Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Starym Folwarku

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - 1874-1934
Standesamt Altvorwerk 1876 - 1934
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku. Początkowo siedziba Urzędu znajdowała się w Starym Folwarku (Alt Volwerk), później w Miedzichowie (Kupferhammer). 1. Księgi urodzeń, 1874-1914, sygn. 1-50, 151-152, 154-155, 160, 161, 166-168, 175, 178-180, 184-188;
2. Księgi małżeństw, 1874-1934, sygn. 51-100, 152, 156-157, 162, 163, 169-171, 176, 181-183, 189-202;
3. Księgi zgonów, 1874-1934, sygn. 101-150, 153, 158-159, 164, 165, 172-174, 177, 203-221
- brak danych -

Amount of archival material

221

0

0

2.65

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.