Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - [1858] 1874-1945
Standesamt Landsberg an der Warthe 1858 - 1874
1874 - 1945
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku. 1. Księgi urodzeń 1874-1911, 1912-1915, 1916,1917 sygn. 627-698, 812-813, 819-821, 825-826, 831-832, 837-838, 842-843, 847-848, 853-854, 859-860, 866-867, 872-873, 878-879, 973-974, 977-978;
2. Księgi małżeństw 1874-1911, 1912-1915, 1916-1935, 1936, 1937 sygn. 699-732, 814-815, 822, 827, 833, 839, 844, 849, 855-856, 861-863, 868-869, 874-875, 880-881, 885-925, 975-976, 979-980;
3. Księgi zgonów 1874-1911, 1912-1915, 1916-1936, 1937 sygn. 733-806, 816-818, 823-824, 828-829, 834-836, 840-841, 845-846, 850-851. 857-858, 864-865, 870-871, 876-877, 882-884, 926-972, 981-982;
4. Indeksy urodzeń i zgonów 1874-1937 sygn. 36, 52, 54-55, 57, 61, 343, 375, 387, 402, 415, 589, 592, 598, 602, 807-811, 830;
5. Akta zbiorcze [1858] 1874-1945 1-35, 37-51, 53, 56, 58-60, 62-342, 344-374, 376-386, 388-401, 403-414, 416-588, 590-591, 593-597, 599-601, 603-626, 852;
- brak danych -

Amount of archival material

982

0

0

33.77

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -