Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Barlinku

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - 1847-1874
Amtsgericht Berlinchen 1847 - 1874
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały niemiecki
spis roboczy Yes - brak danych -
1 października 1879 r. na podstawie ustawy z dnia 27 I 1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano do życia sądy obwodowe (Amtsgericht) jako sądy I instancji. Była to reforma ogólno-niemiecka, która stworzyła jednolitą strukturę sądów dla całej Rzeszy. Sądami I instancji były sądy obwodowe. Jako organy II instancji powołano sądy krajowe (Landgericht). Sądy I instancji załatwiały sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu najmu, wykroczeń w czasie podróży, szkód wyrządzonych przez zwierzęta, sprawy alimentacyjne, spadkowe, testamentowe, opiekuńcze, adopcji. Ponadto prowadziły tez akta i księgi gruntowe, rejestry zrzeszeń, firm handlowych, związków i stowarzyszeń. Do kompetencji sądu należały też sprawy karne zagrożone karą więzienia do 6 miesięcy z oskarżenia prywatnego lub prokuratorskiego. Sprawy te rozpatrywane były przez sądy ławnicze (Schöffengerichte) złożone z sędziego i dwóch ławników. Od 1923 r. przy sądach obwodowych dodatkowo istniały sądy do spraw młodzieży (Jugendgerichte), od 1927 roku również sądy pracy (Arbeitsgerichte), a od 1934 roku sądy do spraw niepodzielnych gospodarstw chłopskich (Anerbergericht) oraz sądy zdrowia dziedzicznego (Erbgesundheitsgericht) oraz od 1935 r. Urząd do Spraw Oddłużania (Entschuldungsamt). Sąd Obwodowy w Barlinku swoją działalność zakończył w styczniu 1945 r. po zajęciu miasta przez wojska radzieckie. Duplikaty ksiąg metrykalnych:

sygn. 1: Parafia ewangelicka, urodzenia, małżeństwa, zgony z lat 1860-1867
sygn. 2: Baptyści, urodzenia z lat 1851-1874
sygn. 3: Baptyści, zgony z lat 1859-1874
sygn. 4: Żydzi, urodzenia z lat 1847-1874
sygn. 5. Żydzi, małżeństwa z lat 1847-1873
sygn. 6: Żydzi, zgony z lat 1847-1874
- brak danych -

Amount of archival material

6

0

0

0.30

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.