Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego we Frankfurcie nad Odrą

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - 1888-1911
Standesamt Frankfurt an der Oder 1888 - 1888
1911 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
Urzędy stanu cywilnego w Prusach utworzono z dniem 1 października 1874 r. Terenem działania urzędów w przypadku gminy miejskiej był obszar danego miasta, a w przypadku gmin wiejskich teren jednej, dwóch lub kilku gmin. Funkcję urzędnika stanu cywilnego (na ogół) sprawował burmistrz. Urzędy uległy likwidacji w styczniu 1945 roku. 1. Księgi małżeństw 1911, sygn. 1
2. Księgi zgonów, 1888, sygn. 2
- brak danych -

Amount of archival material

2

0

0

0.02

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -