Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Dargomyślu

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - 1876-1908
Standesamt Darrmietzel 1876 - 1908
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku. 1. Księgi urodzeń,1879-1881, 1887-1889, 1896-1899, sygn. 1-9
2. Księgi małzeństw, 1876, 1880-1883, 1886-1891, 1894-1895, 1898-1899, 1903, sygn. 10-21, 38
3. Księgi zgonów, 1877, 1879, 1881-1882, 1884, 1886-1891, 1893-1897, 1899-1908, sygn. 22-37
- brak danych -

Amount of archival material

38

0

0

0.34

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -