-1945 0
16.67 Abt. XVII Verkehrswesen. Gr II Märkte 30 1812-1944 0
16.68 Abt. XVII Verkehrswesen. Gr III Ufer u. Wagessachen 22 1882-1945 0
16.69 Abt. XVII Verkehrswesen. Gr IV Eisenbahnen 31 1842-1943 0
16.70 Abt. XVII Verkehrswesen. Gr V Post-Telegraphen u. Fernsprechwesen 2 1911-1938 0
16.71 Abt. XVII Verkehrswesen. Gr VI Kraftwagenverkehr 5 1913-1938 0
16.72 Abt. XVII Verkehrswesen. Gr VII Luftverkehrwesen 4 1912-1942 0
16.73 Abt. XVII Verkehrswesen. Gr VIII Fluss u. Kanalschiffahrt 6 1898-1944 0
16.74 Abt. XVII Verkehrswesen. Gr IX Verkehrsstatistik 7 1906-1944 0
16.75 Abt. XVII Verkehrswesen. Gr X Ratskeller 2 1939-1945 0
17 Dienststelle VIII 0 0
17.1 Abt. I Statdbauamt. Gr I Verwaltungssachen 23 1801-1945 0
17.2 Abt. I Statdbauamt. Gr II Personal des Stadtbauamts 5 1919-1945 0
17.3 Abt. II Vermessungsamt. Gr I Allgemeines 2 1924-1944 0
17.4 Abt. II Vermessungsamt. Gr II Stadtische Vermessungsamt 6 1921-1943 0
17.5 Abt. II Vermessungsamt. Gr III Landesaufnahme 6 1879-1944 0
17.6 Abt. III Städtebauung. Gr I Allgemeines 20 1885-1944 0
17.7 Abt. III Städtebauung. Gr II Bebauungspläne 30 1861-1943 230
17.8 Abt. III Städtebauung. Gr III Siedlungs u. Wohnungsbau 41 1893-1944 0
17.9 Abt. III Städtebauung. Gr IV Historischebauten 6 1810-1944 0
17.10 Abt. III Städtebauung. Gr V Mieteinigungsamt 1 1921-1937 0
17.11 Abt. III Städtebauung. Gr VI Wohnungswesen 3 1919-1923 0
17.12 Abt. III Städtebauung. Gr VII Wohnungsfürsorge 1 1934-1938 0
17.13 Abt. III Städtebauung. Gr VIII Siedlungswesen 15 1916-1943 0
17.14 Abt. III Städtebauung. Gr IX Baukostenzuschüsse 16 1918-1943 0
17.15 Abt. III Städtebauung. Gr X R Reichszuschüsse 11 1928-1944 0
17.16 Abt. III Städtebauung. Gr X Verkehr mit städt. Grundstücken 18 1921-1944 0
17.17 Abt. III Städtebauung. Gr X H Reichsbauderlehn 2 1932-1939 0
17.18 Abt. III Städtebauung. Gr XI Verkehr mit Landwirtschäftlichen Grundstücken 4 1917-1944 0
17.19 Abt. IV BRAK 0 0
17.20 Abt. V Städt. Bauverwaltung. Gr I Allgemeines 16 1840-1943 0
17.21 Abt. V Städt. Bauverwaltung. Gr II Laufende Instandsetzungen 1 1936-1943 0
17.22 Abt. V Städt. Bauverwaltung. Gr III Offentliche Gebäude 69 1707-1944 412
17.23 Abt. V Städt. Bauverwaltung. Gr IV Patronatsbauten 14 1834-1942 0
17.24 Abt. V Städt. Bauverwaltung. Gr V Schulen u. Turnhallen 68 1827-1944 0
17.25 Abt. V Städt. Bauverwaltung. Gr VI Städt. Krankenhaus 20 1898-1944 0
17.26 Abt. V Städt. Bauverwaltung. Gr VII Wohlfahrtsanstalten 25 1890-1941 0
17.27 Abt. V Städt. Bauverwaltung. Gr VIII Städt. Schlachthof 2 1866-1928 0
17.28 Abt. V Städt. Bauverwaltung. Gr IX Städt. Wohnhäuser 46 1899-1943 0
17.29 Abt. V Städt. Bauverwaltung. Gr X Sonstige Gebäude u. Anlagen 62 1817-1944 0
17.30 Abt. V Städt. Bauverwaltung. Gr XI Notstandsarbeiten 20 1918-1939 0
17.31 Abt. VI Strassen und Wegebau. Gr I Allgemeines 33 1846-1944 0
17.32 Abt. VI Strassen und Wegebau. Gr II Strassen und Wege im Stadtkreis 693 1827-1945 0
17.33 Abt. VI Strassen und Wegebau. Gr III Strassen und Wege im Landkreis 28 1812-1943 0
17.34 Abt. VI Strassen und Wegebau. Gr IV Kreis und Provinzialschausseen 13 1828-1941 0
17.35 Abt. VI Strassen und Wegebau. Gr V Namenlose Strassen und Wege 29 1890-1941 0
17.36 Abt. VI Strassen und Wegebau. Gr VI Städt. Bahnhof 8 1839-1944 0
17.37 Abt. VII Brücken und Durchlässe. Gr I Allgemeines 2 1820-1944 0
17.38 Abt. VII Brücken und Durchlässe. Gr II Strasse, Brucke über die Warhe 54 1826-1944 0
17.39 Abt. VII Brücken und Durchlässe. Gr III Kanalbrücke 11 1855-1942 0
17.40 Abt. VII Brücken und Durchlässe. Gr IV Kladowbrücken 21 1776-1944 0
17.41 Abt. VII Brücken und Durchlässe. Gr V Sonstige Brücken und Durchlässe 8 1777-1944 0
17.42 Abt. VIII Wasserläufe, Uferanlage, Be-und Entwasserung Brunnen. Gr I Allgemeines 4 1913-1944 0
17.43 Abt. VIII Wasserläufe, Uferanlage, Be-und Entwasserung Brunnen. Gr II Warthestrom und Hafenanlagen 29 1833-1944 0
17.44 Abt. VIII Wasserläufe, Uferanlage, Be-und Entwasserung Brunnen. Gr III Kladowflies 8 1888-1943 0
17.45 Abt. VIII Wasserläufe, Uferanlage, Be-und Entwasserung Brunnen. Gr IV Sonstige Wasserlaufe 4 1807-1941 0
17.46 Abt. VIII Wasserläufe, Uferanlage, Be-und Entwasserung Brunnen. Gr V Be-und Entwasserung 39 1819-1944 0
17.47 Abt. VIII Wasserläufe, Uferanlage, Be-und Entwasserung Brunnen. Gr VI Offentliche Brunnen 6 1810-1944 0
18 Baupolizei 0 0
18.1 Adolf-Hitler-Strasse (od 1933), Heinersdorferstrasse, Długa (od VIII 1945), Jagiełły (od 1946), Kosynierów Gdyńskich 94 1877-1964 0
18.2 Alsenstrasse, Sybiraków 1 1937-1940 0
18.3 Am Kinderfenn, Heinersdorfer See Weg (do 1932 lub 1933) Heinersdorfer Weg, Błotna (od VIII 1945) 17 1896-1960 749
18.4 Am Wall, Wall, Sienkiewicza (od VIII-IX 1945), I Maja (od VIII 1945), Wał Okrężny (II 1946) 41 1863-1961 0
18.5 Anckerstrasse, Nowa (od VII 1945), Jana Matejki (od VIII 1945) 38 1890-1962 0
18.6 Angerstrasse (od 1823), Przemysłowa (od VI 1945) 78 1876-1960 0
18.7 Baderstrasse (~ 1719), Badergasse, Łazienki (VIII 1945) 13 1877-1959 0
18.8 Bahnhofstrasse (1856), Querstrasse (przed 1863), Bahnhofstrasse, Dworcowa (VI 1945) 26 1865-1962 1237
18.9 Bahrstrasse [Grosser Anger ~1888], Gołębia (od VIII 1945) 1 1902-1940 0
18.10 Bentschenerstrasse, Zbąszyńska (od VIII 1945) 6 1927-1961 0
18.11 Birnbaumerstrasse, Międzychodzka (od VIII 1945) 38 1928-1957 0
18.12 Bismarkstrasse (1888), Kladowufer (1895/99), Bismarckstrasse, Kolumba (od VI do IX 1945), Władysława Łokietka (od VIII 1945) 39 1883-1961 0
18.13 Blücherstrasse, Parkowa (od VII 1945), [Józefa] Wybickiego (od VIII 1945) 12 1888-1958 0
18.14 Böhmischestrasse (1888-1939), Schützenstrasse, Bracka (od VIII 1945) 28 1877-1953 1383
18.15 Böhmstrasse, B-strasse (przed 1894), Miedziana (od VI do IX 1945), 30 Stycznia (od VIII 1945) 0 0
18.16 Bollwerk, Am Bollwerk, Nadbrzeżna (od VIII 1945) 18 1863-1954 0
18.17 Brahtzallee (1908-1933), Streichhölzer-Allee, [Jana Karola] Marcinkowskiego (od VIII 1945) 19 1934-1965 0
18.18 Brauerstrasse, Piastów (od VIII 1945 do 1960), Spichrzowa 2 1902-1942 0
18.19 Brenkenhofstrasse [Grosser Anger], Sokola (od VIII 1945 do 1950), [Janka] Krasickiego 7 1887-1956 0
18.20 Brombergerstrasse [Stadtrandsiedlung Kuhburg], Bydgoska (od VIII 1945) 8 1933-1963 286
18.21 Brückenstrasse, Mostowa (VII 1945) 14 1877-1960 0
18.22 Buchwaldweg, [Karola] Szymanowskiego (od VIII 1945) 6 1924-1943 0
18.23 Bülowstrasse, [Jana Karola] Chodkiewicza (od VIII 1945) 33 1911-1961 1774
18.24 Burchardtstrasse, [Kazimierza] Jagiellończyka (od VIII 1945) 9 1912-1944 0
18.25 Buttersteig (1863), Eulamer Weg (1888), Towarowa (od VIII 1945) 7 1910-1955 0
18.26 Caprivistrasse, [gen. Ignacego] Prądzyńskiego (od VIII 1945 do 1950), [Stefana] Okrzei (od 1950) 12 1925-1953 0
18.27 Charlottenstrasse (~1719-1818), Mannergasse, Lubuska (od VIII 1945) 1 1892-1941 0
18.28 Damaschkestrasse, [Marii] Skłodowskiej-Curie (od VIII 1945) 12 1920-1939 0
18.29 Dammstrasse, Krzywa (od VI do IX 1945), Grobla (VIII 1945) 98 1863-1962 0
18.30 Darrstrasse, Spichrzowa (od VIII 1945) 7 1863-1962 0
18.31 Dietrich-Eckart-Strasse, [Stanisława] Staszica (od 1945), Związku Walki Młodych (1978), [Ignacego] Mościckiego (od 1992) 7 1934-1944 0
18.32 Drägerstrasse, Żelazna (od VIII 1945) 9 1920-1941 0
18.33 Duisbergstrasse, Projektowana (1958), Okólna (1959) 9 1942-1959 0
18.34 Düppelstrasse, Pomorska (od VIII 1945) 10 1914-1943 0
18.35 Erdmannsweg [in Bürgerwiesen], Nowa [na Os. Poznańskim] 8 1889-1943 0
18.36 Erlenweg [in Bürgerwiesen], Skwierzyńska 88 1892-1956 0
18.37 Feldstrasse (1888), Südliche Querstrasse (przed 1894), Feldstrasse, Prosta (od VIII 1945) 7 1884-1957 0
18.38 Fennerstrasse (~1908-1914~), Soldiner Chaussee (1914-1925), [Artura] Grottgera (od VIII 1945) 32 1904-1964 0
18.39 Fernemühlenstrasse, Lipowa (od VI 1945 do I 1946), [Krzysztofa] Żegockiego (od VIII 1945), Króla Ducha (od 24 XI 1945), Krajowej Rady Narodowej (od 1947), [Edwarda] Borowskiego (od 1992) 40 1877-1962 0
18.40 Fischerstrasse, Rybacka (od VIII 1945) 15 1891-1944 0
18.41 Flensburgerstrasse, Boczna Podmiejska (przed 1960) 8 1933-1961 0
18.42 Franz-Seldte-Strasse (~1855-1933), Bergstrasse, Podgórna (od VII do IX 1945), [Michała] Drzymały (od VIII 1945) 48 1873-1964 2392
18.43 Friedebergerstrasse (~1825-1831~), Stolzenberger Damm, Stolzenberger Steindamm (~1844-1846/55), [aleja Franciszka] Walczaka (od VI 1945) 87 1874-1960 152
18.44 Friedrichstadt, Friedeberg, Frydrychowo, [Alei]11 Listopada (nr 18), Tkacka (od VII 1945), połączona z ulicą Chyżą [Kietz](ok. 1949), wówczas Obrońców Staliningradu, Gwardii Ludowej (po 1960), [Alei] 11 Listopada (po 1992) 104 1810-1963 0
18.45 Friedrichstrasse (od XVII w), Markt (ca. 1818), Pionierów (od VI 1945) 10 1878-1965 0
18.46 Friedrich-Wilhelm-Kranich-Strasse (po 1939), Unter dem Galgenberge (do ca. 1936), [Adama] Asnyka (od VIII 1945) 2 1934-1945 132
18.47 Friesenstrasse, Jasna (od VIII 1945) 7 1893-1923 0
18.48 Gartenstrasse, Ogrodowa (od VIII 1945) 12 1874-1964 0
18.49 Gerberstrasse (ca. 1719), Wasserstrasse Gnesenerstrasse 16 1873-1963 0
18.50 Gnesenerstrasse, Gnieźnieńska (od VIII 1945) 49 1920-1959 0
18.51 Goethestrasse, [Juliusza] Słowackiego (od VIII 1945) 5 1910-1958 0
18.52 Grabenmühlenstrasse, [św.] Wojciecha (od VIII 1945), [Małgorzaty] Fornalskiej (od 1950) 3 1912-1955 0
18.53 Grenzweg, Graniczna (VIII 1945) 1 1930-1935 0
18.54 Grossstrasse, Grossweg, [Stefana] Żeromskiego (od VIII 1945) 21 1890-1945 0
18.55 Grüner Weg, Zielona (od VIII 1945) 22 1879-1961 0
18.56 Hammeltrift, Owcza (od VIII 1945) 5 1883-1943 0
18.57 Hardenbergstrasse, Leinwandbleiche (do 1895/99), [Franklina Delano] Roosvelta 5 1903-1943 0
18.58 Hauptangerweg, Grosser-Anger-Weg (do 1888/94), Podgórna (od VIII 1945) 8 1889-1944 0
18.59 Heinersdorferstrasse, Adolf-Hitler-Strasse 19 1906-1960 0
18.60 Heinestrasse, [Stanisława] Wyspiańskiego (od VIII 1945) 7 1924-1939 0
18.61 Herman-Göring-Strasse, Pestalozzistrasse (od 1895/99 do 1938), [Ewarysta] Estkowskiego (od VIII 1945) 17 1884-1955 644
18.62 Heyderkrugerstrasse, Żniwna (od 1950/60) 20 1932-1945 0
18.63 Hindenburgstrasse, Neuestrasse (od 1875 do 1916), [Bolesława] Chrobrego 36 1824-1964 5794
18.64 Hintermühlenweg, [marszałka Ferdynanda] Focha (od VIII 1945), [Aleksandra] Puszkina (ok. 1949) 41 1894-1961 0
18.65 Hinterstrasse, Mauergasse (ca. 1719), Zaułek (od VIII 1945) 9 1879-1959 0
18.66 Hohenzollernplatz, Rathenauplatz (ca 1930), Plac Walki Młodych (od VIII 1945) 2 1929-1939 0
18.67 Hohenzollernstrasse, [ks. Józefa] Poniatowskiego (od VIII 1945) 67 1910-1964 1652
18.68 Horst-Wessel-Strasse (XIX w.), Am Turnplatz, Zimmerstrasse (od 1895/99 do 1933), [Feliksa] Dzierżyńskiego (od 1950), Kazimierza Wielkiego (od 1989) 71 1873-1965 0
18.69 Jahnstrasse, Jana (od VII 1945), Kwiatowa (od VIII 1945) 13 1897-1959 0
18.70 Kaempfstrasse, [Marii] Konopnickiej (od VIII 1945) 11 1932-1962 0
18.71 Karl-Teike-Platz, Lindenplatz (~1800-1939), Plac Staromiejski (od VIII 1945) 6 1892-1958 0
18.72 Kesselstrasse (do 1895/99), Kietz (nr 28-30), Mała (od VIII 1945) 3 1891-1943 0
18.73 Keutelstrasse, Żelazna (VII 1945), [Stanisława] Moniuszki (od VIII 1945) 21 1921-1963 0
18.74 Kietz, Auf fem Kietz, Chyża (od VIII 1945), połączona z ul. Tkacką [Friedrichstadt] (ok. 1949), Obrońców Staliningradu, Gwardii Ludowej (po 1960), 11 Listopada (od 1992) 21 1873-1960 0
18.75 Kietzerstrasse, Kietzer Weg (do 1935/38), Polna (od VIII 1945) 1 1935-1940 0
18.76 Kirstädterstrasse, [Mikołaja] Kopernika (od VIII 1945) 3 1923-1935 0
18.77 Kladowstrasse, Berlinchener Chaussee (do 1863/94), Wielka (od VII 1945), Przemysława (od VIII 1945), [gen. Karola] Świerczewskiego (od 1947), [kardynała Stefana] Wyszyńskiego (od 1992) Klosestrasse 123 1863-1968 0
18.78 Klosestrasse, [gen. Jarosława] Dąbrowskiego (od VIII 1945) 1 1938-1940 66
18.79 Klugstrasse, [Jana] Kasprowicza (od VIII 1945) 37 1920-1964 0
18.80 Költschener Wall, Wał Długi (od VIII 1945) 6 1889-1944 0
18.81 Kreuzweg, Krzyżowa (od VIII 1945), Kręta (przed 1960) Kreuzweg Kreuzweg 16 1891-1960 0
18.82 Kuhburgerstrasse, Kobylogórska (od VIII 1945) 55 1878-1969 0
18.83 Kurzer Weg, Krótka (od VIII 1945) 13 1887-1961 0
18.84 Küstrinerstrasse, Wandy Wasilewskiej (od V 1945), Sikorskiego (po 1960) 125 1863-1965 0
18.85 Lehmannstrasse, [Fryderyka] Chopina (od VIII 1945) 23 1896-1965 850
18.86 Liebigstrasse, Skromna 5 1941-1959 0
18.87 Lissaerstrasse, Windmühlenweg (przed 1939), Wiatraczna (od VIII 1945) 14 1890-1961 0
18.88 Lorenzdorferstrasse, Podmiejska (od VIII 1939) 28 1911-1963 0
18.89 Lorenzstrasse, Łysa (od 1945) 1 1897-1939 0
18.90 Lüderitzstrasse, [Wojciecha] Bogusławskiego (od VIII 1945) 2 1939-1942 50
18.91 Lugestrasse, [Ignacego] Padarewskiego (od VIII 1945), [Marcelego] Nowotki (po 1950), Orląt Lwowskich (od 1992) 7 1917-1961 0
18.92 Luisenstrasse, Judenstrasse (przed 1812), Louisenstrasse (ca. 1818), Krawiecka (od VI do IX 1945), Łużycka (od VIII 1945) 43 1863-1960 0
18.93 Mährischestrasse, Mittelstrasse (przed 1939), Spokojna (od VIII 1945) 33 1877-1958 0
18.94 Marktplatz, Markt, Butermarkt (XIX), [Michała] Roli-Żymierskiego (od VIII 1945), Stary Rynek (od VIII 1945), [plac] Jedności Robotniczej (od 1949 do ok. 1959), Plac Katedralny (od 1997/1998) 23 1864-1945 135
18.95 Maskenauerstrasse, Półwiejska (od VIII 1945) 8 1895-1944 0
18.96 Masurenweg, Krzywa (od 1960) [wyznaczona przed 1945 i zbudowana po wojnie wg. zbliżonych planów] 14 1936-1945 0
18.97 Mauerstrasse, Nad Murem Miejskim (od VIII 1945), Zabytkowa (przed 1960) 26 1863-1947 0
18.98 Max-Bahr-Strasse, Am Wal (32-62) (do 1930), Fabryczna (od VI 1945) 64 1890-1965 4304
18.99 Mehlstrasse, Cicha (od VIII 1945) 5 1889-1944 203
18.100 Meydammstrasse, [marszałka Gieorgija] Żukowa (od VI 1945), Mieszka I (od VIII 1945) 63 1881-1963 0
18.101 Miquelstrasse, [Stefana] Czarnieckiego (od VIII 1945) 3 1932-1961 61
18.102 Moltkestrasse, [Juliusza] Słowackiego (od VII 1945), [marszałka Gieorgija] Żukowa (od VIII 1945), [gen. Jarosława] Dąbrowskiego (od 1956/60) 33 1884-1965 2744
18.103 Mühlenplatz, Płac Młyński (od VIII 1945) 5 1844-1944 0
18.104 Mühlenstrasse, Młyńska (od VII 1945) 17 1877-1960 0
18.105 Nakelerstrasse, Nakielska (od VIII 1945) 1 1937-1938 0
18.106 Neuestrasse, Hindenburgstrasse 2 1904-1943 108
18.107 Neumannstrasse, Piaskowa (od VIII 1945) 2 1888-1929 0
18.108 Neusoesterstrasse, Dworska (od VIII 1945), [Marcina] Kasprzaka (od ok. 1950) 16 1887-1957 0
18.109 Ostmarkenstrasse, Turnplatz (od 1863), Am Turnplatz, Turnstrasse (przed 1888-1939), Olimpijska (od VIII 1945), Śląska (od VIII 1945) 46 1885-1963 0
18.110 Paradeplatz, Plac Jakuba Wujka (od VIII 1945) 5 1877-1944 0
18.111 Peterstrasse, [Augusta] Cieszkowskiego (od VIII 1945) 18 1934-1943 659
18.112 Planstrasse, Jaskółcza (od VIII 1945) 1 1908-1933 0
18.113 Poetensteig, Pamiątkowa (od VIII 1945) 2 1897-1938 0
18.114 Pohlstrasse, [Cypriana Kamila] Norwida (od VIII 1945) 24 1920-1960 0
18.115 Posenerstrasse, Wągrowiecka (od VIII 1945) 32 1932-1953 0
18.116 Poststrasse, Junkergasse (~1703-1807), Hawelańska (od VIII 1945) 12 1863-1963 0
18.117 Priesterstrasse, Priestergasse (od 1705), Braniborska (od VIII 1945) 15 1864-1965 587
18.118 Probstei, [św.] Jerzego (od VIII 1945) 14 1877-1961 0
18.119 Reymanstrasse, Małorolnych (od VIII 1945) 24 1887-1961 0
18.120 Richtstrasse, Senatorska (od VI do VIII 1945), Wielka (od VIII 1945), [gen. Władysława] Sikorskiego (od VIII 1945) 95 1887-1955 0
18.121 Robert-Koch-Strasse, Uferstrasse (przed 1938), Szpitalna (od VIII 1945) 9 1879-1939 0
18.122 Robert-Nechler-Strasse, Schönfliessstrasse, Schönfliesstrasse (przed 1939), Zacisze (od VIII 1945) 22 1927-1944 0
18.123 Rönnbergstrasse, [dr. Józefa] Strusia (od VIII 1945) 2 1912-1928 0
18.124 Rosenstrasse, Quergasse (1719), Rosenstrasse (przed 1863), Stara (od VIII 1945) 8 1877-1955 0
18.125 Rosswieserstrasse, Koniawska (od VIII 1945) 70 1877-1962 0
18.126 Röstelstrasse, A-Strasse, Röstelstrasse (przed 1894), Poległych (od VII 1945), [Bolesława] Krzywoustego (od VIII 1945) 20 1886-1963 0
18.127 Rungestrasse, Chmielna (po 1965) 3 1942-1956 91
18.128 Saarstrasse, Nordliche Querstrasse (1888), Sielska (od VIII 1945) 20 1934-1962 0
18.129 Schiessgraben, Strzlecka (od VIII 1945) 56 1877-1962 0
18.130 Schillerstrasse, [Zygmunta] Krasińskiego (od VIII 1945) 14 1863-1963 0
18.131 Schlachthofgasse, Schlachthausgasse (do 1903/08), Schalchthausstrasse (przed 1938), Rzeźnica (od VIII 1945) 1 1907-1928 0
18.132 Schlageterstrasse, Leo-Schlageterstrasse, Neustädter Strasse (1863), An der Neustadt (1888), Neustadt (~1894-1935/38), Nowy Rynek (od V 1945), Nowe Miasto (od VII 1945 do I 1946), Dzieci Wrzesińskich (od VIII 1945),Dzieci Wrzesińskich+Jagiełły (1987) 45 1863-1963 633
18.133 Schleusenstrasse, Mazowiecka (od VIII 1945) 4 1928-1940 0
18.134 Schlossstrasse, Zamkowa (od VII 1945), Obotrycka (od VIII 1945) 16 1863-1961 6
18.135 Schmale Gasse, Wąska (od VIII 1945) 5 1893-1940 0
18.136 Schönbachsberg, Góra Powstańców (od VIII 1945) 14 1865-1962 0
18.137 Schönfliesspark, Park Ludowy (od VIII 1945), Zacisze 1 1909-1934 0
18.138 Schönhofstrasse, Pańska (od V do X 1945), Armii Polskiej (od VIII 1945) 31 1894-1981 3636
18.139 Schulstrasse, Szkolna (od VIII 1945) 5 1892-1962 0
18.140 Schulzestrasse, [Ignacego] Daszyńskiego (od VIII 1945), [Mariana] Buczka (przed 1950), Orląt Lwowskich (od 1992) 2 1937-1957 123
18.141 Seidlitzerstrasse, Poznańska (od VIII 1945), Strażacka (od 1962) 8 1888-1942 0
18.142 Seilerstrasse, Nördliche Querstrasse (1888), Seilerstrasse (przed 1894), Kolejowa (od VIII 1945) 16 1888-1959 0
18.143 Soldiner Chaussee, Myśliborska (od VIII 1945) 6 1906-1944 0
18.144 Soldinerstrasse, Merzdorfer Strasse (~1827-1854/63), Armii Czerwonej (od VI do VIII 1945), Konstytucji 3 Maja (od 1992) 66 1889-1960 4210
18.145 Sonnenplatz, Plac Słoneczny (od VIII 1945) 2 1930-1955 0
18.146 Sonnenweg, Słoneczna (od VIII 1945) 26 1892-1962 0
18.147 Stadionsiedlung, Osiedle przy Stadionie (od VIII 1945) 42 1935-1960 0
18.148 Steinstrasse, Kamienna (od VI do XI 1945), [Adama] Mickiewicza (od VIII 1945) 29 1906-1961 0
18.149 Stephanstrasse, [hetmana Stanisława] Żółkiewskiego (od VIII 1945) 1 1943-1944 0
18.150 Sudetenlandstrasse, Buhnenstrasse (~1888-1939), [Hipolita] Cegielskiego (od VIII 1945), [Ludwika] Waryńskiego (ok.. 1950) Sudetenlandstrasse 27 1903-1963 0
18.151 Tauroggerstrasse, Krańcowa (przed 1960) 6 1928-1943 0
18.152 Theaterstrasse, Armenhausstrasse (ca. 1801), Theaterstrasse (ca. 1873/88), Teatralna (od VIII 1945) 49 1863-1963 0
18.153 Thornerstrasse, Toruńska (od VIII 1945) 4 1935-1941 0
18.154 Tilsiterstrasse, Sadowa (przed 1960) 14 1937-1944 0
18.155 Tilsitzerplatz, Grochowa (przed 1960) 10 1932-1941 0
18.156 Treppe an der Hitlerstrasse, Reymonta 1 1922-1943 0
18.157 Uppstallstrasse, Składowa (od VIII 1945) 20 1885-1959 0
18.158 Wachsbleiche, Woskowa (od VIII 1945) 12 1877-1958 0
18.159 Walkmühlenweg, [Franciszka] Żwirki i [Stanisława] Wigury (od VIII 1945) 8 1924-1961 0
18.160 Wasserstrasse, Gerberstrasse (~1719~), Wodna (od VI 1945) 14 1877-1964 0
18.161 Wiesenstrasse, Łąkowa (od VIII 1945) 3 1892-1932 0
18.162 Wilhelm-Eber-Strasse, [Henryka] Sienkiewicza (od VIII 1945) 2 1922-1963 0
18.163 Wilhelmstrasse, Entengasse (~1566-1835~), Wilhelmstrasse (od 1818/21), Lutycka (od VIII 1945) 9 1863-1957 0
18.164 Winzenweg, Bohaterów Warszawy (od VIII 1945) 11 1922-1943 615
18.165 Wissmannstrasse, [Jana] Długosza (od VIII 1945) 24 1931-1960 817
18.166 Wollstrasse, Baugasse (~1719), Bau-oder Hinerstrasse (ok. 1800),Wollstrasse (przed 1825),Wolska (V-IX 1945), Pocztowa (VIII 1945), [Juliana]Marchlewskiego (1950), Pocztowa (1989) + Wełniany Rynek (1989) 71 1854-1963 0
18.167 Wormsfeldestrasse, Wyzwoleńców (od VIII 1945), Manifestu Lipcowego (od 1980), [marszałka Józefa] Piłsudzkkiego (od 1989) 10 1877-1942 0
18.168 Zanziner Wäldchen, Park Słowiański (od VIII 1945) 3 1897-1938 0
18.169 Zanziner Weg, Słowiańska (od VIII 1945) 7 1884-1944 0
18.170 Zechowerstrasse, Warszawska (od VII 1945) 119 1863-1963 0
18.171 Zeppelinstrasse, [Jana] Kilińskiego (od VIII 1945) 3 1832-1934 0
18.172 Zettritzerstrasse, Czettritzer Strasse (przed 1937), Wylotowa (od VIII 1945) 35 1883-1945 0
18.173 Ziegelstrasse, Cegielniana (od VIII 1945), [Stanisława] Ciechońskiego (od 1975) 8 1878-1965 759
18.174 Zimmermannstrasse, Quergasse (1720), Judenstrasse (przed 1933/35), Lechitów (od VIII 1945) 8 1851-1961 0
18.175 Berndtstraße, Krucza (od VIII 1945) [przecznica Kasprzaka, zniesiona po 1970] 1 1913-1913 0
18.176 Radewiesen, Karcze (po 1945) [zach. część Zamościa] 1 1908-1941 0
18.177 Ragniterstrasse [po 1945 nie zaistniała - odgałęzienie Heydekrugerstraße (Żniwnej)] 1 1937-1939 0
18.178 Zantocher Vorstadt [cześć miasta, od 1945 bez nazwy; w literaturze Santockie Przedmieście] 2 1873-1937 0
19 Zbiór kartograficzny - Archiwum Magistratu 22 1722-1850 0
20 Zbiór kartograficzny - Zatrudnienie jeńców wojennych 1 1944-1944 0
21 Zbiór kartograficzny - Wsie podmiejskie 4 1851-1930 0
22 Zbiór kartograficzny - Sprawy komunalne 0 0
22.1 Wodociągi 38 1881-1941 0
22.2 Kanalizacja Północ 30 1899-1940 0
22.3 Kanalizacja Południe 7 1906-1910 0
22.4 Kanalizacja Frydrychowo 1 1900-1930 0
22.5 Kanalizacja Zakanale 2 1913-1913 0
22.6 Pomiary i projekty 11 1900-1941 0
22.7 Sieć burzowa 10 1882-1939 0
22.8 Rowy odwadniające 1 1881-1881 0
22.9 Mosty 1 1923-1923 0
22.10 Wieże ciśnień 5 1928-1940 0
22.11 Budynki miejskie 1 1910-1920 0
22.12 Szalety 1 1930-1930 0
22.13 Nadzór higieniczny 2 1900-1930 0
22.14 Gazownia 2 1906-1920 0
22.15 Elektrownia 1 1926-1926 0
22.16 Kolej 5 1893-1910 0
22.17 Wiadukty 1 1920-1920 0
22.18 Rzeźnia miejska 4 1892-1909 0
22.19 Zieleń miejska 2 1897-1913 0
22.20 Obiekty sportowe 1 1925-1925 0
23 Zbiór kartograficzny - Urząd Budowlany 0 0
23.1 Plany Gorzowa 28 1836-1940 0
23.2 Stare Miasto 7 1900-1929 0
23.3 Przedmieście Młyńskie i Chyża 33 1888-1941 0
23.4 Przedmieście Santockie 38 1900-1942 0
23.5 Zawarcie i Zakanale 26 1890-1940 0
23.6 Warta 6 1920-1940 0
23.7 Nowe Miasto 46 1888-1941 0
23.8 Frydrychowo 1 1910-1910 0
23.9 Górne Miasto 36 1922-1942 0
24 Kolekcja dokumentów pergaminowych i papierowych 150 1316-1786 0

Amount of archival material

15187

15187

0

251.30

251.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.