Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - [1949-1975] 1975-1998 [1999]
- brak danych - 1949 - 1975
1975 - 1998
1999 - 1999
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
Województwo gorzowskie utworzono 1 czerwca 1975 r. z części dotychczasowych województw szczecińskiego, zielonogórskiego i poznańskiego. Objęło ono swym zasięgiem dotychczasowe powiaty choszczeński i myśliborski oraz dwie gminy z pow. Chojeńskiego (ze szczecińskiego), powiaty gorzowski, międzyrzecki i strzelecki, a także pow. Słubicki i sulęciński pomniejszone każde o jedną gminę (z zielonogórskiego) oraz dwie gminy z pow. międzychodzkiego i jedną nowotomyskiego (z poznańskiego). Nowopowstałe województwo początkowo liczyło 57 jednostek stopnia podstawowego (8 miast, 13 miasto i gmin i 36 gmin wiejskich), a po korekcie przeprowadzonej na mocy zarządzenia z 29 grudnia 1975 r. Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska od 16 I 1976 r. (kiedy nowy podział zaczął obowiązywać) pozostało 40 jednostek, w tym dwa miasta (Gorzów i Kostrzyn), 19 miast i gmin oraz 19 gmin wiejskich. Działały one do wyborów samorządowych z 27 maja 1990 r. W lecie roku 1990 rozpoczęły działalność urzędy rejonowe, które były urzędami administracji rządowej i podlegały Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie. Działały do końca roku 1998, a od 1 stycznia 1999 r. na ich bazie utworzono starostwa powiatowe. Urząd Wojewódzki w Gorzowie był organem administracji państwowej II stopnia. 31 XII 1998 r. Urząd został przekształcony w Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, który działa na terenie nowoutworzonego województwa lubuskiego. Pierwsze akta Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie trafiły do gorzowskiego archiwum w roku 2000. 1. Wydział Organizacji i Nadzoru, 1975-1998, 2936 j.a.; 2. Wydział Finansowy, 1975-1998 [1999], 267 j.a.; 3. Gabinet Wojewody, 1981-1998, 98 j.a.; 4. Wojewódzka Komisja Planowania, 1975-1991, 57 j.a.; 5. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 1956-1990, 36 j.a.; 6. Wydział Polityki Regionalnej, 1984-1998, 51 ja.; 7. Wydział Handlu, 1975-1989, 12 j.a.; 8. Wydział Spraw Obywatelskich, 1976-1998, 23 j.a.; 9. Wydział Społeczno-Administracyjny, 1975-1994, 24 j.a.; 10. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, [1970] 1975-1998, 86 j.a.; 11. Wydział Drobnej Wytwórczości i Usług, 1976-1990, 12 j.a.; 12. Wydział Zatrudnienia, 1976-1983, 15 j.a.; 13. Wydział Geodezji, 1985-1991, 1 j.a.; 14. Wydział Rozwoju Gospodarczego, 1951-1998 [1999], 296 j.a.; 15. Wydział Budżetowo Gospodarczy, 1975-1981, 9 j.a.; 16. Wydział Komunikacji, 1976-1978, 2 j.a.; 17. Wydział Organizacyjno-Prawny, 1980-1988, 4 j.a.; 18. Wydział Rolnictwa, 1975-1998, 21 j.a; 19. Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, 1976-1998, 26 j.a.; 20. Wojewódzka Komisja do Walki ze Spekulacją, 1981-1987, 1 j.a.; 21. Sekretariat Wojewódzkiego Komitetu Obrony, 1975-1980, 10 j.a.; 22. Kancelaria tajna, 1975-1990, 410 j.a.; 23. Kroniki urzędu, 1975-1989, 6 j.a.; 24. Wydział Kultury i Sztuki, [1950] 1975-1998 [1999], 214 j.a.; 25. Wydział do Spraw Wyznań, [1937] 1975-1998 [2000], 370 j.a.; 26. Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii, 1992-1997, 3 j.a.; 27. Wydział Infrastruktury Technicznej i Budowlanej, 1991-1997, 21 j.a.; 28. Pełnomocnik Wojewody do spraw Osób Niepełnosprawnych, 1991-1997, 26 j.a.; 29. Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, architektury i Nadzoru Budowlanego, 1981-1998,27 j.a.; 30. Wydział Przemysłu i Usług, 1982-1983, 1 j.a. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 205 0
1 Wydział Organizacji i Nadzoru 293 1975-1998 0
2 Wydział Finansowy 267 1975-1999 0
3 Gabinet Wojewody 98 1981-1998 0
4 Wojewódzka Komisja Planowania 57 1975-1991 0
5 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 36 1956-1990 0
6 Wydział Polityki Regionalnej 51 1984-1998 0
7 Wydział Handlu 12 1975-1989 0
8 Wydział Spraw Obywatelskich 23 1976-1998 0
9 Wydział Społeczno-Administracyjny 24 1975-1994 0
10 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 86 1970-1998 0
11 Wydział Drobnej Wytwórczości i Usług 12 1976-1990 0
12 Wydział Zatrudnienia 15 1976-1983 0
13 Wydział Geodezji 1 1985-1991 0
14 Wydział Rozwoju Gospodarczego 296 1951-1999 0
15 Wydział Budżetowo Gospodarczy 9 1975-1981 0
16 Wydział Komunikacji 2 1976-1978 0
17 Wydział Organizacyjno-Prawny 8 1976-1988 0
18 Wydział Rolnictwa 21 1975-1998 0
19 Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 26 1976-1998 0
20 Wojewódzka Komisja do Walki ze Spekulacją 1 1981-1987 0
21 Sekretariat Wojewódzkiego Komitetu Obrony 10 1975-1980 0
22 Kancelaria tajna 422 1975-1997 40291
23 Kroniki urzędu 6 1975-1989 0
24 Wydział Kultury i Sztuki 214 1950-1999 0
25 Wydział do Spraw Wyznań 370 1937-2000 0
26 Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii 3 1992-1997 0
27 Wydział Infrastruktury Technicznej i Budowlanej 21 1991-1997 0
28 Pełnomocnik Wojewody do spraw Osób Niepełnosprawnych 26 1991-1997 0
29 Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, architektury i Nadzoru Budowlanego 27 1981-1998 0
30 Wydział Przemysłu i Usług 1 1982-1983 0

Amount of archival material

2755

0

0

68.30

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -