Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spuścizna Zofii (1907-1997) i Stanisława Kuglinów (1907-1983)

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach
Spuścizna Zofii i Stanisława Kuglinów 1928-1997
- brak danych - 1928 - 1997
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
niemiecki
rosyjski
francuski
czeski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Stanisław Kuglin urodził się 24 października 1907 r. w Boguminie na Śląsku Cieszyńskim. W 1925 r. podjął studia w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego (PSSZiPA) w Poznaniu. Edukację artystyczną pogłębiał także w krakowskiej PSSZiPA, w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i w Zakładach Graficznych Büchenstein w Berlinie. W 1932 r. związał się z Zofią Spiżewską. Przed wybuchem wojny prowadził pracownię technik na Wydziale Grafiki w Instytucie Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Był także pracownikiem poznańskiej i krakowskiej PSSZiAP. W czasie wojny przebywał w Krakowie, gdzie pracował jako nauczyciel w PSSZiAP przemianowanej przez władze niemieckie na Staatliche Kunstgewerbeschule in Krakau. W kwietniu 1945 r. przeniósł się na Pomorze Zachodnie, gdzie prowadził działalność pionierską. Był pierwszym przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Świnoujściu i radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie. Kierował Powiatowym Urzędem Informacji i Propagandy w Świnoujściu. W latach 1964-1969 wraz z żoną prowadził w tym mieście Szkołę Rzemiosł Artystycznych. W dziedzinie grafiki artystycznej uprawiał różne techniki graficzne: drzeworyt, akwafortę, akwatintę, litografię, suchoryt. Zmarł 4 grudnia 1983 r. w Świnoujściu.

Zofia Kuglin z d. Spiżewska urodziła się 10 marca 1907 r. w Poznaniu. W 1925 r. zdała maturę i podjęła naukę w miejscowej PSSZiPA. Absolutorium uzyskała w 1933 r. Równocześnie w pracowni prof. Adama Hannytkiewicza studiowała malarstwo sztalugowe. Od 1935 r. była członkinią Stowarzyszenia Artystów Plastyków, a od 1945 r. – Związku Polskich Artystów Plastyków. Prawie całą wojnę spędziła w Krakowie, gdzie kierowała Pracownią Zdobnictwa i Przemysłu Artystycznego działającą przy Radzie Głównej Opiekuńczej. W kwietniu 1945 r. wyjechała do Poznania i wzięła udział w pierwszej powojennej wystawie malarstwa w tamtejszym Muzeum Wielkopolskim. Następnie wraz z mężem weszła w skład grupy operacyjnej Pełnomocnika Rządu RP na Pomorze Zachodnie. W maju wyjechała do Koszalina, anastępnie do Świnoujścia, gdzie w ramach wspomnianego urzędu od 1 października 1945 r. do 1 kwietnia 1946 r. pracowała w charakterze referenta ds. kultury i sztuki. W tym czasie brała również udział w organizacji miejscowego Urzędu Informacji i Propagandy. Na terenach tzw. Ziem Odzyskanych w dalszym ciągu starała się tworzyć, ale także zarażać swą pasją do sztuki innych, zwłaszcza do rękodzieła. Od połowy lat pięćdziesiątych prowadziła wraz z mężem działającą przy Klubie Morskim pracownię plastyczną, do której uczęszczały dzieci świnoujskiej „Odry”. W 1955 r. została także kierowniczką nowo powstałego Międzyszkolnego Ogniska Plastycznego w Świnoujściu, a w latach 1964-1969 wraz z mężem prowadziła Szkołę Rzemiosł Artystycznych. Pełniła liczne funkcje w resortach kultury i szkolnictwa. W 1958 r. została radną Powiatowej Rady Narodowej w Świnoujściu. W 1966 r. uczestniczyła w Kongresie Kultury Polskiej. Zmarła 17 listopada 1997 r. w Świnoujściu.
1. Spuścizna Stanisława Kuglina – 9 j.a. z lat 1928-1983.
1.1. Materiały biograficzne – 8 j.a. z lat 1928-1983: życiorys, dokumenty osobiste, książeczki i legitymacje członkowskie, zaświadczenie lekarskie o niepodleganiu służbie wojskowej, akt uznania obywatelstwa, protokół przekazania gospodarstwa, dwie książki meldunkowe.
1.2. Materiały działalności twórcy spuścizny – 1 j.a. z lat 1945-1946: materiały dotyczące działalności pionierskiej na Pomorzu Zachodnim.
2. Spuścizna Zofii Kuglin – 6 j.a. z lat 1932-1983.
2.1. Materiały biograficzne – 4 j.a. z lat 1932-1983: ankieta personalna, życiorys, dokumenty osobiste, legitymacje członkowskie oraz zaświadczenia dotyczące wykształcenia i zatrudnienia.
2.2. Materiały działalności twórcy spuścizny – 2 j.a. z lat 1958-1972: dokumenty dotyczące zatrudnienia artystki w Międzyszkolnej Pracowni Plastycznej w Świnoujściu oraz jej uczestnictwa w konferencjach i zjazdach.
3. Materiały o twórcach spuścizny – 2 j.a. z lat 1975-1997: katalogi z wystaw.
4. Załączniki – 16 j.a. z lat 1957-1986: odznaczenia wraz z legitymacjami.
- brak danych -

Amount of archival material

33

33

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.