Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta dóbr Lubniewice

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - 1561-1854
Gut Königswalde 1561 - 1854
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Lubniewice położone są pomiędzy jeziorami Lubiąż (Lübbensee) i Krajnik (Krainichesee), 12 km na północno-wschód od Sulęcina. W źródłach z 1287 r. wymieniona jest jako Lubnewitz. Następnie Knyageswald, Conigswalde, Cuszwalt, Cungheszwalth, Konigeswald. W 1939 r. liczyło 1540 mieszkańców.
Lubniewice początkowo stanowiły własność panującego, następnie szlachecką. Prawdopodobnie jakieś udziały w majątku posiadali też Templariusze, a następnie Joannici, skoro 21.12.1322 r. śląski książe Henryk II dokumentem potwierdził zakonowi prawo do Lubniewic. Świadkiem tego wydarzenia był rycerz Johann (Jan) von Sunnenwalde. Po dojściu do władzy w Marchii Brandenburskiej Wittelsbachów, otrzymał on Lubniewice jako lenno. Lubniewice były w jego posiadaniu do 1352 r., kiedy to margrabia Ludwik Rzymski oddał je w lenno Henslinowi von Waldow. W 1367 r. właścicielem miasteczka i majątku został Hans von Waldow.
W końcu XVII w. Lubniewice i majątek należał do Adolfa Friedricha von Waldow, komtura z Łagowa. Od niego Lubniewice wydzierżawił Achacy Taszycki, bachmistrz bocheński, który będąc z przekonania arianinem przyczynił się do osiedlenia w Lubniewicach Braci Polskich. Po jego śmierci w 1713 r. miasteczko wydzierżawił Fryderyk baron von Schmettau. W 1738 r. do Lubniewic wróciła rodzina von Waldow. W 1772 r. dobra Waldowów nabyła rodzina von Reitzenstein, która w 1820 r. przyjęła nazwisko Waldow-Reitzenstein. Rodzina ta nad brzegiem jeziora Lubiąż w 1793 r. w miejscu średniowiecznego zamku wybudowała pałac w stylu neorenesansowym. W 1909 r. w Lubniewicach zbudowano zamek z wysoką wieżą. Ród ten był właścicielem dóbr lubniewickich do 1945 r.
1. Tytuły posiadania i użytkowania majątku, 1675-1800, 50 j.a.
1.1. Majątek w Lubniewicach (Königswalde), 1680-1793, 11 j.a.
1.2. Majątek w Gliśnie, 1675-1739, 16 j.a.
1.3. Majątek w Pniewie (Osterwalde), 1679 - 1772, 16 j.a.
1.4. Majątek w Rudnicy i Kołczynie (Hammer und Költschen), 1773-1800, 7 j.a.
2. Długi i pożyczki, 1614, 1646, 2 j.a.
3. Procesy cywilne, 1682-1797, 10 j.a.
4. Granice majątku, 1561-1814, 12 j.a.
5. Sprawy separacyjne, 1777-1783, 1 j.a.
6. Sąd Patrymonialny i Urząd Justytariusza, 1745-1815, 2 j.a.
7. Kontrybucja i szkody wojenne, 1688-1766, 5 j.a.
8. Dzierżawy, kontrakty i arendy, 1670-1833, 10 j.a.
9. Pożary, 1684-1783, 3 j.a.
10. Osadnictwo, 1714-1810, 4 j.a.
11. Recesy, 1635-1854, 4 j.a.
12. Akta spadkowe i testamentowe, 1766- 1842, 11 j.a.
13. Sprawy gospodarcze, 1713-1799, 39 j.a.
13.1. Gospodarka leśna, 1747-1799, 28 j.a.
13.2. Melioracje, 1713-1791, 9 j.a.
13.3. Dochody i wydatki majątku, brak dat, 2 j.a
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
66/882/0/1.1/1 Die wieder kaufliche beziehungsweise Pfandveräusserung von Königswalde durch Christoph Bernhard von Waldow an Achitius Taszysky 1682-1699 0
66/882/0/1.1/2 Kurfürstliche Lehnbrief vom 25 December wie auch Brüder und Vetter Consens wegen Verkaufung der Königswaldiche Güter . Königswalde den 25 April 1680 25.04.1680 0
66/882/0/1.1/3 Vorbereitung der Reluition von Königswalde von denen von Schmettau 1731-1732 0
66/882/0/1.1/4 Korrespondenzen des Adolf Friedrich von Waldow auf Königswalde wegen seiner Lehnsrechte an den Waldowschen Gütern 1770-1793 0
66/882/0/1.1/5 Copia des Vergleich des Ordens und Herr von Waldow wegen des Königswalde 18.05.1703 0
66/882/0/1.1/6 Berechnung und Vergleich darüber mit dem Kriegs Rath Böhmer an 14.12.1739 als Curator des von Schmettauschen Familie. Berlin den 14 December 1739 14.12.1739 0
66/882/0/1.1/7 Vergleich an 24 December 1739 mit der von Schmettau wegen derer Rückforderungen um Königswalde. Berlin den 24 December 1739 24.12.1737 0
66/882/0/1.1/8 Requisition der Landschaft übeer Königswaldsche Rebuitions Contract 1738 nebst 2 Original Quitung um 34 400 Rth 1746-1746 0
66/882/0/1.1/144 Cassirt zu ein liegende vidimirten beschrift Hypotheque Scheins von Gütern Königswalde, Tschensch und Osterwalde. Cüstrin den 30 August 1772 30.08.1772 0
66/882/0/1.1/151 Brief an verwitwete Freyfrau von Schmettau auf Königswalde Mitteilung um die Pfandschillings Jahre und Zurückabe des Gutes zu Familie Waldow. Cüstrin den 23 October 1730 23.10.1730 0
66/882/0/1.1/152 Brief an dem Lieutenant von Reitzenstein von seinen Freund wegen übergabe des Netze und Warthebruchs an den Cammerer Präsidenten Graf von Logau. Hohen Cartzig den 14 Maertz 1776 14.03.1776 0
66/882/0/1.2/9 Die Pfandverschreibung eines Antheils Gleissen an David von der Marwitz im Jahre 1678 auf 30 Jahre und die Relution durch Adolf Friedrich von Waldow 1698-1738 0
66/882/0/1.2/10 Die Pfandverschreibung eines Anteils Gleissen an David von der Marwitz im Jahre 1678 auf 30 Jahre und die Reluition durch Adolf Friedrich von Waldow 1732-1739 0
66/882/0/1.2/11 Quitung über 400 Thaler (Marwitzschen Erben). Beerfelde den 25 Decembris 1678 25.12.1678 0
66/882/0/1.2/12 Des Herr Hauptmann David von der Marwitz Quittung über bezahltes 50 Thaler. Gleissen den 14 February Anno 1680 14.02.1680 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

153

153

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -