Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Choszcznie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Choszczno zostało wyzwolone 26 lutego 1945 r. Prawdopodobnie, oprócz polskiego burmistrza, do lipca 1945 r. funkcjonował również burmistrz niemiecki. Organizacja Zarządu Miejskiego w Choszcznie ulegała kilkakrotnym zmianom. Zarząd Miejski w Choszcznie został utworzony w lipcu 1945 r. Do zadań zarządu miejskiego należało zabezpieczenie mienia poniemieckiego, ustalenie nazw ulic, sprawy aprowizacji, oświaty, zdrowia i opieki społecznej, ewidencji ludności. Okólnik nr 20 Ministerstwa Ziem Odzyskanych z dnia 28 lutego 1946 r. zalecał wprowadzenie we wszystkich miastach wzorcowego statutu organizacyjnego. W 1948 r. utworzono referaty: Ogólno-Administracyjny, Finansowo-Budżetowy, Gospodarki Gminnej, Administracji Społecznej, Administracyjny. Działał również USC. Od 28 czerwca 1950 r. rozpoczęło pracę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Choszcznie.
W Choszcznie Miejska Rada Narodowa ukonstytuowała się dnia 18 listopada 1946 r. Powołano również następujące komisje: Kontroli Społecznej, Oświatową, Osiedleńczą, Finansowo-Gospodarczą. W latach następnych dokonywane były zmiany w liczebności i charakterze komisji. Nie można określić daty dziennej zakończenia działalności przez Zarząd Miejski i Miejską Radę Narodową, ponieważ nie zachowały się żadne protokoły z 1950 r.
1. Zarząd Miejski, 1945-1950, 23 j.a.
1.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, 1946-1950, 5 j.a.
Raporty sytuacyjne dotyczące stanu zagospodarowania miasta, liczby mieszkańców, dane o zakładach przemysłowych, rzemiośle, rolnictwie, substancji mieszkaniowej, sprawozdania z działalności gminy dotyczące stanu personalnego zarządu, przedsiębiorstw miejskich, opieki społecznej, rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego, handlu, spółdzielczości, aprowizacji. Ponadto książka zarządzeń burmistrza miasta Choszczno, sprawozdania i protokoły z kontroli przeprowadzonych przez członków Miejskiej Rady Narodowej i pracowników Zarządu Miasta w jednostce własnej oraz jednostkach podległych i nadzorowanych.
1.2. Dział Finansowo-Budżetowy, 1945-1950, 17 j.a.
Budżety administracyjne, budżety dodatkowe, budżety przedsiębiorstw miejskich oraz sprawozdania z wykonania tych budżetów.
1.3. Dział Administracyjny, 1946-1947, 1 j.a.
Jest to korespondencja z Niemiec dotycząca poszukiwań zaginionych w czasie wojny osób cywilnych, rodzin lub żołnierzy.
2. Miejska Rada Narodowa, 1946-1949, 7 j.a.
Protokoły sesji i posiedzeń prezydium miejskiej rady narodowej, protokoły posiedzeń Komisji Rolnej dotyczące zasiedlania i zagospodarowania ziemi oraz przeglądu magazynów zbożowych na terenie miasta Choszczno.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/13/0/1.2/14 Sprawozdania z wykonania budżetu administracyjnego za 1947 rok 1948-1948 0
68/13/0/1.1/2 Sprawozdania z działalności gminy 1946-1947 0
68/13/0/1.1/4 Sprawozdania i protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Miejską Radę Narodową w Choszcznie 1947-1950 0
68/13/0/1.2/17 Roczne sprawozdania rachunkowe za rok 1948 1949-1949 0
68/13/0/1.2/21 Roczne sprawozdania rachunkowe za 1949 rok 1950-1950 0
68/13/0/1.2/9 Roczne sprawozdania rachunkowe za 1946 rok Zarządu Miejskiego i przedsiębiorstw miejskich 1947-1947 0
68/13/0/1.1/1 Raporty sytuacyjne 1946-1947 0
68/13/0/2/24 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Choszcznie Nr 1-2 (18.XI - 07.XII) - 1946 rok Nr 3-13 (29.I - 12.XII) - 1947 rok 1946-1947 0
68/13/0/2/25 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Choszcznie Nr 1 - 14 (31.I - 22.XII) 1948-1948 0
68/13/0/2/26 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Choszcznie Nr 1- 11 (1.II - 25.VIII) 1949-1949 0
68/13/0/1.1/5 Protokoły przeprowadzonych kontroli przez Miejską Radę Narodową w Choszcznie 1947-1949 0
68/13/0/2/28 Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Nr 1 (30.X) - 1946 rok Nr 2-24 (25.I - 29.XII) - 1947 rok 1946-1947 0
68/13/0/2/29 Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Nr 1 - 28 (2.I - 21.XII) 1948-1948 0
68/13/0/2/30 Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Nr 1 - 14 (24.I - 09.XII) brak Nr 13 1949-1949 0
68/13/0/2/27 Protokoły posiedzeń Komisji Rolnej 1948-1948 0
1 2

Amount of archival material

30

30

0

0.24

0.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.