Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektorat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Pyrzycach

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1949] 1958-1972 [1973]
- brak danych - 1949 - 1957
1958 - 1972
1973 - 1973
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Inspektorat PGR w Pyrzycach utworzony został na mocy zarządzenia ministra rolnictwa nr PGR 45/58 z dnia 21 marca 1958 r. Z chwilą utworzenia, Inspektorat liczył 26 gospodarstw: Pyrzyce Ogrody, Pyrzyce Sady, Obojno, Papst, Żabów, Babin, Linie, Szwochów, Barnim Wójcino, Krzemlin, Łozice, Maruszewo, Nowelin, Przydałów, Siemczyn, Mielno, Miranów, Batowo, Wołczyn, Połczyno, Myśliborki, Ślazowo, Krasne, Skrzynka, Lipiany. Na terenie powiatu pyrzyckiego działały dwa Inspektoraty w Warszynie i Pyrzycach. Z dniem 1 lipca 1961 r. decyzją władz wojewódzkich, w miejsce dotychczas działających Inspektoratów w Warszynie i Pyrzycach, powołano Inspektorat PGR w Pyrzycach obejmujący swoim zasięgiem wszystkie gospodarstwa rolne powiatu pyrzyckiego. W skład zorganizowanego w ten sposób Inspektoratu wchodziło 51 gospodarstw rolnych, Zakład Budowlano-Remontowy PGR w Dolicach, Warsztat Mechaniczny PGR w Warszynie, Zakład Przemysłu Rolnego PGR w Gleźnie. Z dniem 1 lipca 1961 r. decyzją władz wojewódzkich, w miejsce dotychczas działających Inspektoratów w Warszynie i Pyrzycach, powołano Inspektorat PGR w Pyrzycach obejmujący swoim zasięgiem wszystkie gospodarstwa rolne powiatu pyrzyckiego. Jego likwidację rozpoczęto się z dniem 1 lipca 1972 r., a zakończenie prac nastąpiło do 20 grudnia 1972 r. W październiku 1972 r. istniało już Wielozakładowe Przedsiębiorstwo Rolne w Pyrzycach. 1. Akta organizacyjne Inspektoratu i podległych jednostek, 1951-1973, 96 j.a.
1.01 Protokoły posiedzeń Samorządu Robotniczego i Rady Zakładowej, 1958-1973, 17 j.a.
1.02 Protokoły z narad dyrektorów, kierowników gospodarstw podległych Inspektoratowi, 1957-1972, 3 j.a.
1.03 Organizacja jednostek podległych Inspektoratowi - nadanie numerów statystycznych jednostkom podległym Inspektoratowi, 1967, 1 j.a.
1.04 Wpisy do rejestru przedsiębiorstw, 1958-1972, 30 j.a.
1.05 Protokoły zdawczo-odbiorcze likwidowanych przedsiębiorstw, 4 j.a.,1959-1969
1.06 Instrukcje, regulaminy, 1951-1972, 28 j.a.
1.07 Skargi i wnioski kierowane do Inspektoratu, 1970-1971, 1 j.a.
1.08 Współzawodnictwo pracy pomiędzy gospodarstwami, 1966-1970, 2 j.a.
1.09 Sprawy pracownicze, 1960-1971, 10 j.a.
2. Protokoły kontroli i rewizji Inspektoratu, 1961-1968, 4 j.a.
3. Protokoły kontroli i rewizji jednostek podległych Inspektoratowi, 1957-1970, 35 j.a.
4. Plany wieloletnie i plany roczne Inspektoratu, 1959-1972, 22 j. - plany pięcioletnie Inspektoratu, na lata 1955-1960, 1961-1965 oraz wieloletnie plany produkcyjno-inwestycyjne.
5. Plany wieloletnie, plany roczne, inne plany jednostek podległych Inspektoratowi, 1951-1973, 374 j.a.
5.01 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Babinie, 1957-1971, 2 j.a.
5.02 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Barnimiu, 1956-1971, 4 j.a.
5.03 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Batowie, 1955-1966, 5 j.a.
5.04 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Borkach, 1961, 1 j.a.
5.05 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Brzezinie, 1961-1967, 2 j.a.
5.06 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Cieszysławiu, 1961-1971, 2 j.a.
5.07 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Dobropolu, 1961-1971, 3 j.a.
5.08 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Karsku, 1961, 1 j.a.
5.09 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Kłodzinie, 1961, 1 j.a.
5.10 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Kosinie, 1961, 1 j.a.
5.11 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Krasnem, 1956-1968, 4 j.a.
5.12 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Krępcewie, 1961, 1 j.a.
5.13 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Krzemlinie, 1956-1968, 3 j.a.
5.14 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Laskowie, 1961, 1 j.a.
5.15 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Liniach, 1958-1971, 7 j.a.
5.16 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Lipianach, 1957-1960, 3 j.a.
5.17 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Łozicach, 1956-1972, 36 j.a.
5.18 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Maruszewie, 1956-1968, 3 j.a.
5.19 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Mielnie, 1957-1968, 3 j.a.
5.20 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Miranowie, 1954-1968, 2 j.a.
5.21 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Muskorzynie, 1961-1967, 1 j.a.
5.22 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Myśliborkach, 1956-1964, 2 j.a.
5.23 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Nowelinie, 1956-1968, 4 j.a.
5.24 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Obojnie, 1955-1972, 33 j.a.
5.25 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Podlesiu, 1956-1957, 2 j.a.
5.26 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Połczynie, 1956-1968, 6 j.a.
5.27 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Płońsku, 1961, 1 j.a.
5.28 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Płoszkowie, 1961-1967, 1 j.a.
5.29 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Przelewicach, 1961, 1 j.a.
5.30 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Przydarłowie, 1956-1968, 5 j.a.
5.31 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Przywodziu, 1961, 1 j.a.
5.32 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Pyrzycach, 1951, 1 j.a.
5.33 Kombinat Sadowniczo-Szkółkarski Państwowe Gospodarstwo Rolne w Pyrzycach, 1952-1971, 51 j.a.
5.34 Państwowe Gospodarstwo Rolne Zakład Ogrodniczy w Pyrzycach, 1952-1972, 25 j.a.
5.35 Państwowe Gospodarstwo Rolne "Karniewo" w Pyrzycach [Papście], 1956-1971, 41 j.a.
5.36 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Rzeplinie, 1961-1971, 9 j.a.
5.37 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Sądowie, 1961-1971, 6 j.a.
5.38 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Siemczynie, 1956-1968, 6 j.a.
5.39 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Skrzynce, 1956-1968, 5 j.a.
5.40 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Smardyniu, 1963-1969, 2 j.a.
5.41 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Szemielnie, 1961, 1 j.a.
5.42 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Szwochowie, 1956-1973, 7 j.a.
5.43 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ślazowie, 1956-1968, 4 j.a.
5.44 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Topolinku, 1961, 1 j.a.
5.45 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Trzebieniu, 1961-1967, 1 j.a.
5.46 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Warszynie, 1961-1971, 7 j.a.
5.47 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Wołczynie, 1956-1968, 8 j.a.
5.48 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Wójcinie, 1957-1967, 3 j.a.
5.49 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ziemomyślu "A", 1961-1967, 1 j.a.
5.50 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ziemomyślu"B", 1961-1967, 1 j.a.
5.51 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Żabowie, 1956-1972, 7 j.a.
5.52 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Żalęcinie, 1961-1971, 11 j.a.
5.53 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Żukowie, 1961, 1 j.a.
5.54 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krępcewie, 1967-1970, 1 j.a.
5.55 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kozielicach, 1967-1973, 2 j.a.
5.56 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubiatowie, 1967-1973, 2 j.a.
5.57 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Mechowie, 1968-1970, 1 j.a.
5.58 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Przewłokach, 1967-1973, 2 j.a.
5.59 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Reńsku, 1967-1971, 1 j.a.
5.60 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzeplinie, 1967, 1 j.a.
5.61 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Stróżewie, 1967-1973, 2 j.a.
5.62 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Ukiernicy, 1967-1968, 1 j.a.
6. Analizy, sprawozdania finansowe, bilanse Inspektoratu, 1958-1972, 41 j.a.
7. Analizy, sprawozdania finansowe, bilanse jednostek podległych Inspektoratowi, 1949-1973, 349 j.a.
7.00 Analizy, sprawozdania finansowe, bilanse Inspektoratu i jednostek podległych, 1959-1972, 91 j.a.
7. 01 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Babinie, 1958-1971, 4 j.a.
7.02 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Barnimie, 1958-1971, 4 j.a.
7.03 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Batowie, 1949-1969, 7 j.a.
7.04 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Borkach, 1961-1962, 1 j.a.
7.05 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Brzezinie, 1961-1966, 1 j.a.
7.06 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Cieszysławiu, 1961-1971, 3 j.a.
7.07 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Dobropolu, 1961-1971, 3 j.a.
7.08 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Karsku, 1961-1962, 1 j.a.
7.09 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Kłodzinie, 1962, 2 j.a.
7.10 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Kosinie, 1961-1962, 1 j.a.
7.11 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Krasnem, 1958-1969, 4 j.a.
7.12 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Krępcewie, 1961-1962, 1 j.a.
7.13 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Krzemlinie, 1957-1969, 3 j.a.
7.14 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Laskowie, 1961-1962, 1 j.a.
7.15 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Liniach, 1958-1971, 5 j.a.
7.16 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Lipianach, 1958-1960, 2 j.a.
7.17 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Łozicach, 1957-1972, 21 j.a.
7.18 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Maruszewie, 1958-1969, 4 j.a.
7.19 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Mielnie, 1960-1969, 4 j.a.
7.20 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Mironowie, 1958-1969, 4 j.a.
7.21 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Mogilicy, 1968-1969, 1 j.a.
7.22 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Muskorzynie, 1961-1962, 2 j.a.
7.23 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Myśliborkach, 1958-1966, 2 j.a.
7.24 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Nowelinie, 1958-1969, 4 j.a.
7.25 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Obojnie, 1959-1972, 18 j.a.
7.26 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Połczynie, 1958-1969, 4 j.a.
7.27 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Płońsku, 1962, 1 j.a.
7.28 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Płoszkowie, 1961-1966, 1 j.a.
7.29 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Przelewicach, 1961-1962, 1 j.a.
7.30 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Przydarłowie, 1958-1969, 4 j.a.
7.31 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Przywodziu, 1961-1963, 2 j.a.
7.32 Kombinat Sadowniczo-Szkółkarski Państwowe Gospodarstwo Rolne w Pyrzycach, 1958-1971, 35 j.a.
7.33 Państwowe Gospodarstwo Rolne Zakład Ogrodniczy w Pyrzycach, 1950-1971, 29 j.a.
7.34 Państwowe Gospodarstwo Rolne "Karniewo" w Pyrzycach [Papście], 1958-1972, 26 j.a.
7.35 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Rzeplinie, 1958-1971, 4 j.a.
7.36 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Sądowie, 1961-1971, 5 j.a.
7.37 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Siemczynie, 1958-1969, 4 j.a.
7.38 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Skrzynce, 1958-1969, 4 j.a.
7.39 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Smardyniu, 1961-1967, 3 j.a.
7.40 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Szemielnie, 1961-1962, 1 j.a.
7.41 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Szwochowie, 1958-1966, 2 j.a.
7.42 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ślazowie, 1958-1969, 4 j.a.
7.43 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Topolinku, 1962, 1 j.a.
7.44 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Trzebieniu, 1961-1962, 1 j.a.
7.45 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Warszynie, 1962-1971, 5 j.a.
7.46 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Wołczynie, 1958-1969, 4 j.a.
7.47 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Wójcinie, 1958-1966, 2 j.a.
7.48 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ziemomyślu "A", 1961-1962, 1 j.a.
7.49 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ziemomyślu"B", 1961-1962, 1 j.a.
7.50 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Żabowie, 1958-1969, 3 j.a.
7.51 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Żalęcinie, 1961-1971, 4 j.a.
7.52 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Żukowie, 1961-1962, 1 j.a.
7.53 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kozielicach, 1973, 1 j.a. - analizy, sprawozdania i informacje dotyczą w większości wykonania zadań finansowo-gospodarczych za poszczególne lata. Analizowano ponadto zagadnienia związane z rozwojem produkcji zwierzęcej, poszukiwano przyczyn niskiej produkcyjności gospodarstw, podsumowywano przygotowania i realizacje kampanii sezonowych. Sprawozdania podają wyniki zbiorów roślin okopowych, pastewnych, innych ziemiopłodów, wyniki omłotów, zbiory gospodarstw ogrodniczych. Pojedyncze jednostki zawierają dane o zatrudnieniu i płacach w gospodarstwach o inwestycjach i kapitalnych remontach o wynikach produkcyjnych gospodarstw.
8. Powszechna inwentaryzacja środków trwałych Inspektoratu, 1959-1970, 9 j.a.
9. Powszechna inwentaryzacja środków trwałych jednostek podległych Inspektoratowi - dokumentacja inwestycyjna i urządzeniowa, 1959-1971, 17 j.a.
10. Użytkowanie gruntów, ewidencja gruntów, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne Inspektoratu, 1961-1970, 2 j.a.
11. Użytkowanie gruntów, ewidencja gruntów, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne podległych jednostek Inspektoratowi, 1951-1971, 22 j.a.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akta organizacyjne Inspektoratu i podległych jednostek 0 0
1.1 Protokoły posiedzeń Samorządu Robotniczego i Rady Zakładowej 17 1958-1973 0
1.2 Protokoły z narad dyrektorów, kierowników gospodarstw podległych Inspektoratowi 3 1957-1972 0
1.3 Organizacja jednostek podległych Inspektoratowi-nadanie numerów statystycznych gospodarstw 1 1967-1967 0
1.4 Wpisy do rejestru przedsiębiorstw 30 1958-1972 0
1.5 Protokoły zdawczo-odbiorcze likwidowanych przedsiębiorstw oraz połączenia przedsiębiorstw 4 1959-1969 0
1.6 Instrukcje, regulaminy, objaśnienia do planów i branżowy plan kont 28 1951-1972 0
1.7 Skargi i wnioski kierowane do Inspektoratu 1 1970-1971 0
1.8 Współzawodnictwo pracy pomiędzy gospdarstwami 3 1966-1970 0
1.9 Sprawy pracownicze: obsada stanowisk, wykazy zatrudnionych, ewidencja osób odznaczonych, plany szkoleń 10 1960-1971 0
2 Protokoły kontroli i rewizji Inspektoratu 4 1961-1968 0
3 Protokoły kontroli i rewizji jednostek podległych Inspektoratowi 35 1957-1970 0
4 Plany wieloletnie i plany roczne Inspektoratu 22 1959-1972 0
5 Plany wieloletnie, plany roczne, inne plany podległych jednostek Inspektoratowi 20 1960-1972 0
5.1 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Babinie 2 1957-1971 0
5.2 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Barnimie 4 1956-1971 0
5.3 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Batowie 5 1955-1966 0
5.4 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Borkach 1 1961-1961 0
5.5 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Brzezinie 2 1961-1967 0
5.6 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Cieszysławiu 2 1961-1971 0
5.7 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Dobropolu 3 1961-1971 0
5.8 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Karsku 1 1961-1961 0
5.9 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Kłodzinie 1 1961-1961 0
5.10 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Kosinie 1 1961-1961 0
5.11 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Krasnem 4 1956-1968 0
5.12 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Krępcewie 1 1961-1961 0
5.13 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Krzemlinie 3 1956-1968 0
5.14 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Laskowie 1 1961-1961 0
5.15 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Liniach 7 1958-1971 0
5.16 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Lipianach 3 1957-1960 0
5.17 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Łozicach 36 1956-1972 0
5.18 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Maruszewie 3 1956-1968 0
5.19 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Mielnie 3 1957-1968 0
5.20 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Miranowie 2 1954-1968 0
5.21 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Muskorzynie 1 1961-1967 0
5.22 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Myśliborkach 2 1956-1964 0
5.23 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Nowelinie 4 1956-1968 0
5.24 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Obojnie 33 1955-1972 0
5.25 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Podlesiu 2 1956-1957 0
5.26 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Połczynie 6 1956-1968 0
5.27 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Płońsku 1 1961-1961 0
5.28 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Płoszkowie 1 1961-1967 0
5.29 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Przelewicach 1 1961-1961 0
5.30 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Przydarłowie 5 1956-1968 0
5.31 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Przywodziu 1 1961-1961 0
5.32 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Pyrzycach 1 1951-1951 0
5.33 Kombinat Sadowniczo-Szkółkarski Państwowe Gospodarstwo Rolne w Pyrzycach 51 1952-1971 0
5.34 Państwowe Gospodarstwo Rolne Zakład Ogrodniczy w Pyrzycach 25 1952-1972 0
5.35 Państwowe Gospodarstwo Rolne "Karniewo" w Pyrzycach [Papście] 41 1956-1971 0
5.36 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Rzeplinie 9 1961-1971 0
5.37 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Sądowie 6 1961-1971 0
5.38 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Siemczynie 6 1956-1968 0
5.39 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Skrzynce 5 1956-1968 0
5.40 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Smardyniu 2 1963-1969 0
5.41 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Szemielnie 1 1961-1961 0
5.42 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Szwochowie 7 1956-1973 0
5.43 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ślazowie 4 1956-1968 0
5.44 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Topolinku 1 1961-1961 0
5.45 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Trzebieniu 1 1961-1967 0
5.46 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Warszynie 7 1961-1971 0
5.47 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Wołczynie 8 1956-1968 0
5.48 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Wójcinie 3 1957-1967 0
5.49 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ziemomyślu "A" 1 1961-1967 0
5.50 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ziemomyślu"B" 1 1961-1967 0
5.51 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Żabowie 7 1956-1972 0
5.52 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Żalęcinie 11 1961-1971 0
5.53 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Żukowie 1 1961-1961 0
5.54 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krępcewie 1 1967-1970 0
5.55 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kozielicach 2 1967-1973 0
5.56 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubiatowie 2 1967-1973 0
5.57 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Mechowie 1 1968-1970 0
5.58 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Przewłokach 2 1967-1973 0
5.59 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Reńsku 1 1967-1971 0
5.60 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzeplinie 1 1967-1967 0
5.61 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Stróżewie 2 1967-1973 0
5.62 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Szwochowie 0 0
5.63 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Ukiernicy 1 1967-1968 0
6 Analizy, sprawozdania finansowe, bilanse Inspektoratu 40 1958-1972 0
7 Analizy, sprawozdania finansowe, bilanse jednostek podległych Inspektoratowi 0 0
7.1 Analizy, sprawozdania finansowe, bilanse Inspektoratu i jednostek podległych 91 1959-1972 0
7.2 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Babinie 5 1958-1971 0
7.3 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Barnimie 4 1958-1971 0
7.4 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Batowie 7 1949-1969 0
7.5 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Borkach 1 1961-1962 0
7.6 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Brzezinie 1 1961-1966 0
7.7 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Cieszysławiu 3 1961-1971 0
7.8 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Dobropolu 3 1961-1971 0
7.9 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Karsku 1 1961-1962 0
7.10 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Kłodzinie 2 1962-1962 0
7.11 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Kosinie 1 1961-1962 0
7.12 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Krasnem 4 1958-1969 0
7.13 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Krępcewie 1 1961-1962 0
7.14 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Krzemlinie 3 1957-1969 0
7.15 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Laskowie 1 1961-1962 0
7.16 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Liniach 5 1958-1971 0
7.17 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Lipianach 2 1958-1960 0
7.18 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Łozicach 21 1957-1972 0
7.19 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Maruszewie 4 1958-1969 0
7.20 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Mielnie 4 1960-1969 0
7.21 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Mironowie 4 1958-1969 0
7.22 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Mogilicy 1 1968-1969 0
7.23 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Muskorzynie 2 1961-1962 0
7.24 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Myśliborkach 2 1958-1966 0
7.25 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Nowelinie 4 1958-1969 0
7.26 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Obojnie 18 1959-1972 0
7.27 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Podlesiu 0 0
7.28 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Połczynie 4 1958-1969 0
7.29 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Płońsku 1 1962-1962 0
7.30 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Płoszkowie 1 1961-1966 0
7.31 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Przelewicach 1 1961-1962 0
7.32 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Przydarłowie 4 1958-1969 0
7.33 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Przywodziu 2 1961-1963 0
7.34 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Pyrzycach 0 0
7.35 Kombinat Sadowniczo-Szkółkarski Państwowe Gospodarstwo Rolne w Pyrzycach 35 1958-1971 0
7.36 Państwowe Gospodarstwo Rolne Zakład Ogrodniczy w Pyrzycach 29 1950-1971 0
7.37 Państwowe Gospodarstwo Rolne "Karniewo" w Pyrzycach [Papście] 26 1958-1972 0
7.38 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Rzeplinie 4 1958-1971 0
7.39 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Sądowie 5 1961-1971 0
7.40 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Siemczynie 4 1958-1969 0
7.41 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Skrzynce 4 1958-1969 0
7.42 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Smardyniu 3 1961-1967 0
7.43 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Szemielnie 1 1961-1962 0
7.44 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Szwochowie 2 1958-1966 0
7.45 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ślazowie 4 1958-1969 0
7.46 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Topolinku 1 1962-1962 0
7.47 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Trzebieniu 1 1961-1962 0
7.48 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Warszynie 5 1962-1971 0
7.49 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Wołczynie 4 1958-1969 0
7.50 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Wójcinie 2 1958-1966 0
7.51 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ziemomyślu "A" 1 1961-1962 0
7.52 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Ziemomyślu"B" 1 1961-1962 0
7.53 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Żabowie 3 1958-1969 0
7.54 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Żalęcinie 4 1961-1971 0
7.55 Państwowe Gospodarstwo Rolne w Żukowie 1 1961-1962 0
7.56 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kozielicach 1 1973-1973 0
8 Powszechna inwentaryzacja środków trwałych Inspektoratu 9 1959-1970 0
9 Powszechna inwentaryzacja środków trwałych jednostek podległych Inspektoratowi-dokumentacja inwestycyjna i urządzeniowa 17 1959-1971 0
10 Użytkowanie gruntów, ewidencja gruntów, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne Inspektoratu 2 1961-1970 0
11 Użytkowanie gruntów, ewidencja gruntów, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne jednostek podległych Inspektoratowi 22 1951-1971 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/200/0/1.1/24 Protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego-ocena działalności gospodarstw-gospodarstw podległych Inspektoratowi Państwowych Gospodarstw Rolnych Pyrzyce 1967-1967 0
68/200/0/1.1/25 Protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego-ocena działalności gospodarstw podległych Inspektoratowi Państwowych Gospodarstw Rolnych Pyrzyce 1968-1969 0
68/200/0/1.1/26 Protokoły posiedzeń z Konferencji Samorządu Robotniczego w gospodarstwach podległych Inspektoratowi Państwowych Gospodarstw Rolnych Pyrzyce. Zarządzenia wewnętrzne Kierownika Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych Pyrzyce dotyczace kontroli doraźnych i problemowych 1969-1969 0
68/200/0/1.1/29 Protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego w państwowych gospodarstwach rolnych 1972-1972 0
68/200/0/1.1/96 Protokoły posiedzeń Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego za lata 1969-1972 Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Obojnie wchodzącego w skład Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Pyrzycach 1969-1972 0
68/200/0/1.1/248 Protokoły posiedzeń Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego za lata 1970-1972 Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Łozicach wchodzącego w skład Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Pyrzycach 1970-1973 0
68/200/0/1.1/463 Protokoły posiedzeń Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego za lata 1969-1972 Kombinatu Sadowniczo-Szkółkarskiego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Pyrzycach wchodzącego w skład Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Pyrzycach 1969-1972 0
68/200/0/1.1/464 Protokoły posiedzeń Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego za lata 1963-1972 Kombinatu Sadowniczo-Szkółkarskiego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Pyrzycach wchodzącego w skład Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Pyrzycach 1970-1972 0
68/200/0/1.1/479 Protokoły posiedzeń Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego przy Gospodarstwie Nr 1 Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Pyrzycach wchodzącego w skład Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Pyrzycach 1959-1969 0
68/200/0/1.1/480 Protokoły posiedzeń Konferencji Samorządu Robotniczego Kombinatu Sadowniczo-Szkółkarskiego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Pyrzycach wchodzącego w skład Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Pyrzycach 1958-1963 0
68/200/0/1.1/506 Protokoły posiedzeń Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego za lata 1964-1970 Państwowego Gospodarstwa Rolnego "Karniewo" w Pyrzycach wchodzącego w skład Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Pyrzycach 1964-1970 0
68/200/0/1.1/528 Protokoły posiedzeń Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego za lata 1961-1969 Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Łozicach wchodzącego w skład Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Pyrzycach 1961-1969 0
68/200/0/1.1/538 Protokoły z konferencji Samorządu Robotniczego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Obojnie wchodzącego w skład Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Pyrzycach 1965,1967 0
68/200/0/1.1/540 Protokoły posiedzeń Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego za lata 1961-1967 Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Obojnie wchodzącego w skład Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Pyrzycach 1961-1964,1966-1967 0
68/200/0/1.1/690 Protokoły posiedzeń Rady Zakładowej Kombinatu Sadowniczo-Szkółkarskiego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Pyrzycach wchodzącego w skład Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Pyrzycach 1967-1967 0
1 2 3 4 ... 30 31 32 33 34 ... 62 63 64 65

Amount of archival material

971

971

0

10.60

10.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.